Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nonviolent Communication

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nonviolent Communication"— Presentationens avskrift:

1 Nonviolent Communication
Ylva Bergstad Leg. psykolog

2 Hierarki Försvårande kommunikation: Förneka val: måste, borde, ska
Tvinga Sätta etikett Straffa, belöna Anklaga, kritisera Bedöma: rätt, fel

3 NVC då vi vill ha kontakt
Marshall Rosenberg Många kulturer

4 Bakgrund Marshall Rosenberg, PhD
Vad gör att kommunikation ibland går så bra? Forskning och kulturella observationer

5 Grundantaganden Våra handlingar är försök att tillgodose våra behov
När våra behov är tillgodosedda vill vi samarbeta Allas behov kan tillgodoses Jag har ansvar för mina behov Känslor är signaler om behoven

6 Lyssna Det gör ont att ta det personligt
Depressivt inåt eller aggressivt utåt

7 Välja öron Vad längtar du efter? Vad känner du?

8 Behov Universella, abstrakta Våra gemensamma nämnare
Oberoende av andra personer och deras handlingar

9 Grundläggande behov Fysiska: mat, vatten, beröring, skydd, trygghet, motion Autonomi: välja våra drömmar och hur vi når dit Integritet: meningsfullhet, kreativitet Andliga: frid, harmoni, balans, inspiration, skönhet Lek och nöjen Ömsesidigt beroende: acceptans, respekt, stöd, förståelse, bli lyssnad på, känna att jag kan bidra

10 Behov hos dig Prata två och två
Vilka behov försöker du tillgodose genom att vara här i Bjurfors just nu?

11 Känslan signalerar om behov nås

12 Känslor Arg Lycklig Rädd Ledsen Nyfiken Frustrerad Upphetsad

13 Formulera Känslor Minska risken för att höra kritik
Missförstådd, nonchalerad Känner att du inte gillar mig Känner att det är dags att gå nu

14 Gissa Känsla Prata två och två Vilka känslor uttrycks på bilderna?
Vilka känslor har funnits hos dig här i Bjurfors?

15 Känsla & Behov Prata två och två om dig och denna helg.
Vilka behov har inte blivit tillgodosedda här i Bjurfors? Vilka känslor signalerade detta? Vilka behov har blivit tillgodosedda nu under helgen?

16 Ärlighet - empati Ärligt uttrycka mina känslor och behov utan att kritisera eller anklaga Lyssna på dig utan att höra kritik eller anklagelser Frihet i lyssnandet Dans och timing

17 Önskemål Tydligt Görbart Konkret Det jag vill Uttrycka frivilligheten

18 Ja bakom nej Vilka behov svarar den andre ja till?
Hitta ny strategi som tillgodoser bådas behov

19 Observation Förändra i efterhand Tydligt, neutralt Gemensam plattform
Konkret, inte tolkning

20 Göra observation Prata två och två
Beskriv rummet neutralt, utan värderingar Beskriv spädbarnsmassage neutralt, utan värderingar Reflektera tillsammans

21 Observation Känsla Behov Önskemål
NVC-dans Ärlighet Empati Observation Känsla Behov Önskemål

22 Öva ärlighet Två och två. Exempel som hänt i en massagegrupp då du ville säga något till en förälder. När jag ser/hör… känner jag mig… för att jag behöver… Skulle du vilja…?

23 Ge råd Jag vet bättre än du Hierarki
Motarbetar viljan att stötta, lyfta den andra

24 Öva empati Prata två och två om exempel från en massagegrupp.
När du ser/hör… känner kanske du dig… och jag gissar att du behöver…? Skulle du vilja…?

25 Nonviolent communication
Ett förhållningssätt och verktyg för positiv social förändring och konflikthantering

26 Kontakta mig Ylva@joypsykologteam.se 0225-230 35


Ladda ner ppt "Nonviolent Communication"

Liknande presentationer


Google-annonser