Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den nationella sentinelövervakningen för influensa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den nationella sentinelövervakningen för influensa"— Presentationens avskrift:

1 Den nationella sentinelövervakningen för influensa

2 Sentinelövervakning Sentinel är det engelska ordet för spejare.
Sentinelövervakning innebär att ett urval av läkare, mottagningar eller kliniker rapporterar om sjukdomsförekomst. För influensa följer man förekomsten av influensaliknande sjukdom (ILS).

3 Vad är influensaliknande sjukdom (ILS)?
En patient har ILS när den har: blivit hastigt sjuk, och Har minst ett luftvägssymtom (hosta, ont i halsen eller andnöd), och Har minst ett allmänsymtom (feber, huvudvärk, värk i kroppen (myalgi) eller allmän sjukdomskänsla). Detta är ECDC:s falldefinition enligt

4 Nu endast sentinelprovtagning!
Fram till säsong bestod den nationella sentinelövervakningen för influensa av två delar: rapportering (av antal patienter med ILS), och provtagning (av patienter med ILS). Från och med säsong ingår endast sentinelprovtagning.

5 Vilka kan delta? Allmänläkare, vårdcentraler och barnkliniker som tar emot patienter med luftvägsinfektioner Har ni tidigare år enbart varit sentinelrapportörer är ni nu välkomna att fortsätta som sentinelprovtagare!

6 Hur går det till? Anmälan Provtagning
- Ni fyller i ett anmälningsformulär på Folkhälsomyndighetens webbplats. Där uppger ni mottagningens antal listade patienter eller annat patientunderlag och en kontaktperson. Provtagning Varje vecka tar ni prov från, om möjligt, 5 patienter med ILS. Folkhälsomyndigheten analyserar proven för influensa. OBS! Detta ersätter inte diagnostisk provtagning! Folkhälsomyndigheten svarar ut provresultaten. - Efter säsongen får ni ersättning med 50kr/prov för upp till 5 prov per vecka.

7 Vad gör Folkhälsomyndigheten
Analyserar proverna Svarar ut provresultaten till insändande mottagning. Följer andelen positiva proverna Genomför fördjupad karakterisering av påvisade influensavirus Redovisar resultaten i Folkhälsomyndighetens veckovisa influensarapport: undersokningar/sjukdomsstatistik/influensa-veckorapporter/aktuell- influensarapport/ Rapporterar vidare till ECDC, WHO och internationella databaser Samarbetar med nätverket I-MOVE för att skatta vaccineffektivitet

8 1. Anmälan

9 Anmälan Anmälningsformuläret finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:
och-rapportering/sentinelovervakning/influensa-sentinel-anmalan/ Uppge mottagningens antal listade patienter eller annat patientunderlag och en kontaktperson.

10 2. Provtagning

11 Startpaket Alla måste anmäla sig inför varje säsong men har ni deltagit tidigare säsonger kontaktar ni Folkhälsomyndigheten om ni behöver nytt material Ni som har anmält er och är nya som provtagare får ett paket från Folkhälsomyndigheten som innehåller: Provpinnar Remisser Information om själva provtagningen Information till deltagare Vadderade kuvert Etiketter att klistra på kuverten (frisvar, inget porto behövs)

12 Vem ska man ta prov på? Det är viktigt att urvalet blir slumpmässigt och sker oberoende av t.ex. symtomens allvarlighetsgrad, underliggande sjukdomar eller vaccinationsstatus. Vi rekommenderar provtagning av de fem första patienterna med ILS som besöker mottagningen varje vecka. Vill ni ta fler än 5 prover/vecka så går det bra. Analysen görs kostnadsfritt, men ersättning utbetalas bara för 5 prover/vecka.

13 Hur tar man prover? En pinne förs in i patientens näsborre och snurras runt Pinnen märks med persondata och stoppas i ytterhylsan Patientuppgifter fylls i på remissen Proverna skickas portofritt till Folkhälsomyndigheten Provet kan stå i kylskåp max 3 dagar (så man kan samla prov från flera patienter)

14 Vad kostar provtagningen?
Provtagningen kostar ingenting för sentinelprovtagarna Proverna skickas in i förfrankerade kuvert (portofritt) Analysen för influensa är kostnadsfri Ersättning betalas ut Provtagningen ersätts med 50 kr/prov (upp till fem prover per vecka) Ersättningen betalas ut efter säsongen

15 Varför ska vi fylla i en remiss?
Remissen innehåller värdefull information om patienten Den bidrar till att beskriva vilka grupper av befolkningen som söker vård och drabbas av influensa. Den hjälper oss också att tolka resultaten av den fördjupade karakteriseringen. Den utökade informationen om patienternas riskgruppstillhörighet och vaccinationsstatus som tillkom inför säsong bidrar till att bättre vikta hur effektiva säsongsinfluensavaccinen är.

16 Kontakt

17 Vi som arbetar med sentinelprovtagning
Helena Dahl, projektledare Svarar ut prover, skickar ut provtagningsmaterial, svarar på frågor om provtagningen. Eva Hansson Pihlainen Skickar ut provtagningsmaterial, analyserar prover. Tove Samuelsson Hagey, Analyserar prover, utvecklar metoder, sekvensering, skickar ut provtagningsmaterial. Lottie Schloss Sekvensering Åsa Wiman Ansvarig för sekvensering, metodutveckling & uppdatering av internationella databaser Mia Brytting, chef för enheten för mikrobiell typning (vxl)

18 Vi som arbetar med influensaövervakning
Allmänna frågor om influensaövervakningen kan skickas till: Denna brevlåda bevakas av: Emma Byström, handläggare Sarah Axelsson, handläggare AnnaSara Carnahan, epidemiolog

19 Välkommen som sentinelläkare!


Ladda ner ppt "Den nationella sentinelövervakningen för influensa"

Liknande presentationer


Google-annonser