Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur arbetar Gambro i Lund med Human Factors Engineering?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur arbetar Gambro i Lund med Human Factors Engineering?"— Presentationens avskrift:

1 Hur arbetar Gambro i Lund med Human Factors Engineering?
Technical session Human factor engineering NordiaTrans DK/MG3/ Presentera mig och HFE teamet i Lund Anita Stenquist Manager Human Factors Engineering

2 Agenda: Våra produkter Vad är Human Factors
Hur arbetar vi med Human Factors under produktutvecklingen? 4/22/2017

3 Våra produkter, några exempel
Dialys för kroniskt njursjuka Dialys för akut njursjuka Vattenbehandling Beskriv kort segmenten och produkterna 4/22/2017

4 Agenda: Våra produkter Vad är Human Factors
Hur arbetar vi med Human Factors under produktutvecklingen? Human Factors Engineering är den ingenjörskonst som applicerar kunskap om människans förmågor och begränsningar till design av produkter. 4/22/2017

5 Fysisk ergonomi Antropometri – läran om människans kroppsmått
Arbetsställningar och arbetsbelastning 4/22/2017

6 Tolkning av information Minnet Problemlösning och beslutsfattande
Kognitiv Ergonomi Läran om människans förmåga och begränsningar att ta in och processa information Sinnena Tolkning av information Minnet Problemlösning och beslutsfattande Sensorer Problemlösning * färdighetsbaserat, exempel att cykla * regelbaserat, exempel montera slangar/set på en dialysmaskin * kunskapsbaserat, exempel optimera behandlingen för specifik patient eller lösa akut situation Hanteringen information baserat på mental modell 4/22/2017

7 Mental modell Mental modell att man stänger kranen medurs
Ingen ledtråd om att det var någon skillnad men funkar såhär Blöta fötter 4/22/2017

8 Fysisk arbetsmiljö Hur ser miljön ut?
Finns det annan medicinteknisk utrustning? Trångt? Mörkt/ljust? Bullrigt? Temperatur? Vibrationer 4/22/2017

9 Mental och social arbetsmiljö
Arbetsbelastning Stressnivå Arbeta ostört eller många avbrott Organisation och hierarki Ensamarbete eller arbete i grupp 4/22/2017

10 Agenda: Våra produkter Vad är Human Factors
Hur arbetar vi med Human Factors under produktutvecklingen? Human Factors Engineering är den ingenjörskonst som applicerar kunskap om människans förmågor och begränsningar till design av produkter. 4/22/2017

11 Mål för Human Factors arbetet
Säkerhet för patienter och användare Produkter som upplevs som lätta, effektiva och tilltalande att använda Lever upp till applicerbara myndighetskrav Exempel, anmälningar till FDA > 1/3 handhavande relaterat och indragna >1/2 handhavande relaterat Exempel köksknivar Myndighetskrav; stöd för arbetet 4/22/2017

12 Förstudier och kravställning
Intervjuer Observationer Workshops Fokusgrupper Identifiera: Användargrupper Miljön där utrustningen kommer att användas Användarbehov-> Produkt krav 4/22/2017

13 Konsekvent användargränssnitt
Konceptuell design Användarens behov i centrum Får användaren informationen vid rätt tidpunkt Kan användaren fokusera på rätt saker Minimerar designen den fysiska belastningen för användaren Estetiska aspekter, ”wow-faktorn” Grafiska användargränssnitt Viktigast! Konsekvent användargränssnitt Jobbar tillsammans med utvecklingsingenjörer inom andra kompetensområden 4/22/2017

14 Riskanalys ur användningsperspektiv
Målet är att identifiera säkerhetskritiska moment Detaljerad steg för steg analys för att identifiera om något kan bli farligt Guide-ord för att stimulera fantasin Review-möten med stakeholders från olika områden Resultatet input för eventuella designändringar NO MORE PART OF OTHER THAN BEFORE AFTER INCORRECT PARAMETER INCORRECT SET UP Delmängd av all riskanalys för produkten Normal use and foreseeable misuse Bottom upp Hazard and Operability Analysis Starta så fort som möjligt 4/22/2017

15 Utvärderingar för att samla feedback från användare
Efterlikna klinikmiljön i en simulerad test Träning före testen Formellt protokoll Testagenda: Introducera testdeltagaren till testen Samla bakgrundsuppgifter Testdeltagaren får en testuppgift i taget Uppföljningsintervju mellan testuppgifter Summeringsintervju Analys av insamlad data för att identifiera förbättringsområden Formativa usabilitytester 5-12 deltagare/användargrupp Summativa usabilitytester >=15 deltagre/användargrupp Testdeltagarna representativa för de blivande användarna Rekryteringsfirma hjälper till att hitta testdeltagare 4/22/2017

16 Gambros usabilitylabb, extern lokal eller på klinik
Lokal hos sjukvårdssupportföretag i USA Borås hemdialysklinik Tester nära användarna för att 4/22/2017

17 Avslutningsvis Vi söker och behöver feedback från användarna för att kunna utveckla produkter som är lätta att arbeta med och som fungerar väl i miljön där de ska användas. Information om deltagande i användarstudier. 4/22/2017

18 Frågor 4/22/2017

19 Tack för visat intresse! 4/22/2017


Ladda ner ppt "Hur arbetar Gambro i Lund med Human Factors Engineering?"

Liknande presentationer


Google-annonser