Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2006-12-24 Sven Svensson Plan- Bygg och Bostadsdagar Luleå den 15-16 november 2011 Dricksvattenskydd i planeringen Malin Naess.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2006-12-24 Sven Svensson Plan- Bygg och Bostadsdagar Luleå den 15-16 november 2011 Dricksvattenskydd i planeringen Malin Naess."— Presentationens avskrift:

1 2006-12-24 Sven Svensson Plan- Bygg och Bostadsdagar Luleå den 15-16 november 2011 Dricksvattenskydd i planeringen Malin Naess

2 Dricksvattenförsörjningens idag

3 Hänsyn till dricksvattenförsörjningen vid samhällsplanering Bild: SGU

4 Långsiktig dricksvattenförsörjning Med hjälp av bl.a. Vattenskyddsområde Vattenförsörjningsplaner/Va-planer Översiktsplaner

5 Vattenskyddsområde Ett geografiskt avgränsat område inom vilket restriktioner gäller som syftar till att skydda en vattentäkt mot åtgärder och markanvändning som påverkar vattnets kvalitet och kvantitet negativt nu och i framtiden

6 Föreskrifterna Bestämmelser som kan innebära inskränkningar i markanvändningen, tex. tillståndsplikt eller förbud för verksamheter och åtgärder som riskerar att förorena vattentäkten akut eller på lång sikt.

7 Verksamheter och åtgärder som regleras inom vattenskyddsområde Ex: Utsläpp av dag- och spillvatten Schaktnings- och markarbeten Spridning av bekämpningsmedel och gödsel Avfallshantering Transport av farligt gods Hantering av petroleumprodukter och andra kemikalier

8 Avgränsning av vattenskyddsområde

9 Vattenskyddsområde Synliggör vattenskyddsområden i översiktsplanen! - Hänsyn kan då tas till vattentäktens skyddsbehov redan i början av planprocessen.

10 2006-12-24 Sven Svensson Vattenförsörjningsplan Vad? Planeringsunderlag som beskriver tillgång, efterfrågan, hot, motstående intressen m.m. för dricksvattenresurser Syfte? Att trygga dricksvattenförsörjningen på lång sikt - i ett flergenerationsperspektiv

11 Vattenförsörjningsplan Nytta? Underlag vid översiktsplanering, klimatanpassningsarbete, ärendehandläggning Åtgärder inom miljömålsarbetet uppnås Åtgärd 37 i åtgärdsprogrammet uppnås

12 Vattenförsörjningsplan -tips och råd SGU-rapport 2009:24

13 Hur mycket är en vattentäkt värd? Uppsala vattentäkt försörjer 100 000 personer och har värderats till 1 miljard kr Njurunda vattentäkt försörjer 12 000 personer och har värderats till 400 miljoner kr Att skydda dricksvattenresurser för framtiden är en investering!

14 Tack för mig! malin.naess@lansstyrelsen.se


Ladda ner ppt "2006-12-24 Sven Svensson Plan- Bygg och Bostadsdagar Luleå den 15-16 november 2011 Dricksvattenskydd i planeringen Malin Naess."

Liknande presentationer


Google-annonser