Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internportal - möte med ambassadörer. Vad är en internportal? ●Ett socialt intranät med användargenererad information. ●Riktade och anpassade nyheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internportal - möte med ambassadörer. Vad är en internportal? ●Ett socialt intranät med användargenererad information. ●Riktade och anpassade nyheter."— Presentationens avskrift:

1 Internportal - möte med ambassadörer

2 Vad är en internportal? ●Ett socialt intranät med användargenererad information. ●Riktade och anpassade nyheter för varje medarbetare. ●Ett arbetsverktyg där du kan ●minska din e-postskörd ●skapa och dela dokument ●chatta med dina kollegor ●driva projekt med både interna och externa samverkanspartners ●Internportalen bygger på en kraftfull sökfunktion som tack vare metadata söker på alla typer av källor inom internportalen; webbsidor, dokument, samarbetsytor osv. ●Informationssidor (precis som på intranätet idag). 2

3 Internportal – rektors uppdrag ●Förbättra den interna kommunikationen och det interna samarbetet = punkter från det interna projektet kraftsamling. ●Planera för och utveckla en internportal som ska fungera som stöd för det interna samarbetet och förbättra den interna kommunikationen. ●Behoven samlades in genom workshoppar och enkät. 3

4 Målen med internportalen ●Möjligheter till bättre och effektivare internt samarbete. ●Möjligheter till en förbättrad intern kommunikation. ●Avlastar e-posten. ●Förenklar dokumenthanteringen. ●Anpassar informationen bättre till olika målgrupper. ●Bort från principen all information till alla. ●Allt man behöver finns samlat på ett och samma ställe. 4

5 Organisation ●Styrgrupp: KOM-chef, IT-chef, REK-chef, Idélabs verksamhetsledare, administrativ chef IDT och HVV och biblioteksrepresentant ●Arbetsgrupp: kommunikatörer från KOM och akademierna och lärarrepresentant ●Ambassadörer: NI! ●Visma konsultfirma 5

6 Din roll som ambassadör ●Att vara avdelningens/sektionens/bibliotekets kontaktperson, informationsbärare och stödperson för internportalen. ●Projektets ”ögon och öron” under internportalens införandefas och när den väl är lanserad. ●Att utföra enkla uppgifter i internportalen och att återrapportera till projektet hur det gick. ●Till exempel: skapa en öppen samarbetsyta och bjud in tre valfria ambassadörer. Vad tyckte du var enkelt/svårt, bra/dåligt? ●Testa utifrån ett användarperspektiv ●Tidsåtgång: fram tills lansering, maximalt 1 timme i veckan. 6

7 Det här är internportalen 7

8 Så kommuniceras projektet ●Projektet har presenterats för ledningsgruppen och IT- rådet ●Webbsida https://www.mdh.se/internt/internportalhttps://www.mdh.se/internt/internportal ●Nyhetsspridning via intranätet och Devisen ●Ambassadörerna ●Någon från arbetsgruppen deltar vid APT ●Informationsträffar för alla medarbetare 8

9 Vad händer nu? ●Visma bygger upp internportalen i Sharepoint. ●Arbetsgruppen testar kontinuerligt och återkopplar till Visma. ●Inventering av dagens intranät, förberedelse för överflytt till internportalen av redaktörer. ●Ambassadörer får i uppdrag att testa funktioner eller att hitta information på internportalen, samt att återkoppla till arbetsgruppen. ●Målet är att internportalen ska lanseras försommaren 2015, men beroende på hur projektet fortgår kan målet komma att justeras. ●Vi vill att du informerar vid nästa APT om internportalen och din roll som ambassadör. ●Vi skickar kort presentation som ni kan använda 9


Ladda ner ppt "Internportal - möte med ambassadörer. Vad är en internportal? ●Ett socialt intranät med användargenererad information. ●Riktade och anpassade nyheter."

Liknande presentationer


Google-annonser