Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.sigtuna.se Sätunaskolan Föräldramöte 2015-04-21 VÄLKOMNA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.sigtuna.se Sätunaskolan Föräldramöte 2015-04-21 VÄLKOMNA."— Presentationens avskrift:

1 www.sigtuna.se Sätunaskolan Föräldramöte 2015-04-21 VÄLKOMNA

2 Sätunskolan 343 elever i 14 klasser, Förskoleklass – år 6, parallella klasser. 204 barn inskrivna på fritids.

3 Svarsfrekvens – föräldraenkät vt 2015 82 % Totalt av 343 elever

4 Enkäten 20 frågor - 5 svarsalternativ 3 frågor – 3 svarsalternativ SAMT 13 frågor – Fritidsverksamheten Möjlighet till 3 bra saker med Sätunaskolan 3 saker som vi kan förbättra SAMT Valfri kommentar till fråga eller övrigt Kontakta mig – ett fåtal

5 Kommentarer Totalt 1013 st Toaletter Toaletter 38 st

6 Kommentarer Pedagogerna är bra. Fotvårtor i idrotten – är det hygieniskt? Mer idrott. Maten är usel. Lärandet Läraren XX är bra. Bättre pedagogiska aktiviteter. Sur personal.Tryggt. Arbetsro. Var är skolgränsen?Maten är bra. Nolltolernas mot kränkningar. Mitt barn är bäst. Varför hejar inte alla pedagoger Toaletterna är äckliga. Bättre rastverksamhet. Trevligt bemötande. Fritids är bra. En skola i framkant. Varför mail? Kortare mail önskas.Mitt barn blir sett. Fler läxor. Städa. Bra ledning Personalen agerar alltid. Fritids behöver ha mer koll Färre läxor. Stämningen är toppenTa bort bloggarna. Fantastiska lokaler. Hur når jag rektor? Utvecklingssamtalen är super. Finns det någon näring i maten alls? Aktivare blogg. Fler raster. Mer slöjd. Mer tid med läraren på samtalen. Parkering utan tillstånd

7 Diverse kommentarer Spiraltrappan vid maten kan vara farlig Inget behöver förbättras Myshörnan Strängar lärare önskas Parfymförbud? Längre öppettider – till 19.30 önskas – gärna helgöppet En bättre lokal vore bra för avslutningar etc Tunga stolar om barnen måste bära dem Fritids är bra Skofritt Skolsyster önskas varje dag Närheten till själva skolan är det bästa med Sätunaskolan

8 Kränkande behandling 244 st. ca 87% 29 st. ca 10% Ca 55% Ca 15% Ca 30%

9 Att åtgärda kränkande behandling mellan elever vid akut situation skall den vuxne omgående ingripa - handlingsplikt ansvarig vuxen pratar med eleverna om vad som har hänt, info till klassläraren ansvarig vuxen dokumenterar händelsen (allvarlig händelse) om kränkande behandling förekommit övertar klassläraren ansvaret för den fortsatta dokumentationen klasslärare/mentor informerar så snart som möjligt vårdnadshavare, arbetslaget, Likabehandlingsgruppen och rektor vid behov genomför Likabehandlingsgruppen samtal med inblandade elever Likabehandlingsgruppen anmäler händelsen (kränkningen) enligt gällande rutiner till huvudmannen vid behov upprättas handlingsplan eller åtgärdsprogram för elev som kränkt eller *kränkts rektor kallar till elevhälsomöte och tid för uppföljning om behov föreligger en bedömning görs av skolans ledning om händelsen ska anmälas till andra myndigheter

10 Dokumentation av allvarliga händelser

11 Anmälan BUF

12 Kränkande behandling 55 st 36st 15 st 4 192 st

13 Skolgård & Rastverksamhet Rast Trygghet? Glädje? 224 st 79% 47 st 17% 234st 83 % 36 st 3%

14 Lärande & Stöd Omklädningsrum Trygghet? Hall/Kapprum 52 st 19 % 214 st 76 % 234 st 83 % 36 st 13 %

15 Arbetsro & Trivsel i skolan 260 st 93 % 21 st 7% 90 st 32 % 186 st 66 %

16 Skolmåltider

17 Information & Tillgänglighet 249 st 89 % 31 st 11 %

18 Stöd & hjälp 240 st 85 % 34 st 12 %

19 Parkering

20 Fritidshemmet Sätunaskolan

21 Svarsfrekvens – föräldraenkät vt 2015 88% Totalt av 204 elever

22 Trivsel & trygghet 150 st 84 % 24 st 13 % 155 st 87 % 15 st 8 %

23 Nöjda?

24 Information 121 st 68 % 115 st 64 % 50 st 28 % 49 st 27 %

25 Frukost & ”Mellis” - Matsalstrivsel

26 Kränkande behandling - agerande 99 st 55 % 20 st 11 %

27 Områden vi behöver utveckla & förbättra i skola och fritidshem – Arbetsro – Trygghet/likabehandling – Information/kommunikation/bemötande – Matsituationen – Toaletter – Rutiner hämtning/lämning fritids


Ladda ner ppt "Www.sigtuna.se Sätunaskolan Föräldramöte 2015-04-21 VÄLKOMNA."

Liknande presentationer


Google-annonser