Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rudboda skolas fritidshem och fritidsklubb

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rudboda skolas fritidshem och fritidsklubb"— Presentationens avskrift:

1 Rudboda skolas fritidshem och fritidsklubb

2 Verksamhetens uppdrag
Fritidshemmets verksamhet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social samvaro. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv. Fritidshemmet regleras i skollagen (kapitel 1-6 samt 14) samt tillämpa del 1 och 2 av läroplanen (Lgr 11).

3 Fokusområden under läsåret:
Trygghet och trivsel Rutiner Samverkan Kunskaper

4 Efter höstlovet: samverkan och kunskaper i fokus!
Vi tror mycket på att samverkan mellan skola och fritidshem behövs för att kunna erbjuda våra elever fler möjligheter till olika metoder för inlärning. På fritidshemmet får eleverna fördjupade och nya kunskaper genom upplevelsebaserad och praktisk pedagogik.

5 Träna kunskaper och förmågor åk 1-3
Tisdag Bakning (Hemkunskapssalen) Fotbollsturnering (Fotbollsplanen) SPA (Åk 3, ateljé) Onsdag Experiment (Bildsalen) Äventyrsgrupp (utomhus) Dans (Åk 1, fritidsrum) Torsdag Spelhåla (Åk 2,ateljè) Skapande Musik (Musiksalen)

6 Fritidshemspedagogik + förmågor = sant
Experiment som aktivitet: förmågan att analysera Beskriva orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Att analysera är också en övning i kommunikation – att kunna förmedla vad man känner, tänker och upplever.

7 Fritidsklubben Aktiviteter efter klockan 15.00 Måndag Tisdag Onsdag
Aktiviteter efter klockan 15.00 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Yoga/ meditation Samba Football Academy Läxläsning Skapande Idrottshallen Musikrummet Utelek Biblioteket X-Box (Just Dance!) FIFA

8 Förskoleklassen

9 Respekt Vårt mål är att:
Elever och personal har ett bra bemötande mot varandra Vi löser konflikter tillsammans med eleverna genom dialog och strävar efter att de med stigande ålder kan klara av att lösa konflikter på egen hand Ofta diskutera innebörden av kamratskap tillsammans med eleverna Eleverna är aktsamma om vår yttre och inre miljö Eleverna använder ett vårdat språk Vi alla visar hänsyn och respekterar varandras olikheter Alla känner att det råder en nolltolerans mot kränkande behandling

10 Livsglädje Vårt mål är att eleverna får
positiv uppmärksamhet varje dag mycket tid till lek skratta och ha roligt känna att de kan påverka och har inflytande

11 Kunskap Vårt mål är att eleverna genom fritidshemspedagogik får en bredare och fördjupad teoretisk och praktisk kunskap genom en utforskande, laborativ och praktisk metodik medverka till att skolans kunskapsmål uppnås uppmärksamma och ta tillvara elevernas intresse och att skapa situationer i vardagen där eleverna kan utmanas i sitt lärande.

12 Social kompetens Genom att vi ständigt arbetar aktivt med
grupprelationer elevernas övergripande sociala och allmänna utveckling elevers lärande i praktiska och konkreta sammanhang kan vi som arbetar på fritidshemmet och fritidsklubben stödja eleverna till att bli självständiga och trygga individer som klarar av att ta ansvar för sina handlingar vara en bra kompis lösa konflikter med kamrater verbalt visar hänsyn och respekt för andra följa gemensamt uppsatta regler

13 Trygghet Vi vill skapa en trygg och tillitsfull tillvaro med och för eleverna genom att: regelbundet tydliggöra och konkretisera skolans regler och rutiner ha en kontinuerlig kontakt med hemmet se och bekräfta varje individ samarbeta och samverka mellan årskurserna för att skapa en helhetssyn och en ökad ”vi-känsla”- Ekonomi Media Trender

14 Styrdokument Skollagen Lgr 11 Barnkonventionen
Allmänna råd för fritidshem


Ladda ner ppt "Rudboda skolas fritidshem och fritidsklubb"

Liknande presentationer


Google-annonser