Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elisabeth Präntare. Före Ankomst Efter migration till migration Sverige I hemlandet Väntan på PUT Under resan till Sverige Hantering av sorg och förluster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elisabeth Präntare. Före Ankomst Efter migration till migration Sverige I hemlandet Väntan på PUT Under resan till Sverige Hantering av sorg och förluster."— Presentationens avskrift:

1 Elisabeth Präntare

2 Före Ankomst Efter migration till migration Sverige I hemlandet Väntan på PUT Under resan till Sverige Hantering av sorg och förluster Hemlängtan

3 Just anlänt och sökt asyl Vad händer? Ny bostad? Ny skola? Vem vågar jag lita på? Information Se till att det dagliga livet fungerar Trygga Fått avslag och överklagat Oro i familjen. Vad händer nu? Pendlar mellan hopp och förtvivlan. Stöd vuxenfunktionen Information Bearbeta skuldkänslor Påvisa kompetens Ska avvisasKommer polisen? Kan vi överhuvudtaget åka hem? Vad kan vi ta med oss - kunskap? Vad finns därhemma som var bra? Fått permanent uppehållstillstånd (PUT) Hemlängtan. Blev det ”rätt”? Var ska vi bo nu? Sorgearbete Nyorientering PTSD - behandling

4  Ensamkommande eller med familj/släkt  Från regional till global värld  Orsaken till migration: krig, förföljelse, hedersrelaterat våld, fattigdom, sjukdom m m

5 P FF+MF FM+MM M Söner Döttrar Hemlands fasen P M Söner Döttrar Transfers fasen M P Söner Döttrar Mottagand e lands fasen

6 Skapad familj bestående av Godeman Boendepersonal på HVB-hem Handläggare socialtjänst Skola Vänner Ställföreträdande föräldrar som ska ge gränser, trygghet och omvårdnad

7  Varmt familjeklimat (empati, tolerans, lyssnande)  Föräldrarnas förmåga att tillfredställa barnets konkreta dagliga behov  Familjen gör det möjligt att leva i ”nuet”  Barnets förmåga att skapa band till närvarande personer

8  Barn och ungdomar under 18 år i migration har samma rätt till sjukvård som svenska barn  LEON-principen (lägsta effektiva omhändertagande nivå)  Gävleborgs läns landsting har väl utbyggd primärvård för psykisk ohälsa hos barn och unga (BFH, UM, TE)  Till BUP vid svåra psykiatriska symtom

9  Ålder 0-18 år  Specialistnivå  Tre mottagningar Bollnäs, Hudiksvall och Gävle

10 Separation från släkt Flytt Förlorat förälder Sett krig Hemmet förstört Symtom hos individen Symtomen styr vårdnivå Symtomen styr vårdnivå

11 Typ av stressDiagnosSymtom Livskris, ”normal” psykisk påfrestning Anpassningsstörning (Migrationsstress) Nedstämdhet, ångest, oro, sömnstörning, ibland självmordstankar Livshotande trauma, akutskedet Akut stressyndrom (ASD)Starka, växlande affekter, dissociation, inadekvat beteende, förvirring, vegetativa symtom Livshotande trauma, efterförloppet Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) Påträngande, ovälkomna och ångestväckande minnesbilder (Flashbacks), ångest, spänningssymtom, fobiskt undvikande (obs. post = efter) Icke livshotande långvarig stress utan återhämtning Utmattningssyndrom (UMS)Extrem psykisk och fysisk trötthet, kognitiva störningar, störd sömn, affektiva symtom Klassifikation av stressrelaterad psykisk ohälsa

12  Barnet/ungdomen kan vara misstänksam, ibland har de ljugit för att få uppehållstillstånd.  Bristfälligt förtroende för myndighetspersoner.  Osäkerhet, ingenting är välkänt, allt är nytt.  Avsaknad av trygghet leder till att kristillståndet fortsätter och att det i princip är omöjligt att behandla.  Multipla trauman, utdragen stress/trauma.  Om barnet/ungdomen erbjuds den trygghet som de är i behov av går symtomen över utan behandling i de allra flesta fallen (75%).

13  Är barnet tryggt?  Tolk  Västerländska ”tala ut” kan anses förvärra måendet  Över- eller undertolkar kulturens betydelse

14  Sedvanlig vård utifrån diagnos  Om inte tryggt måste man börja med detta  Upprätta föräldrarollen (skuldkänslor)  Information om hur vården fungerar stress påverkar känslor fungerar man kan hantera ångest  KASAM (känsla av sammanhang)

15  Vi behöver minnas för att kunna smälta/bearbeta och gå vidare  Vi försöker undvika att minnas för det påminner oss om traumat och smärtan  Alltså en olycklig konsekvens av behovet att minnas och nödvändigheten att undvika

16 1.Stabiliseringsfas a) AVSLAPPNING Avslappningsövningar, Magandning, Mindfulness, Stopptekniker b) KÄNSLOR Identifiera känslor. Koppla dem till situationer. Hur känns det i kroppen? c) KOGNITIVA INTERVENTIONER Information om kognitiva triangeln. Kartlägga tankar, känslor och handlingar. Hitta mer hjälpsamma tankar i vardagssituationer. Installera trygg plats.

17 2.Bearbetningfas a) Gestalta berättelsen. Bestämma form för berättande t ex rita, collage, figurer m m b) Exponering av valt trauma (lukt, känsel, hörsel o s v) c) Kognitiv omstrukturering

18 3. Avslutningsfas a) Framtidsplaner b) Valideras i sina erfarenheter c) Ökad trygghet

19  Trygghet  Sköta det vardagliga  Förstå sitt sammanhang  Behandling utifrån symtom och på rätt nivå

20 Elisabeth Präntare


Ladda ner ppt "Elisabeth Präntare. Före Ankomst Efter migration till migration Sverige I hemlandet Väntan på PUT Under resan till Sverige Hantering av sorg och förluster."

Liknande presentationer


Google-annonser