Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte hösten 2015. Rektor tillträdde 3 augusti. Prestenterade sin bakgrund med bild och ord Har undervisande erfarenhet från: Förskola Förskoleklass.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte hösten 2015. Rektor tillträdde 3 augusti. Prestenterade sin bakgrund med bild och ord Har undervisande erfarenhet från: Förskola Förskoleklass."— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte hösten 2015

2 Rektor tillträdde 3 augusti. Prestenterade sin bakgrund med bild och ord Har undervisande erfarenhet från: Förskola Förskoleklass Skolår 1-9 Åldersblandat Åldershomogent Lärarutbildning Kompetensutv. Montessori Allmän pedagogik

3 Rektor kommer närmast från Rektor i Heby kommun, Harbo och Tärnsjö skolor 3 år 2012 – 2015 Rektorsutbildningen 2009 - 2012 Biträdande rektor Gluntens Montessoriskola 2006-2012

4 Det som lockade rektor med Lillsjöskolan En skola (till skillnad från det tidigare uppdraget) Funktionell organisation samverkan, logistik och pedagogisk utveckling Årskurserna F-3 handlar både om omsorg & pedagogik Bra resultat som kan bli bättre Möjlighet att vara nära och närvarande chef Starkt engagemang hos både pedagoger och föräldrar. Många involverade i skolans utveckling

5 Rektors bärande värderingr Vi som arbetar i skola gör det i barnens tjänst Det finns många vägar till målen och ibland får man tänka om för att tänka rätt. Rättvist är inte alltid att alla barn/klasser har det lika. Föräldrar är en resurs. Prata om människor som om dom vore i rummet Tala inte över huvudet på barnen. ”Treat a child as though he already is the person he is able to become”

6 Rektor klättrar in i uppdraget

7 Förändringens tid för pedagogerna sedan maj månad Ny organisation Nya kollegor Nytt arbetslag Packa ner Nya lokaler och förseningar Packa upp Nya elever och föräldrar Ny chef Pedagogerna har arbetat oerhört hårt men stora förändringar på kort tid har ändå gjort att vi på skolan brustit i struktur vid terminsstart.

8 Vad var klart då jag kom? Skolan organiserad i tre arbetslag A B C Fullt genomfört först då alla har F-3 Egna lokaler för varje arbetslag Samverkan fritids och förskoleklass med skola stärks enligt läroplanens intentioner ”skola i skolan” i positiv bemärkelse men likvärdigheten ska behållas Kontinuitet i sociala relationer – dela inga klasser om möjligt Organisationen skall planeras utifrån 3 arbetslag

9 A 15-16B 15-16C 15-16 FA 25FB 25FC 25 1A 251B 251C 25 3A 302A 30 3B 302B 30 FrA FrB Fr C

10 A 16-17B 16 - 17C 16-17 FA 25FB 25FC 25 1A 251B 251C 25 2A 252B 252C 25 3A 30 har bytt arb lag! * 3B 30(3C) * FrA FrB Fr CFr C ? Nästa läsår - Annars så stora fritidshem då vi fyller nerifrån 100 barn/enhet räcker bra! Samma lärare – samma kamrater Möjlighet att skapa en tredje 3:a som i så fall skall vara en synlig process

11 Informationskanaler vid skolan Klasslärarna mailar, brev, Hit o Dit bok Facebook – rektors raka kanal ut. Men utan att blotta oss för mycket. Offentlighet. Skall tipsa om info som kommer via klasslärare/fritids. Hemsidan – en trög kommunikationsväg än så länge. Ta gärna kontakt via,mail, telefon eller besök! Föräldraråd 30/9 (Inbjudan kommer 21/9)

12 Rätt till ledighet – Rätt till skola - Skolplikt Skollagen ger rektor rätt att ge ledigt för särskild angelägenhet. Det skall nyttjas i undantagsfall. Vi kan vänta en skärpning och större samstämmighet på sikt mellan kommunens skolor.

13 Annat som rektor kommer att se över Kommunens barnomsorgsbestämmelser – följer vi dom? Fritidshemmets rätt till planering - vilket utrymme ger lagar och avtal? Personal – ekonomi. Finns personalen på rätt plats i verksamheten jämfört med var inkomsterna finns ? Många nyanlända kommer till Upplands Bro –hur rustar vi oss för det vid vår skola ? Likvärdiga rutiner på skolan behöver utvecklas – Ordningsreglerna skall svara mot lagens krav – Samma förhållningssätt skall råda

14 Säkerhetsproblematik – vår parkeringsplats Vad kan du göra? Släppa äldre barn (2 och 3) vid övre gångvägens anslutning till trottoaren Släppa yngre barn vid nuvarande parkering Ta hänsyn till skolskjutsplatsen Fortsätta vara försiktig! Vad kan jag göra? Samspela med kommunen runt parkeringsrutor och utökad p- plats. Separera personalparkering och föräldraparkering Föräldrarådet

15 Hon verkar teknikfientlig och tråkig – rektorskan! Värdesaker Ta inte med – det kan försvinna! Ansvarsfråga om det går sönder. Förvarar vi = tar ansvar för enligt lag = ersättningsskyldiga Pedagogiska oönskade effekter Prylhets Erbjuda variation i sysselsättning mot hemmet Vill inte ha dem i vardagen – men vad ditt barn har i sin väska är en annan sak.

16 Allergier som gör att vi alla måste vara försiktiga - kolla info från klasslärarna!

17 Dra dig inte för att höra av dig! Vi kan bli bättre Vi kan bli tydligare Vi behöver feedback och återkoppling Berätta när du upplever något bra Rektors mandat gör att jag inte kan följa allas vilja – men jag kan lyssna in er – förstå mer

18 Särskild info till år 2 detta läsår Skulle inte delas – rektors tidigare beslut Ytterligare en lärare för att hantera gruppstorleken ( 3 lärare på 60 elever). Undervisas nu i helgrupp, halvgrupp och 20 grupp. Hösten 2016 kommer eleverna rent fysiskt hålla hus i 2 arbetslag. Byte av fritids. Möjlighet finns att under året dela dem i 3 klasser. Vi behöver under året (lärare, föräldrar, rektor, )gemensamt hålla koll på: – Elevernas resultat och stödbehov (skolverkets tester, lärarnas återkoppling) – Sociala välbefinnande (elevhälsan o THR) – Ekonomiska parametrar (kommunen) – Inflyttningen till skolan (kommunen)

19 Frågor och tankar som väcks hos er Hör av dig så pratar vi vidare!


Ladda ner ppt "Föräldramöte hösten 2015. Rektor tillträdde 3 augusti. Prestenterade sin bakgrund med bild och ord Har undervisande erfarenhet från: Förskola Förskoleklass."

Liknande presentationer


Google-annonser