Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte 2015-04-21 Sätunaskolan VÄLKOMNA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte 2015-04-21 Sätunaskolan VÄLKOMNA."— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte Sätunaskolan VÄLKOMNA

2 343 elever i 14 klasser, Förskoleklass – år 6,
Sätunskolan 343 elever i 14 klasser, Förskoleklass – år 6, parallella klasser. 204 barn inskrivna på fritids.

3 Svarsfrekvens – föräldraenkät vt 2015
82 % Totalt av 343 elever

4 Enkäten 20 frågor - 5 svarsalternativ 3 frågor – 3 svarsalternativ
SAMT 13 frågor – Fritidsverksamheten Möjlighet till 3 bra saker med Sätunaskolan 3 saker som vi kan förbättra Valfri kommentar till fråga eller övrigt Kontakta mig – ett fåtal

5 Kommentarer Totalt 1013 st Toaletter 38 st Toaletter

6 Kommentarer Pedagogerna är bra. Fotvårtor i idrotten – är det hygieniskt? Mer idrott. Maten är usel. Lärandet Läraren XX är bra. Bättre pedagogiska aktiviteter. Sur personal. Tryggt. Arbetsro . Var är skolgränsen? Maten är bra. Nolltolernas mot kränkningar. Mitt barn är bäst. Varför hejar inte alla pedagoger Toaletterna är äckliga. Bättre rastverksamhet. Trevligt bemötande. Fritids är bra. En skola i framkant. Varför mail? Kortare mail önskas. Mitt barn blir sett. Fler läxor. Städa. Bra ledning Personalen agerar alltid. Fritids behöver ha mer koll Färre läxor. Stämningen är toppen Ta bort bloggarna. Fantastiska lokaler. Hur når jag rektor? Utvecklingssamtalen är super. Finns det någon näring i maten alls? Aktivare blogg. Fler raster. Mer slöjd. Mer tid med läraren på samtalen. Parkering utan tillstånd

7 Diverse kommentarer Spiraltrappan vid maten kan vara farlig
Inget behöver förbättras Myshörnan Strängar lärare önskas Parfymförbud? Längre öppettider – till önskas – gärna helgöppet En bättre lokal vore bra för avslutningar etc Tunga stolar om barnen måste bära dem Fritids är bra Skofritt Skolsyster önskas varje dag Närheten till själva skolan är det bästa med Sätunaskolan

8 Kränkande behandling 244 st. ca 87% 29 st. ca 10% Ca 55% Ca 30% Ca 15%

9 Att åtgärda kränkande behandling mellan elever
vid akut situation skall den vuxne omgående ingripa - handlingsplikt ansvarig vuxen pratar med eleverna om vad som har hänt, info till klassläraren ansvarig vuxen dokumenterar händelsen (allvarlig händelse) om kränkande behandling förekommit övertar klassläraren ansvaret för den fortsatta dokumentationen klasslärare/mentor informerar så snart som möjligt vårdnadshavare, arbetslaget, Likabehandlingsgruppen och rektor vid behov genomför Likabehandlingsgruppen samtal med inblandade elever Likabehandlingsgruppen anmäler händelsen (kränkningen) enligt gällande rutiner till huvudmannen vid behov upprättas handlingsplan eller åtgärdsprogram för elev som kränkt eller *kränkts rektor kallar till elevhälsomöte och tid för uppföljning om behov föreligger en bedömning görs av skolans ledning om händelsen ska anmälas till andra myndigheter

10 Dokumentation av allvarliga händelser

11 Anmälan BUF

12 Kränkande behandling 192 st 55 st 36st 15 st 4

13 Skolgård & Rastverksamhet
79% 47 st 17% Glädje? 234st 83 % 36 st 3% Rast Trygghet?

14 Lärande & Stöd Trygghet? Omklädningsrum Hall/Kapprum 214 st 76 % 52 st
19 % Omklädningsrum 234 st 83 % 36 st 13 % Hall/Kapprum

15 Arbetsro & Trivsel i skolan
260 st 93 % 186 st 66 % 90 st 32 % 21 st 7%

16 Skolmåltider

17 Information & Tillgänglighet
249 st 89 % 31 st 11 %

18 Stöd & hjälp 240 st 85 % 34 st 12 %

19 Parkering

20 Fritidshemmet Sätunaskolan

21 Svarsfrekvens – föräldraenkät vt 2015
88% Totalt av 204 elever

22 Trivsel & trygghet 150 st 84 % 24 st 13 % 155 st 87 % 15 st 8 %

23 Nöjda?

24 Information 115 st 64 % 49 st 27 % 121 st 68 % 50 st 28 %

25 Frukost & ”Mellis” - Matsalstrivsel

26 Kränkande behandling - agerande
99 st 55 % 20 st 11 %

27 Områden vi behöver utveckla & förbättra i skola och fritidshem
Arbetsro Trygghet/likabehandling Information/kommunikation/bemötande Matsituationen Toaletter Rutiner hämtning/lämning fritids


Ladda ner ppt "Föräldramöte 2015-04-21 Sätunaskolan VÄLKOMNA."

Liknande presentationer


Google-annonser