Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Metod i samhällsvetenskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Metod i samhällsvetenskap"— Presentationens avskrift:

1 Metod i samhällsvetenskap

2 Analysmodell: Letar kausala samband
Orsak Företeelse Konsekvens Åtgärd

3 Samhällsvetenskapliga ämnen
Sociologi Statsvetenskap Nationalekonomi Geografi (samhälls-)

4 Bör sexköp avkriminaliseras?
Hur ska/kan man forska för att komma fram till resultat som kan hjälpa till vid beslutsfattandet? Vilka frågor ska/kan man ställa? Fundera utifrån de olika samhällsvetenskapliga ämnena och ge olika exempel.

5 Redskap Fakta: påståenden om verkligheten
Begrepp: ord som har fått innehåll för att användas i vetenskapliga sammanhang Definition Generalisering av verkligheten Begrepp som hänger ihop med mänskliga rättigheter? Värderingar: omdöme, uppfattning, subjetivt https://www.amnesty.se/nyheter/nyheter/indien-systrar-domda-till-valdtakt-2538/ Asyl, diskriminering, ras, egendom, stat, kränkt, tortyr, demokrati, diktatur

6 forts. Redskap Modeller – hjälpmedel för att förstå
Phillipskurvan, analysmodellen, ekonomiska kretsloppet, lagstiftning i Sverige, hur länder förhåller sig till varandra, demografi, behovstrappan Teorier – antaganden, välunderbyggda, förklarar (så här blir det om vi gör så här… - framtid) Internationella relationsteorier Förhandlingsteorier Människans behov

7 Positivism Vi kan inte tänka fram forskning och teorier…
Samhällsvetenskap Naturvetenskap Experiment och undersökningar på samhället Observera och dra slutsatser - empiri

8 Strukturalism Risk att positivismen missar i förståelse Till exempel:
Undersökning visar att kvinnor som bär slöja vill bära slöja… …men varför vill de bära slöja? Vid en gruppintervjuundersökning får man fram att tjejer är mer utsatta för mobbning än killar. Tjejerna menar själva att de ”snackar mer skit” om varandra …men stämmer det att killar inte är så utsatta för mobbning? Vad måste man kanske mer veta?

9 Hermeneutik Forskaren är en del av resultatet
Hen kan aldrig vara objektiv

10 Hur tar man reda på hur det är/blir i samhället?
Induktion Teorier ska grundas på erfarenheter Observationer mönster, modell, teori Sann till motsatsen har bevisats Deduktion Man måste veta vad man letar efter Hypotes – påståenden om verkligheten Grund i rationellt tänkande Jmf: Varför söker elever inte till Osbeck eller Vår hypotes är att många ungdomar är trötta på Laholm och vill till något nytt och större.

11 Karl Popper - falsifierbarhetsmetoden
En teori är ”sann tills vidare”. Två krav: Bra vetenskap ska vara så precis som möjligt. Elevernas resultat i svenska nationella provet för åk 5 kommer att förbättras mellan åren Elevernas resultat i svenska kommer att förbättras. Bra vetenskap ska vara falsifierbar dvs gå att motbevisa. Det finns ett samband mellan ålder och glassätande; ju yngre desto mer glass. I framtiden kommer Laholm att slås ihop med Halmstad

12 s. 451 Förklara med egna ord uppg. 1, 3 och 5-15

13 Litet landarbete MR i ett land ur ett perspektiv
Syfte + frågeställning Metod (använd begrepp vi gått igenom) Resultat Avslutande diskussion Minst två källor Källhänvisningar enligt riktlinjerna 2 sidor

14 Länder Albanien Brasilien Bangladesh Thailand Indonesien Turkiet
Filippinerna Vietnam Zimbabwe Etiopien Guatemala Ryssland


Ladda ner ppt "Metod i samhällsvetenskap"

Liknande presentationer


Google-annonser