Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar utveckling. Vad är hållbar utveckling?  En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar utveckling. Vad är hållbar utveckling?  En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter."— Presentationens avskrift:

1 Hållbar utveckling

2 Vad är hållbar utveckling?  En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Hållbar utveckling

3 Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i Hököpings kommun

4 Naturresurser Energikällor

5 En resurs är… … en tillgång som vi människor har nytta av. Naturresurser används som råvaror. De används också för att ge energi. Resurs VattnetSkogen Marken Befolk- ningen Berg- grunden Solen Vinden

6 Vilka naturresurser saknar Sverige?

7 Vatten – en livsnödvändig resurs  Varför kan vi inte leva utan vatten?  Vad används vatten till?  Exempel: Aralsjön (Asien)

8 Intressekonflikter om naturresurser 1. Skriv ner tre naturresurser som du tror kommer att vara konflikt om i världen om 50 år. 2. Förklara varför du tror som du gör. 3. Ange vilka konflikterna står emellan. T.ex. stater – företag – olika grupper (jordbrukare, fiskare osv.)

9 Vad är ekologiskt fotavtryck?  Vi utnyttjar naturresurser mer än någonsin tidigare.  Vårt sätt att leva lämnar olika stora avtryck i naturen.  Ekologiskt fotavtryck är ett sätt att förklara hur mycket naturresurser som vårt sätt att leva kräver.

10  På jorden finns ca. 12 miljarder hektar produktiv yta.  Jordbruksmark.  Betesmark.  Skogar.  Havsområden.  Var och en av jordens människor har 1,8 hektar till sitt förfogande.  Men det genomsnittliga ekologiska fotavtrycket är större än det

11 Se siffror i boken, s. 51 – 52. Det är nästan bara i världens fattigaste länder (gröna på kartan) som det ekologiska fotavtrycket är hållbart.

12 Var i världen syns våra avtryck?  http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/var-i-vrlden-syns-dina- avtryck/1157927-ekologiska-fotavtryck-var-i-vrlden-syns-dina-avtryck http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/var-i-vrlden-syns-dina- avtryck/1157927-ekologiska-fotavtryck-var-i-vrlden-syns-dina-avtryck

13 Läxa till nästa lektion: - Testa hur stor är din familjs ekologiska fotavtryck: Gå till: http://www.wwf.sehttp://www.wwf.se  Klicka på ”Vårt arbete” (högst upp på sidan)  Klicka på ”Ekologiska fotavtryck” (vänsterspalten)  WWFs Klimatsmartkalkylator – Starta testet (Totalt 26 frågor, vissa frågor kommer du inte kunna svara utan vuxen hjälp!)  Skriv ner ditt resultat (Hur många planeter?)

14 Ändliga och förnybara naturresurser Ändliga (icke förnybara)  Olja  Stenkol  Naturgas Förnybara  Vindkraft  Solenergi  Vågor, tidvatten Icke förnybara, kan återvinnas  Aluminium (bauxit)  Stål (järnmalm) Förnybara, kan överanvändas  Rent vatten  Skog  Fisk  Mark  Hav

15 Utbud och efterfrågan av energi i världen

16

17 Energikällor  Nästan all energi vi använder härstammar från solen.  Energi når oss på jorden via strålning.  De enda energikällor som inte kommer från solen är:  Kärnkraft.  Jordvärme.

18 Ändliga energikällor Det finns en begränsad mängd och de kan ta slut. Fossila bränslen. Vid förbränning av dessa bildas koldioxid.

19 Olja  Världens största energikälla.  Producerar ca. 35 % av all energi i världen.  Råvara för bensin, tändvätska, fotogen och plast. FÖRDELARNACKDELAR Billig att utvinna. Den kommer att ta slut. Många möjliga användningsområden. Oljeutsläpp under utvinning eller transport. Enkelt att transportera. Koldioxidutsläpp. Enkelt att lagra. Politiska konflikter.

20 Stenkol  Näst störst energikälla i världen.  Kolreserver tar slut om några hundra år. FÖRDELARNACKDELAR Billigt. Koldamm & aska förorenar luften. Enkelt at utvinna. Utsläppen: koldioxid, svaveldioxid & olika partiklar. Enkelt att förvara och transportera.

21 Naturgas  Används för att tillverka el, drivmedel för bussar och i industrier som energikälla.  Gasreserver tar slut om 60 år. FÖRDELARNACKDELAR Renaste utav fossila bränslen, utsläpp av koldioxid är mindre än för olja och stenkol. Gas = lättantändlig  Farligt att transportera. Politiska konflikter som handlar om gasledningar. Lägre bränslekostnad än olja. Priset varierar kraftigt.

22 Kärnkraft  Det finns ca 440 kärnkraftreaktorer i världen.  De svarar för 14 % av världens elkraftproduktion.  Det finns 104 reaktorer i USA, 59 i Frankrike och 55 i Japan.  Nya kraftverk byggs i Asien.  I Europa kan man se en motsatt trend. FÖRDELARNACKDELAR Billig energikälla. Risken för utsläpp av radioaktiva ämnen. Relativt säker för omgivnigen. Möjlighet till härdsmälta. Kärnavfall är radioaktivt.

23 Förnybara energikällor Målet bör vara att i framtiden bara använda förnybara energikällor. Detta för att nå en hållbar utveckling.

24 Vattenkraft  För att vi ska kunna använda vattenkraft, behövs stora insjöar och vattenled samt kuperad landskap.  Vattenkraftverk producerar ca. 24 % av världens energi.  I Sverige vattenkraft står för ca. 50 % av produktionen av elektricitet. FÖRDELARNACKDELAR Förnybar energikälla. Påverkar ekosystem. Hållbar. Konflikter över vem som ”äger” vattnet. Billig att bygga. Ren energikälla.

25 Vindkraft  År 2010 vindkraftverk producerade ca. 2.5% av elen i världen.  Sverige har bättre förutsättningar för vindkraft än de flesta andra länder. FÖRDELARNACKDELAR Vindkraft är en förnybar energikälla. Vinden blåser inte alltid och kan blåsa ojämnt. Låga kostnader. Buller. Inga utsläpp. Fula att titta på.

26 Biobränslen  Biobränslen kommer ifrån levande organismer och är biologiska.  Kan vara många olika bränslen - ved, pellets, flis, torv, halm, energigräs och sopor. FÖRDELARNACKDELAR Lätt att använda och skaffa. Avverkning. Ingen specialutrustning behövs. Erosion. Billig. Ökenspridning. Behöver inte transporteras långt. Utsläpp av luftföreningar.

27 Solenergi  Grundläggande energikällan för allt liv på jorden.  En direkt form av energiproduktion. FÖRDELARNACKDELAR Förnybar energikälla. Höga startkostnader. Inga utsläpp. Kan inte användas överallt. Solceller har en lång livslängd. Opålitlig form av energikälla. Enkel underhåll. Oeffektivt.

28 Geotermisk energi  Är inte kopplad till solens energi.  Tar tillvara av jordklotets interna värme.  T.ex. bergvärme. FÖRDELARNACKDELAR Förnybar energikälla. Höga installationskostnader. Ren. Förorenar inte omgivningen. Svår att transportera. Alltid tillgänglig. Vissa typer av geotermisk energi kan bara användas i områden med vulkaniskt aktivitet.

29 Vågkraft  Vågkraft avser nyttjandet av den energi som finns i vattenvågor.  Vågkraftverkenas miljöpåverkan är okänt. FÖRDELARNACKDELAR Förnybar energikälla. Påverkar fiskindustrin. Inga utsläpp. Buller. Kan störa navigering av båtar.


Ladda ner ppt "Hållbar utveckling. Vad är hållbar utveckling?  En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter."

Liknande presentationer


Google-annonser