Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är skillnaden på klimat och väder?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är skillnaden på klimat och väder?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är skillnaden på klimat och väder?
Klimatologi Vad är skillnaden på klimat och väder?

2 Skillnaden mellan klimat och väder?
Klimatet gäller under en lång tidsperiod. Oftast många år. Vädret sträcker sig några dagar eller ett par veckor fram i tiden. Klimatet är alltså det genomsnittliga vädret i en region medan vädret är det som gäller just då. Vad har vi för klimat i Sverige?

3

4 Troposfären Sträcker sig 10 km upp i atmosfären.
I det här och nästa skikt sker de olika väderprocesserna. Temperaturen i det här skiktet avtar med 0.6 grader c per 100 meter vilket förklarar varför det är mycket kallare uppe på en bergstopp än nere i en dalsänka. Varför tror ni det är så? I det här skiktet finns majoriteten av alla gaser och all vattenånga.

5 Stratosfären Sträcker sig 10 till 50 km upp.
I stratosfären finns det viktiga Ozonskiktet på ca 20 km höjd. Ozonskiktet består av gasen ozon och är livsviktigt för oss eftersom det fångar upp det mesta av solens farliga UV- strålar. Där Troposfären möter Stratosfären är temperaturen -50 grader till ca -90 grader C. Därefter stiger den igen till ett max på grader. Anledningen till att temperaturen på nytt stiger är just för att ozonet absorberar solens strålningsenergi som övergår i värme.

6 Mesosfären Sträcker sig från 50 km till 85 km upp i atmosfären.
I mesosfären sjunker temperaturen på nytt ner till ca minusgrader. (Här finns inte lika mycket ozon vilket gör att temperaturen sjunker). Därefter börjar temperaturen att stiga igen i det som kallas Termosfären och når ca 2000 grader Celcius. Anledningen till den stigningen är att gasen O2 (molekylärt syre) absorberar solens UV-strålning. Men trots att luften är så varm skulle den upplevas som kall eftersom luften på den här höjden är så otroligt tunn.

7 Jonosfären Jonosfären är det sista skiktet i jordens atmosfär och övergår så småningom i rymden (exosfären i er bok). Solens strålar har joniserat gasen i det här skiktet vilket gjort den elektriskt ledande. Nära Nord- och Sydpolen kan man se fenomen på himlen som kallas aurorae (eller norrsken som vi kallar det). Kortfattat kan man förklara detta med att energi frigörs som synligt ljus.

8 Vad består atmosfären av då?
78% Kväve 21% Syre. Vad bildade syret, minns ni från filmen? 0.035 % Koldioxid Övriga gaser i väldigt liten koncentration. Och såklart vattenånga i varierande mängd. 99% av luften befinner sig mellan jordytan och 30 km höjd.

9 Projekt Excelsior Det högsta hoppet en människa gjort med fallskärm.
Föll från meters höjd (31 km). 1960, Joe Kittinger Kom upp i en hastighet på nästan 1000 km/h

10 Vad skapar då de olika väderprocesserna?
Orsakas av ett samspel mellan tryck, temperatur och luftfuktighet. En stor del av rörelserna i atmosfären orsakas av temperaturskillnader på olika luftmassor. När luften blir varmare blir den också lättare än luften runt omkring. Detta gör att den varma luften stiger, det kallas för hävning. Som vi lärt oss blir det kallare ju högre upp i troposfären vi kommer och alltså kyls luften när den stigit och sjunker igen.

11 Väger luft något? Ja faktiskt! Luftens egen tyngd skapar ett konstant tryck på markytan. Det är det vi kallar för lufttryck. Lufttrycket kan man mäta i mb (millibar) eller hPa (hektopascal) Lufttrycket minskar ju högre upp i atmosfären man kommer. Skillnader i lufttryck ger upphov till vindar eftersom luften vill strömma från områden med högt tryck dit det är lägre tryck. Vindens riktning anges från vilket håll den blåser ifrån. Så en sydlig vind rör sig från söder mot norr.

12 Temperatur Det som avgör vilken temperatur som råder på en viss plats är främst med vilken vinkel solljuset träffar jorden. Varje m2 av jordens yta tar varje år emot 1000 kWh solenergi. Mkt energi omvandlas till värme. Luften som värms upp sätts i rörelse och är lättare än kall luft. ”Solen är vindarnas motor.” Vid ekvatorn faller solstrålarna vinkelrätt mot ytan och fördelas ej lika mkt som hos t.ex. oss. Därmed påverkas klimatet och blir varmare.

