Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Hållbar utveckling

2 Vad är hållbar utveckling?
En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Hållbar utveckling

3 Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i Hököpings kommun

4 Naturresurser Energikällor

5 En resurs är… … en tillgång som vi människor har nytta av.
Vattnet Skogen Marken Befolk-ningen Berg-grunden Solen Vinden … en tillgång som vi människor har nytta av. Naturresurser används som råvaror. De används också för att ge energi.

6 Vilka naturresurser saknar Sverige?

7 Vatten – en livsnödvändig resurs
Varför kan vi inte leva utan vatten? Vad används vatten till? Exempel: Aralsjön (Asien)

8 Intressekonflikter om naturresurser
Skriv ner tre naturresurser som du tror kommer att vara konflikt om i världen om 50 år. Förklara varför du tror som du gör. Ange vilka konflikterna står emellan. T.ex. stater – företag – olika grupper (jordbrukare, fiskare osv.)

9 Vad är ekologiskt fotavtryck?
Vi utnyttjar naturresurser mer än någonsin tidigare. Vårt sätt att leva lämnar olika stora avtryck i naturen. Ekologiskt fotavtryck är ett sätt att förklara hur mycket naturresurser som vårt sätt att leva kräver.

10 På jorden finns ca. 12 miljarder hektar produktiv yta.
Jordbruksmark. Betesmark. Skogar. Havsområden. Var och en av jordens människor har 1,8 hektar till sitt förfogande. Men det genomsnittliga ekologiska fotavtrycket är större än det

11 Se siffror i boken, s. 51 – 52. Det är nästan bara i världens fattigaste länder (gröna på kartan) som det ekologiska fotavtrycket är hållbart.

12 Var i världen syns våra avtryck?
avtryck/ ekologiska-fotavtryck-var-i-vrlden-syns-dina-avtryck

13 Läxa till nästa lektion: - Testa hur stor är din familjs ekologiska fotavtryck:
Gå till: Klicka på ”Vårt arbete” (högst upp på sidan) Klicka på ”Ekologiska fotavtryck” (vänsterspalten) WWFs Klimatsmartkalkylator – Starta testet (Totalt 26 frågor, vissa frågor kommer du inte kunna svara utan vuxen hjälp!) Skriv ner ditt resultat (Hur många planeter?)

14 Ändliga och förnybara naturresurser
Ändliga (icke förnybara) Vindkraft Solenergi Vågor, tidvatten Olja Stenkol Naturgas Förnybara, kan överanvändas Icke förnybara, kan återvinnas Rent vatten Skog Fisk Mark Hav Aluminium (bauxit) Stål (järnmalm)

15 Utbud och efterfrågan av energi i världen

16

17 Energikällor Nästan all energi vi använder härstammar från solen.
Energi når oss på jorden via strålning. De enda energikällor som inte kommer från solen är: Kärnkraft. Jordvärme.

18 Ändliga energikällor Det finns en begränsad mängd och de kan ta slut.
Fossila bränslen. Vid förbränning av dessa bildas koldioxid.

19 Olja Världens största energikälla.
Producerar ca. 35 % av all energi i världen. Råvara för bensin, tändvätska, fotogen och plast. FÖRDELAR NACKDELAR Billig att utvinna. Den kommer att ta slut. Många möjliga användningsområden. Oljeutsläpp under utvinning eller transport. Enkelt att transportera. Koldioxidutsläpp. Enkelt att lagra. Politiska konflikter.

20 Stenkol Näst störst energikälla i världen.
Kolreserver tar slut om några hundra år. FÖRDELAR NACKDELAR Billigt. Koldamm & aska förorenar luften. Enkelt at utvinna. Utsläppen: koldioxid, svaveldioxid & olika partiklar. Enkelt att förvara och transportera.

21 Naturgas Används för att tillverka el, drivmedel för bussar och i industrier som energikälla. Gasreserver tar slut om 60 år. FÖRDELAR NACKDELAR Renaste utav fossila bränslen, utsläpp av koldioxid är mindre än för olja och stenkol. Gas = lättantändlig  Farligt att transportera. Politiska konflikter som handlar om gasledningar. Lägre bränslekostnad än olja. Priset varierar kraftigt.

22 Kärnkraft Det finns ca 440 kärnkraftreaktorer i världen.
De svarar för 14 % av världens elkraftproduktion.  Det finns 104 reaktorer i USA, 59 i Frankrike och 55 i Japan. Nya kraftverk byggs i Asien. I Europa kan man se en motsatt trend. FÖRDELAR NACKDELAR Billig energikälla. Risken för utsläpp av radioaktiva ämnen. Relativt säker för omgivnigen. Möjlighet till härdsmälta. Kärnavfall är radioaktivt.

23 Förnybara energikällor
Målet bör vara att i framtiden bara använda förnybara energikällor. Detta för att nå en hållbar utveckling.

24 Vattenkraft För att vi ska kunna använda vattenkraft, behövs stora insjöar och vattenled samt kuperad landskap. Vattenkraftverk producerar ca. 24 % av världens energi. I Sverige vattenkraft står för ca. 50 % av produktionen av elektricitet.  FÖRDELAR NACKDELAR Förnybar energikälla. Påverkar ekosystem. Hållbar. Konflikter över vem som ”äger” vattnet. Billig att bygga. Ren energikälla.

25 Vindkraft År 2010 vindkraftverk producerade ca. 2.5% av elen i världen. Sverige har bättre förutsättningar för vindkraft än de flesta andra länder. FÖRDELAR NACKDELAR Vindkraft är en förnybar energikälla. Vinden blåser inte alltid och kan blåsa ojämnt. Låga kostnader. Buller. Inga utsläpp. Fula att titta på.

26 Biobränslen Biobränslen kommer ifrån levande organismer och är biologiska. Kan vara många olika bränslen - ved, pellets, flis, torv, halm, energigräs och sopor. FÖRDELAR NACKDELAR Lätt att använda och skaffa. Avverkning. Ingen specialutrustning behövs. Erosion. Billig. Ökenspridning. Behöver inte transporteras långt. Utsläpp av luftföreningar.

27 Solenergi Grundläggande energikällan för allt liv på jorden.
En direkt form av energiproduktion. FÖRDELAR NACKDELAR Förnybar energikälla. Höga startkostnader. Inga utsläpp. Kan inte användas överallt. Solceller har en lång livslängd. Opålitlig form av energikälla. Enkel underhåll. Oeffektivt.

28 Geotermisk energi Är inte kopplad till solens energi.
Tar tillvara av jordklotets interna värme. T.ex. bergvärme. FÖRDELAR NACKDELAR Förnybar energikälla. Höga installationskostnader. Ren. Förorenar inte omgivningen. Svår att transportera. Alltid tillgänglig. Vissa typer av geotermisk energi kan bara användas i områden med vulkaniskt aktivitet.

29 Vågkraft Vågkraft avser nyttjandet av den energi som finns i vattenvågor. Vågkraftverkenas miljöpåverkan är okänt. FÖRDELAR NACKDELAR Förnybar energikälla. Påverkar fiskindustrin. Inga utsläpp. Buller. Kan störa navigering av båtar.


Ladda ner ppt "Hållbar utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser