Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

utredare FoU Välfärd Region Gävleborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "utredare FoU Välfärd Region Gävleborg"— Presentationens avskrift:

1 utredare FoU Välfärd Region Gävleborg
“Jag och min familj” Ett kunskaps- och motivationsprogram för familjer där det förekommer missbruk och beroende Ann Lyrberg utredare FoU Välfärd Region Gävleborg

2 Bakgrund Saknar metoder och insatser som riktar sig till förälderns missbruk, barnen och den andre föräldern samtidigt Tidigare insatser enligt ”stuprörsmodellen” Nyfiken på hur ett arbetssätt där hela familjen involveras har för effekter på samvaron och familjens hälsa

3 Utgångspunkt: ”Ett hälsoproblem för hela familjen”
Att alkohol- och drogproblem hos en familjemedlem påverkar och belastar de andra familjemedlemmarna. På så vis blir det hela familjens problem och ett hälsoproblem för familjen.

4 Syfte och övergripande mål
Involvera hela familjen i syfte att stärka en god samvaro i familjen och att barns och vuxnas hälsa förbättras

5 Mål Familjen ska ha tillägnat sig kunskaper om missbruk och beroendetillstånd samt hur det påverkar familjen och individen Samvaron i familjen förbättrats Skam och skuldkänslor minskat Familjen och dess medlemmar har tillägnat sig nya strategier att hantera svårigheter i familjen Den vuxnes motivation till förändring har stärkts Att missbruket har avbrutits Familjemedlemmarna har kunskap, förståelse och acceptans för varandras personliga behov och rättigheter

6 Ledstjärnor Alla familjer är okej
Alla föräldrar vill sina barn väl och att de ska ha en bra uppväxt Ingen väljer att utveckla ett beroende Ingen familj är felfri Det finns alltid hopp. Det går att påverka här, nu och i framtiden.

7 Ett pedagogiskt, motiverande program med behandlande inslag Hur går det till?
Hela familjen samtidigt 1-2 informationsträffar Bistånd 8 (10) träffar + två uppföljningsträffar á 1½ timme Fika 5 olika teman

8 Teman Hjärnan och beroendeutvecklingen (hur alkohol påverkar hjärnan, tankar och beteenden, toleransutveckling, Rädda barnens Jellinek) Hur påverkas familjen? (Anpassningsstrategier, vanliga reaktioner, regler i familjen, barns behov, påverkan på föräldraskapet) Att stärka en god kommunikation (allmänt om kommunikation, att säga uppmuntrande saker till varandra, förstärka nyktert beteende, Questions of my hart –kort) Förändringsarbete (triggers, problemlösning, MI) Säkerhetsplan (Vad händer/gör jag om mamma/pappa/partner fortsätter att dricka?, Vad händer/gör du om du återfaller?)

9 Hur går det till? Forts. Nallekort: ”Hur känns det att komma hit idag?” Höjdpunkter och bottennapp från förra gången Dagens tema. Kort föreläsning. Avbrott för diskussioner. Film + diskussioner Övning, t ex bildövning Så här känns det för mig när mamma/pappa dricker Det här gör mig glad. Ev en läxa (t ex en aktivitet som stärker nyktert beteende och bidrar till en god samvaro) Nallekort: ”Vilken känsla går jag hem med?”

10 Efter avslut Erbjuder uppföljningsträffar
Svalans behandlingsgrupper och samtal Barn- och ungdomsgrupper Hänvisar till sjukvården, olika självhjälpsgrupper

11 Pedagogiska metoder - våra erfarenheter så långt…..
PP-bilder fungerar – alla får samma information samtidigt Bildövningar fungerar, inte varje gång – öppnar upp kommunikationen Reflektioner i olika konstellationer Nallekort – känslokort Questions of my hart – kommunikationskort om jaget och omvärlden (särskild ungdomar) Papper, pennor och modellera till mindre barn Film – så där Att variera pedagogiska metoder!

12 Vad är verksamt – några idéer
Alla i familjen deltar Att lyssna på varandra Att beskriva hur det blir för mig – avlastande (särskilt för barnen) Att familjen vågar prata om problemet Ökad förståelse för varandra Roller och ansvar i familjen blir tydligare

13 Resultat Nov juli 2015 Fyra avslutade familjer bestående av mamma, pappa och barn Tre avslutade familjer bestående av förälder och ett tonårsbarn. Totalt: sju familjer

14 Utvecklingsarbetet – hur gör vi?
Idé stadium Svalan bjuder in Sandvikens familjecenter Vi började skissa (Ann, Ingrid, Katarina) Informerar chefer och ledningsgrupp om arbetet, ok att fortsätta. Vid skissbordet tar det stopp – Vi måste prova med en familj. Det gick ju bra!!! Vi provar tillsammans med en ny familj. Vi testar metoden med 10 familjer och utvärderar Ytterligare två medarbetare testar metoden– nya ögon! Familjerna är medkonstruktörer i modellen!

15 Resultat Familjerna kommer Vill gärna ha uppföljningsträffar
Sammanställda utvärderingar från två familjer gav positiva besked. Vi vågar fortsätta! Två vuxna i familjen deltar – främjar processen

16 Nuläget…. Stort intresse från förvaltningen Familjer i kö
Risk för universal lösning Vi behöver ta reda på när arbetssättet är verksamt – har vi prövat med 10 familjer kan vi dra fler och bättre slutsatser. Sårbart vad gäller personal

17 Tankar om fortsatt utveckling
Komplettera med parsamtal (familjeterapeutiska metoder)– under tiden eller efteråt Flera familjer samtidigt (finns exempel från Danmark), tex ensamstående föräldrar

18 Tack för mig! familjebehandlare vid Sandvikens familjecenter Kontakt:
Ingrid Nääs familjebehandlare vid Sandvikens familjecenter Ann Lyrberg Utredare FoU Välfärd Region Gävleborg


Ladda ner ppt "utredare FoU Välfärd Region Gävleborg"

Liknande presentationer


Google-annonser