13

14

15

16 Andra viktiga faktorer…
Om platsen har inlands- eller kustklimat. Vindar och havsströmmar. Jämförelse med Göteborg och Churchill. Höjden över havet.

17 Churchill och Göteborg

18 Vindar uppstår för att kompensera för tryckskillnader i atmosfären
Vindar uppstår för att kompensera för tryckskillnader i atmosfären. Ju högre tryckskillnad ju starkare vind. Vindar uppstår även på grund av jordens rotation. Detta kallas för Corioliseffekten. Vindarna vänder sig åt höger på det norra halvklotet och åt vänster på det södra. Vindar

19

20 Luften över land värms upp under dagen och stiger.
Svalare luft strömmar in från havet och bildar sjöbris. På natten är det tvärtom. Land kyls av och blir kallare än havet som inte skiftar temperatur lika snabbt. Landbris skapas då vinden blåser från land mot havet. Sjöbris och landbris

21 Monsun På samma sätt som sjöbris bildas sommar- och vintermonsun.
Landområden värms upp under sommarmånaderna, luften stiger och fuktiga havsvindar strömmar in. Detta medför ofta mycket regn. Under vintermånaderna kyls kontinenterna ner och svalare men torr luft strömmar från land ut över havet. Monsun

22

23 Varm luft kan innehålla mer vattenånga än kall luft
Varm luft kan innehålla mer vattenånga än kall luft. (Därför bildas rökmoln när vi andas på vintern.) När varm luft stiger kyls den ner och därför bildas små vattendroppar eller till och med iskristaller. Detta kan vi se i form av moln men också i form av nederbörd såsom regn och snö. Varför kyls luften när den stiger? Nederbörd

24 Eftersom luftmassor hela tiden är i rörelse sker det ofta att två massor med olika temperatur möts- detta kallas för en front. En front kan vara flera hundra mil läng och sträcka sig en mil upp i atmosfären Man brukar prata om varmfront samt kallfront och vi ska titta närmare på vad som sker i de olika mötena. Fronter

25 Bildas när varm luft tränger undan kall luft
Bildas när varm luft tränger undan kall luft. Det är dock alltid den varma luften som stiger. Skapar stora molnmängder och ihållande nederbörd. Om och hur mycket det regnar beror även på hur fuktig luften är och hur snabbt den hävs. Varmfront

26 Kallfront Bildas när kall luft kilar in sig under varmare luft.
Varmluften hävs fort och regnen blir intensiva men avklingar fortare. En kallfront passerar snabbare. Kallfront

27 Görs utifrån många olika väderobservationer på olika platser i världen.
I många fall är det svårt att få pålitliga prognoser eftersom vädret ändras konstant och de faktorer som avgör kan vara instabila. De fakta man samlar läggs in i stora databaser och därefter görs beräkningar av olika slag där meterologerna själva justerar vissa data för att få en så pålitlig prognos som möjligt. Väderprognoser

28 Växthuseffekten Vad är det för något?
Vilka är de vanligaste växthusgaserna? Vattenånga Koldioxid Metan Lustgas ozon Växthuseffekten är något livsnödvändigt därför pratar man ofta numera om global uppvärmning när man talar om temperaturökningen på jorden. Växthuseffekten

29 Global uppvärmning- orsaker
Ökad mängd växthusgaser i atmosfären (35% mer koldioxid t ex) När det blir varmare ökar avdunstningen vilket leder till både positiv och negativ återkoppling, (när en förändring förstärks eller dämpas). Avdunstningen leder till mer moln- svalare på dagen men varmare på natten. Varför blir det så? Global uppvärmning- orsaker

30 Vad händer med klimatet?
Temperaturen ökar Man försöker ta reda på vilka de tänkbara konsekvenserna är genom olika mätningar och modeller, man tror att ökningen fortsätter. Många anser att vi människor ligger bakom ökningen. Extrema väderförhållanden blir vanligare tror många forskare. Vad händer med klimatet?


Ladda ner ppt "Vad är skillnaden på klimat och väder?"

Liknande presentationer


Google-annonser