Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Privatkopieringsersättning i EU-rätten 27 augusti 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Privatkopieringsersättning i EU-rätten 27 augusti 2015."— Presentationens avskrift:

1 Privatkopieringsersättning i EU-rätten 27 augusti 2015

2 Bakgrund  Privatkopiering och privatkopieringsersättning  Artikel 5.2 b, Direktiv 2001/29/EG (InfoSoc)  Nationella system och nationell lagstiftning

3 CJEU:s avgöranden om privatkopieringsersättning  C-467/08 PADAWAN  C-462/09 STICHTING DE THUISKOPIE  C-277/10 LUKSAN  C-457/11-C-460/11 VG WORT  C-521/11 AMAZON  C-435/12 ACI ADAM  C-463/12 COPYDAN

4 C-467/08 PADAWAN  ”Rimlig kompensation” (Artikel 5.2 b Infosoc) ska tolkas enhetligt i hela EU (p. 33)  Rimlig kompensation ska stå ”i samband med” rättighetshavarens skada (p. 40)  Det krävs inte att privatkopiering skett (p. 54), det antas att privatpersoner använder samtliga utrustningens funktioner (p. 55)  Undantag för s.k. proffsanvändare (p. 53)

5 C-462/09 STICHTING DE THUISKOPIE  Vem ska betala privatkopieringsersättning? - privatpersoner (praktiskt ogenomförbart), - ”den som ställer (avgiftsbelagd apparat eller lagringsmedia) till förfogande”, t.ex. importör eller tillverkare (p. 29)  Skadan uppkommer där slutanvändaren är bosatt (p. 35)  …spelar ingen roll för tillverkares ersättningsskyldighet att denne är etablerad i annan medlemsstat (p. 41)

6 C-277/10 LUKSAN  Privatkopieringsersättning avseende ett filmverk ska normalt delas mellan regissören och producenten (p. 92 och 94).

7 C-457/11-C-460/11 VG WORT  Ersättningssystem för mångfaldigande av verk på papper med fotografisk teknik, t.ex. skrivare (finns ej i Sverige)  Om tekniska åtgärder används kan få inverkan på kompensationsnivån (inom ramen för nationella system) (p. 58)  Eventuellt tillstånd till privatkopiering från rättighets- havarna saknar rättsverkan (för den rimliga kompensationen) (p. 37)

8 C-521/11 AMAZON  Kan en tillverkare av ersättningsbelagda medier slippa erlägga ersättning i den medlemsstat där medierna kommer användas om ersättning redan erlagts i en annan medlemsstat? Nej, men rätt att få tillbaka ersättningen som erlagts i den andra medlemsstaten (p. 64-65)

9 C-435/12 ACI ADAM  Nationella regler måste göra åtskillnad på mång- faldigande från laglig och olaglig förlaga. Ersättning kan inte utgå avseende olaglig kopiering (p. 41)

10 C-463/12 COPYDAN  Det saknar ”i princip” relevans för ersättningsskyldigheten om apparat är multifunktionell, och om kopierings- funktionen är underordnad andra funktioner (p. 26)  …kan dock få effekt på ersättningens storlek (p. 26-27)  Om kopieringsfunktionen i praktiken aldrig används är skadan för upphovsmän obetydligt varvid ersättning inte behöver utgå (p. 28)

11 …och fler mål i pipelinen  C-572/13 HEWLETT-PACKARD  C-470/14 EGEDA  C-110/15 NOKIA ITALIA

12 Tack Advokat Hans Eriksson, Lindahl


Ladda ner ppt "Privatkopieringsersättning i EU-rätten 27 augusti 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser