Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Valutskott. 2 Syfte Syftet med utbildningen är att få lokala valutskott som arbetar året runt på ett sätt som leder mot Visions mål. Mål Efter utbildningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Valutskott. 2 Syfte Syftet med utbildningen är att få lokala valutskott som arbetar året runt på ett sätt som leder mot Visions mål. Mål Efter utbildningen."— Presentationens avskrift:

1 1 Valutskott

2 2 Syfte Syftet med utbildningen är att få lokala valutskott som arbetar året runt på ett sätt som leder mot Visions mål. Mål Efter utbildningen ska deltagarna - känna till Visions organisation, grundläggande värderingar och mål - förstå valutskottets roll för Visions fortsatta utveckling - ha kunskap och verktyg för att utföra uppdraget i valutskottet

3 3 Visions medlemmar Visions lokala avdelningar, klubbar och sektioner Förbundsmöte FS Visions organisation

4 4 FS Kansliledning Resurscenter - Funktionen för löner och yrkesvillkor - Staben - Funktionen för kommunikation och facklig utveckling (Tidningen Vision m.m) - Administrativa funktionen - Personalfunktionen - Vision Direkt Visions kansliorganisation Regionala center - Visions center i Luleå - Visions center i Sundsvall - Visions center i Stockholm - Visions center i Västerås - Visions center i Linköping - Visions center i Göteborg - Visions center i Malmö

5 5 Region- konferenser Varje år Regionala förbunds- konferenser Vartannat år Regionala förmöten Inför förbunds- mötet Förbunds- möte Vartannat år FS Så här träffas och beslutar vi

6 6 Visions framtidsidé Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling.

7 7 Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv… Medlemslöftet

8 8 Vi fokuserar på att ställa frågan Vi fokuserar på medlemmars och blivande medlemmars yrkeskarriär Vi anpassar våra arbetssätt i takt med en föränderlig omvärld Vi jobbar med hjärtefrågor för att förbättra våra medlemmars vardag Mål och uppgifter

9 9

10 10

11 11

12 12 Orientering Rekrytering Förslag Valutskottsåret Årsmöte Planering Nominering Motivering

13 13 Enligt stadgarna ska valutskottet skriftligen uppmana medlemmarna att nominera till förtroendeuppdrag. Detta ska ske senast två månader innan årsmötet. Sätt gärna upp uppmaningen på anslagstavlor eller liknande. På så vis uppmärksammas Visions aktiviteter även för dem som ännu inte är medlemmar. Nomineringar

14 14 Gruppuppgift Hur kan rätt person rekryteras till uppdraget? Utgå från uppdragshandlingen och diskutera hur ni i gruppen ska gå tillväga för att hitta rätt person. Rätt person till rätt uppdrag

15 15 FML Lagen om facklig förtroendemans ställning § 1 Tillämpning § 6 Rätt till ledighet § 7 Ledig med lön

16 16 Gör en egen checklista som du kan använda när du kommer hem. Utgå från utbildningsmaterialet och det du lärt dig under utbildningen. Checklista


Ladda ner ppt "1 Valutskott. 2 Syfte Syftet med utbildningen är att få lokala valutskott som arbetar året runt på ett sätt som leder mot Visions mål. Mål Efter utbildningen."

Liknande presentationer


Google-annonser