Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

… i miljömålsarbetet Ylva Rönning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "… i miljömålsarbetet Ylva Rönning."— Presentationens avskrift:

1 … i miljömålsarbetet Ylva Rönning

2 Boverkets miljömålsansvar enligt instruktion och prop. 2009/10:155
Ansvar för alla miljömålen i verksamhetsområdena Samhällsplanering, Byggande och Boende Målansvar för God bebyggd miljö +

3 Trender (i urval) för målet God bebyggd miljö
+ positivt - negativt Allt fler bostäder åtgärdas mot buller radon Allt fler bostäder värms upp med förnybar energi Mindre avfall deponeras Vägtransporterna ökar (mer buller m.m.) Kulturvärden i byggnader beaktas inte Tätortsnära grönområden minskar Problem med inomhusmiljön Avfallsmängden per person ökar

4 Aktuellt (med koppling till miljömålsarbetet och God bebyggd miljö):
Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen om strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning Uppdrag till Naturvårdsverket om Färdplan för Sverige 2050 utan nettoutsläpp av växthusgaser Uppdrag till Boverket Vision för Sverige 2025 Satsningen Hållbara städer

5 Forts. Aktuellt Beslut enligt budgetprop.: Stöd för attraktivt boende på landsbygden (23 miljoner kr per år ) Tema om kulturmiljö till PBL-kunskapsbanken Samarbete RUS och Boverket om miljömålen i samhällsplaneringen Energideklarationer: klassningssystem för byggnader Fördjupad utvärdering: kartläggning av befintliga styrmedel och deras effekter

6 Viktiga områden att arbeta med för God bebyggd miljö
Kulturvärden i bebyggd miljö Trafikbuller Inomhusmiljö Miljömålen i den fysiska planeringen


Ladda ner ppt "… i miljömålsarbetet Ylva Rönning."

Liknande presentationer


Google-annonser