Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicintekniksk säkerhet inom dialys F Karolinska sjukhuset 2012-10-23 F Gunnar Malmström, MTA Danderyds sjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicintekniksk säkerhet inom dialys F Karolinska sjukhuset 2012-10-23 F Gunnar Malmström, MTA Danderyds sjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Medicintekniksk säkerhet inom dialys F Karolinska sjukhuset 2012-10-23 F Gunnar Malmström, MTA Danderyds sjukhus

2 Vad skall vi tänka på när vi konstruerar en dialysapparat? F Patienten F Dialyssjuk- sköterskan F Doktorn F Ingenjören

3 Dialysapparatens utveckling de senaste 30 åren. F Akutdialyser i slutet av 50-talet –Colff, Max Sievert, Gambro AK-1 F Hemdialys på 60-talet –Drake Willock F Kronikerdialys på 70-talet –Nykotron, Gambro AK-5, Cobe

4 Hemodialysapparater på den Svenska marknaden 2012 F Gambro –AK 200 Ultra S –Ak-95, 96 –Artis F Baxter –Nikkisso F Fresenius Medical Care Sverige AB –4008 H/ S –5008 H/S NordicMedcom NxStage

5

6

7 IEC 601-2-16 Hämodialysutrustning F International Electrotechnical Commission F Säkerhetsstandard IEC 601-1, grund F Single fault condition- ett fel utan fara F Hur gör man en kravspecifikation? –Bör krav, skallkrav –Pris, prestanda, kvalitet

8

9 Dödsfallsrisken är låg för mtp

10 Elchockskydd F Klass I: Enkelt skydd där skyddsjorden ger dubbelt skydd. F Klass II: Dubbelt skydd i isoleringen. Ej för fast installation. F Fundera över installation sjukhus/hem- ma, spillskydd, störningskänslighet.

11 Elsäkerhet Olika strömstorlekar F Hem/Arbetsmiljö –Hem-el = 30mA –”Gör ont” = 3,5mA –Förnimma = 150 µA F Patientnära –På patient via personal = 500µA –Direkt på patient/i patient = 100µA –Direkt på hjärtmuskeln 1,2 mm = 10µA

12 Redsense Sensor patch and Alarm unit Sensor patch ( disposable ) Alarm unit (reusable)

13 The fiber optic sensor

14 Dialysatblandning F Återkopplat system –Ak-200, -95, -100, Artis –Hospal F Volymkammar- system –Baxter –Fresenius

15 Konduktivitetsstyrning

16 Volym styrning

17 Central koncentratpåse F Acetat –ergonomi –ekonomi F Bicarbonat –växt F Kalkutfällning –bic + acetat –CleanCart, Citrosteril

18 Centralt A- koncentrat

19

20

21 Säkerhetssystem för dialysvätsketillredning F Koncentratförvaring –Selekt system –Mjuk påse –Säl F Anslutningar –Spike –Bicart F Övervakning

22 Uf system F Tmp styrning F Volymmätning –Fresenius –Baxter F Flödesmätning –Ak-200, -95, -96, Artis –Hospal; Integra

23 Specialfunktioner F Konduktivitets styrning F UF styrning –fasta val –personlig inställning F Blodvolymsstyrning F Temperaturstyrning BTM F Clearance mätning

24 Blodvolymsmätning och UF F Bestämning av blodets innehåll av vatten F Styrning av UF F Ultraljud –Fresenius BVM F Fotometrisk hematokritmätning alt. HB –Critline, två våglängder, recirkulation Althin – Gambro BVS –Hospal, utnyttjar spridning, en vågländ

25 Temperaturövervakning F Dubbla system F Visning F Reglering F BTM - Body Temperatur Monitor

26 Hämodiafiltration F Säkerhetsövervakning –volymkammare –flödesmätning F HDF-ON-LINE> 8 liter (20-60 liter) –Postdilution –Predilution

27 HDF-ON-LINE F Ultrafilter –Två eller tre? Kostnad? Skötsel? F SLS 2012 läkemedelstillverkning F Lokala föreskrifter –Kvalitetssystem –Provtagning F Handhavande –Dialox, Citrosteril

28 Provtagningsrutiner F En sjuksköterska ansvarar för provtagningen F Vi tar ett nytt prov direkt om första analysen visar utanför gränsvärdena F Na, K, Cl, Bic, konduktivitet

29 Provtagningsrutiner F Vi drar 20 ml ur provporten på tillförande dialysvätskeslang. Kork sätts på för att inte äventyra bikarbonat analysen (ej standard bic)


Ladda ner ppt "Medicintekniksk säkerhet inom dialys F Karolinska sjukhuset 2012-10-23 F Gunnar Malmström, MTA Danderyds sjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser