Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Definition Positiv Förstärkning Man tillför ett positivt stimulus som svar på en respons (ett beteende). Positiv förstärkning är en av de viktigaste komponenterna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Definition Positiv Förstärkning Man tillför ett positivt stimulus som svar på en respons (ett beteende). Positiv förstärkning är en av de viktigaste komponenterna."— Presentationens avskrift:

1 Definition Positiv Förstärkning Man tillför ett positivt stimulus som svar på en respons (ett beteende). Positiv förstärkning är en av de viktigaste komponenterna i ett lyckat behandlingsprogram

2 Relationen Positiv förstärkning fungerar bäst i en fungerande relation. Relationer mellan personal, eleven och elevens nätverk avspeglar i hög grad att positiv förstärkning använts.

3

4 50% mindre bråk Studie med 70 föräldrar Tränades bland annat i positiv samvaro med sina barn Observation av hur mycket föräldrarna lekte, pratade och uppmärksammade barnen i vardagen Observation av hur mycket barnen bråkade Ökade mängden positiv samvaro med 25 procent Mängden bråk halverades (Gardner, Burton & Klimes, 2006).

5 Positionen Barnet, ungdomen känner orubbad position över tid. Rubbad position = Sämre förutsättning att positiv förstärkning fungerar. Vi gör det bästa av tiden vi har med barnet, ungdomen

6 Kondition En människas sociala kondition kan variera, om du agerar ut och exempelvis är aggressiv emot din omgivning blir sannolikheten att jag får positiv förstärkning mycket mindre.

7 Daglig ART-reflektion = Ökad Social kondition Vad? Korta reflektioner över aktuell ART på respektive avdelning. Månadens/veckans färdighet Reflektion över senaste lektionen. Annan aktuell färdighet/kunskap som anknyter till ”ART-andan”

8 ART-reflektion När? Helst varje dag Vid eftermiddagssamlingar, kvällssamlingar mm. Ibland på något annat ställe då vi är på utflykt eller på resa. Exempelvis vid måltiderna då vi är på sommarutflykt eller i fjällen på vintern.

9 ART-reflektion Hur? Kortfattad och enkel, 5-10 minuter max. Elev ombeds av personal eller annan elev att i konkreta termer beskriva hur han eller hon skall använda en viss ART-färdighet under de närmaste timmarna. Förstärkning ges i form av olika bifall och bekräftelser. Håll dig till kärnan, exempelvis rubrik och undertext till respektive färdighet. Sluta när den är som bäst (Rosenzweigs princip)

10 Nivåsystem och Teckenekonomi Rätt utfört ett utmärkt positivt stöd. Ständigt nya mål i nivåsystemet Ger arbetsro för relationen


Ladda ner ppt "Definition Positiv Förstärkning Man tillför ett positivt stimulus som svar på en respons (ett beteende). Positiv förstärkning är en av de viktigaste komponenterna."

Liknande presentationer


Google-annonser