Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europa 2020 och Junkers 10 Prioriteringar Katarina Areskoug Chef för EU-kommissionen i Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europa 2020 och Junkers 10 Prioriteringar Katarina Areskoug Chef för EU-kommissionen i Sverige."— Presentationens avskrift:

1 Europa 2020 och Junkers 10 Prioriteringar Katarina Areskoug Chef för EU-kommissionen i Sverige

2 EU påverkar Sverige och Dalarna Sverige ska följa de regler EU:s institutioner beslutar om Ca 60 procent på kommunens dagordning kommer från EU

3

4

5 5

6 Kommissionens arbetsprogram 2015 6

7 Tillväxt, sysselsättning och investeringar Investeringsplan för Europa Europa 2020 och halvtidsöversynen Strukturfonderna 7

8 Investeringsplanen Sedan 2007 har investeringarna i EU sjunkit med 15 procent Ny fond for strategiska investeringar 315 miljarder euro (2015-2017) Fokus på energinätverk, SME:s, transport infrastruktur, utbildning, FoU, förnybar energi Första projekten förfinansierade; fonden fullt operationell i september 2015 8

9 Digital inre marknad 6 delar: Bygga upp förtroende, avlägsna hinder, säkra tillgång till nätet, bygga upp den digitala ekonomin, främja e-samhället samt investera i forskning och innovation i världsklass inom informations- och kommunikationsteknik.

10 (Energiunion 10 Energiunionen 3 mål, 5 pelare 3 Mål: Konkurrenskraft, försörjningstrygghet, hållbarhet

11 Klimatpolitik 11 UNFCCC COP21, Paris, dec 2015 Mål för 2020 och 2030

12 En fördjupad och mer rättvis inre marknad med en stärkt industribas

13 Frihandelsavtal med USA TTIP 13

14 Ny migrationspolitik

15 Flyktingströmmarna de största sedan andra världskriget Antalet flyktingar i världen överstiger nu 50 miljoner – högsta siffran sedan andra världskriget; 866.000 sökte asyl i den industrialiserade delen av världen EU:s medlemsländer mottog över 570.000 asylansökningar 2014 (+44%); Tyskland 30% och Sverige 13% Icke EU-medborgare utgör idag 4 % (20 miljoner) av EU:s 507 miljoner invånare Utan invandring blir EU:s äldreförsörjningskvot (antal pers > 65år /bef i arbetsför ålder) öka från 28% till 44 %

16 En starkare global aktör 16 Se över grannskapspolitiken Rådets senaste FAC möte

17 Europeiska terminen Stabilitets- och tillväxtpakten Landspecifika rekommendationer (mitten av maj) Europa 2020 Understödd av sammanhållningspolitiken och EFSI, Connecting Europe Facility 17

18 18 Sammanhållningspolitiken lever upp till Europa 2020-strategin En strategi från EU-kommissionen ”för smart, hållbar och inkluderande tillväxt” över de kommande 10 åren. Smart agenda: innovation, utbildning, digitalt samhälle. Hållbar agenda: klimat, energi och mobilitet. Inkluderande agenda: sysselsättning och färdigheter, bekämpa fattigdom och socialt utanförskap.

19 Europa 2020-strategin 19 Mars 2010 5 Mål EUROPA 2020 STRATEGIN ANDRA DRIV- KRAFTER Inre marknad, EU budget och handel Sysselsättning, utbildning, F&U, fattigdom/socialt utanförskap och klimat/energi 7 HUVUD- INITIATIV Innovation, digital ekonomi, sysselsättning, utbildning/unga, industriell politik, fattigdom och resurseffektivitet

20 20 EU:s sammanhållningspolitik 2014-2020: 1/3 av EU:s budget De reformer som överenskommits för perioden 2014-2020 är utformade för att maximera effekten av tillgänglig EU-finansiering. 1 082 md EUR Total EU-budget 2014–2020 Annan EU-politik, jordbruk, forskning, externt etc. 730,2 md EUR 67,5%32,5% 351,8 md EUR Stöd för sammanhållningspolitiken Tillväxt

21 21 Ojämna framsteg mot Europa 2020-målen - EU är på god väg att möta eller närma sig målen om utbildning, klimat och energi… - … men detta är inte fallet när det gäller sysselsättning, forskning och utveckling samt fattigdomsbekämpning - Framsteg mot målen visar ökande skillnader mellan länderna, och ibland inom dem, på flera områden

22 Fortsatt bräcklig ekonomisk situation Positiv tillväxt i samtliga EU-länder – men kraftig variation mellan MS. 90 % av tillväxten i världen de kommande 10 åren utanför EU Arbetslösheten sjunker till 9.8% i år från 10.2% 2014 – men förväntas fortsatt vara över 9% 2016 Det genomsnittliga budgetunderskottet i EU minskar och förväntas bli 2.6% av BNP i år Men skuldkvoten för EU som helhet sjunker endast marginellt i år till 88.3% av BNP – avsevärt högre än läget före den ekonomiska och finansiella krisen. Riskerna på nedåtsidan har ökat, bl.a. kopplade till geopolitiska spänningar, volatilitet på de finansiella marknaderna och ojämn implementering av strukturreformer i EU. På uppåtsidan finns effekter av det låga oljepriset.

23 23 Tack! EU-kommissionens Representation i Sverige ec.europa.eu/sweden Facebook/Eukommissionen Twitter/EC_StockholmRep Instagram: euisverige Kontakt: Katarina.Areskoug@ec.europa.euKatarina.Areskoug@ec.europa.eu Europa Direkt Smedjebacken Dalarna och norra Västmanland europadirekt@smedjebacken.se


Ladda ner ppt "Europa 2020 och Junkers 10 Prioriteringar Katarina Areskoug Chef för EU-kommissionen i Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser