Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Metod i samhällsvetenskap. Analysmodell: Letar kausala samband OrsakFöreteelseKonsekvens Åtgärd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Metod i samhällsvetenskap. Analysmodell: Letar kausala samband OrsakFöreteelseKonsekvens Åtgärd."— Presentationens avskrift:

1 Metod i samhällsvetenskap

2 Analysmodell: Letar kausala samband OrsakFöreteelseKonsekvens Åtgärd

3 Samhällsvetenskapliga ämnen  Sociologi  Statsvetenskap  Nationalekonomi  Geografi (samhälls-)

4 Bör sexköp avkriminaliseras?  Hur ska/kan man forska för att komma fram till resultat som kan hjälpa till vid beslutsfattandet? Vilka frågor ska/kan man ställa?  Fundera utifrån de olika samhällsvetenskapliga ämnena och ge olika exempel.

5 Redskap  Fakta: påståenden om verkligheten  Begrepp: ord som har fått innehåll för att användas i vetenskapliga sammanhang o Definition o Generalisering av verkligheten o Begrepp som hänger ihop med mänskliga rättigheter?  Värderingar: omdöme, uppfattning, subjetivt  http://www.svt.se/nyheter/utrikes/hans-rosling-laxar-upp-dansk-programledare-i-tv http://www.svt.se/nyheter/utrikes/hans-rosling-laxar-upp-dansk-programledare-i-tv  http://www.dn.se/nyheter/varlden/systrar-domda-till-valdtakt-for-broderns-brott/ http://www.dn.se/nyheter/varlden/systrar-domda-till-valdtakt-for-broderns-brott/  https://www.amnesty.se/nyheter/nyheter/indien-systrar-domda-till-valdtakt-2538/ https://www.amnesty.se/nyheter/nyheter/indien-systrar-domda-till-valdtakt-2538/  http://www.svd.se/meddela-kim-jong-un-att-vi-har-fatt-nog http://www.svd.se/meddela-kim-jong-un-att-vi-har-fatt-nog Asyl, diskriminering, ras, egendom, stat, kränkt, tortyr, demokrati, diktatur

6 forts. Redskap  Modeller – hjälpmedel för att förstå  Phillipskurvan, analysmodellen, ekonomiska kretsloppet, lagstiftning i Sverige, hur länder förhåller sig till varandra, demografi, behovstrappan  Teorier – antaganden, välunderbyggda, förklarar (så här blir det om vi gör så här… - framtid)  Internationella relationsteorier  Förhandlingsteorier  Människans behov

7 Positivism  Vi kan inte tänka fram forskning och teorier…  SamhällsvetenskapNaturvetenskap  Experiment och undersökningar på samhället  Observera och dra slutsatser - empiri

8 Strukturalism  Risk att positivismen missar i förståelse  Till exempel:  Undersökning visar att kvinnor som bär slöja vill bära slöja…  …men varför vill de bära slöja?  Vid en gruppintervjuundersökning får man fram att tjejer är mer utsatta för mobbning än killar. Tjejerna menar själva att de ”snackar mer skit” om varandra  …men stämmer det att killar inte är så utsatta för mobbning? Vad måste man kanske mer veta?

9 Hermeneutik  Forskaren är en del av resultatet  Hen kan aldrig vara objektiv

10 Hur tar man reda på hur det är/blir i samhället?  Induktion  Teorier ska grundas på erfarenheter  Observationer mönster, modell, teori  Sann till motsatsen har bevisats  Deduktion  Man måste veta vad man letar efter  Hypotes – påståenden om verkligheten  Grund i rationellt tänkande  Jmf: Varför söker elever inte till Osbeck eller Vår hypotes är att många ungdomar är trötta på Laholm och vill till något nytt och större.

11 Karl Popper - falsifierbarhetsmetoden  En teori är ”sann tills vidare”.  Två krav:  Bra vetenskap ska vara så precis som möjligt.  Elevernas resultat i svenska nationella provet för åk 5 kommer att förbättras mellan åren 2011-2015.  Elevernas resultat i svenska kommer att förbättras.  Bra vetenskap ska vara falsifierbar dvs gå att motbevisa.  Det finns ett samband mellan ålder och glassätande; ju yngre desto mer glass.  I framtiden kommer Laholm att slås ihop med Halmstad

12 s. 451 Förklara med egna ord uppg. 1, 3 och 5-15

13 Litet landarbete  MR i ett land ur ett perspektiv  Syfte + frågeställning  Metod (använd begrepp vi gått igenom)  Resultat  Avslutande diskussion  Minst två källor  Källhänvisningar enligt riktlinjerna  2 sidor

14 Länder  Albanien  Brasilien  Bangladesh  Thailand  Indonesien  Turkiet  Filippinerna  Vietnam  Zimbabwe  Etiopien  Guatemala  Ryssland


Ladda ner ppt "Metod i samhällsvetenskap. Analysmodell: Letar kausala samband OrsakFöreteelseKonsekvens Åtgärd."

Liknande presentationer


Google-annonser