Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till nytt Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till nytt Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden."— Presentationens avskrift:

1 Förslag till nytt Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden

2 Nuvarande formulering Nämnden har ansvar för följande verksamheter: * Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg * Grundskola * Gymnasieskola * Vuxenutbildningens olika skolformer utom svenska för invandrare * Musikskola * Särskolans olika skolformer Förslag till ny formulering Nämnden har ansvar för följande verksamheter: * Förskola *Fritidshem *Pedagogisk omsorg * Öppen förskola *Förskoleklass *Grundskola *Särskola * Gymnasieskola * Vuxenutbildningens olika skolformer utom svenska för invandrare *Yrkeshögskola * Musikskola Förslag till nytt Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden

3 Nuvarande formulering Mål och verksamhetsplaner * Ange mål och inriktningar för arbetet inom nämndens verksamhetsområden på programnivå. * Lämna samlat förslag till verksamhetsplan inkl budget inom de ramar och med den inriktning kommunledningen beslutar. * Förslag till ny formulering *Ange mål och inriktningar för arbetet inom nämndens verksamhets­områden. *Lämna samlat förslag till budget inom de ramar och med den inriktning kommun­- fullmäktige beslutar. Förslag till nytt Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden

4 Förslag till ny punkt Personuppgifter Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Förslag till nytt Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden

5 Nuvarande formulering som föreslås utgå Delegering av ärenden Om nämnden med stöd av § 33 kommunallagen uppdrar åt förvaltningschefen att fatta beslut, får nämnden överlåta åt denne att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället. Sådana beslut skall anmälas till chefen. Om nämnden på så sätt uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden uppställa villkor som innebär att de som utnyttjar nämndens tjänster skall ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig innan beslut fattas Förslag till nytt Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden


Ladda ner ppt "Förslag till nytt Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden."

Liknande presentationer


Google-annonser