Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internportal - möte med ambassadörer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internportal - möte med ambassadörer"— Presentationens avskrift:

1 Internportal - möte med ambassadörer

2 Vad är en internportal? Ett socialt intranät med användargenererad information. Riktade och anpassade nyheter för varje medarbetare. Ett arbetsverktyg där du kan minska din e-postskörd skapa och dela dokument chatta med dina kollegor driva projekt med både interna och externa samverkanspartners Internportalen bygger på en kraftfull sökfunktion som tack vare metadata söker på alla typer av källor inom internportalen; webbsidor, dokument, samarbetsytor osv. Informationssidor (precis som på intranätet idag).

3 Internportal – rektors uppdrag
Förbättra den interna kommunikationen och det interna samarbetet = punkter från det interna projektet kraftsamling. Planera för och utveckla en internportal som ska fungera som stöd för det interna samarbetet och förbättra den interna kommunikationen. Behoven samlades in genom workshoppar och enkät.

4 Målen med internportalen
Möjligheter till bättre och effektivare internt samarbete. Möjligheter till en förbättrad intern kommunikation. Avlastar e-posten. Förenklar dokumenthanteringen. Anpassar informationen bättre till olika målgrupper. Bort från principen all information till alla. Allt man behöver finns samlat på ett och samma ställe.

5 Organisation Styrgrupp: KOM-chef, IT-chef, REK-chef, Idélabs verksamhetsledare, administrativ chef IDT och HVV och biblioteksrepresentant Arbetsgrupp: kommunikatörer från KOM och akademierna och lärarrepresentant Ambassadörer: NI! Visma konsultfirma

6 Din roll som ambassadör
Att vara avdelningens/sektionens/bibliotekets kontaktperson, informationsbärare och stödperson för internportalen. Projektets ”ögon och öron” under internportalens införandefas och när den väl är lanserad. Att utföra enkla uppgifter i internportalen och att återrapportera till projektet hur det gick. Till exempel: skapa en öppen samarbetsyta och bjud in tre valfria ambassadörer. Vad tyckte du var enkelt/svårt, bra/dåligt? Testa utifrån ett användarperspektiv Tidsåtgång: fram tills lansering, maximalt 1 timme i veckan.

7 Det här är internportalen

8 Så kommuniceras projektet
Projektet har presenterats för ledningsgruppen och IT- rådet Webbsida https://www.mdh.se/internt/internportal Nyhetsspridning via intranätet och Devisen Ambassadörerna Någon från arbetsgruppen deltar vid APT Informationsträffar för alla medarbetare

9 Vad händer nu? Visma bygger upp internportalen i Sharepoint.
Arbetsgruppen testar kontinuerligt och återkopplar till Visma. Inventering av dagens intranät, förberedelse för överflytt till internportalen av redaktörer. Ambassadörer får i uppdrag att testa funktioner eller att hitta information på internportalen, samt att återkoppla till arbetsgruppen. Målet är att internportalen ska lanseras försommaren 2015, men beroende på hur projektet fortgår kan målet komma att justeras. Vi vill att du informerar vid nästa APT om internportalen och din roll som ambassadör. Vi skickar kort presentation som ni kan använda


Ladda ner ppt "Internportal - möte med ambassadörer"

Liknande presentationer


Google-annonser