Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekologiska Fotavtryck

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekologiska Fotavtryck"— Presentationens avskrift:

1 Ekologiska Fotavtryck
Carina Borgström Hansson

2 Det Ekologiska Fotavtrycket
En metafor för vår påverkan på naturen Ett mått på hur mycket av jordens biologiskt produktiva yta vi tar i anspråk genom vår konsumtion

3

4 Vi måste jobba på två fronter
Living Planet Report, WWF 2008

5 Delarna i det Ekologiska Fotavtrycket
CO2-yta Bebyggd yta Fiskevatten Åkermark Skogsyta Betesmark

6 Mänsklighetens Ekologiska Fotavtryck 1961-2005
Competing land use – cf New Energy vision – renewable future requires changed diet – Costa-rican average. WWF has recently published a new energy vision, Energy Unlimited, which demonstrates the possibility, through significant energy efficiency efforts and investment in biofuels, to meet 95% of humanity’s energy needs from renewable energy. We estimate that this allows us to maintain global temperature rises to 1 degree above preindustrial levels by (CHECK STEPHAN) Several key assumptions are that X% of forests are managed to produce biomass/biofuels, and that XMn ha of agricultural land is allocated to biofuel production. Nevertheless this analysis indicates that land allocation is a critical factor and is only possible through changes to diets.

7 Jordens yta : 51 miljarder hektar
3/4 av jordytan producerar väldigt lite (öknar, djuphavsgravar, bergstoppar osv) Dela lika? Kom ihåg sammanhanget 13,4 / 6,48 = 2,1 hektar per person På cirka 1/4 av jordytan sker så gott som all primärproduktion av direkt nytta för människan = 13,4 miljarder hektar OH Glob. Låt oss nu sätta in dessa olika stora fotavtryck i ett sammanhang. Låt oss undersöka hur mycket biologiskt produktiva ytor vi har på jorden. Jorden har en sammanlagd area av c:a 51 miljarder hektar. Men 75% av jordytan har mycket låg biologisk produktions-kapacitet (mycket liten primär-produktion). Det kan bero på att den är täckt av is eller sand, eller är improduktiv av andra skäl På 25% av jordytan sker så gott som all primärproduktion = 11,2 miljarder hektar. Detta inkluderar både produktiv landyta och havsyta (främst kustzonerna). Denna indelning är inget som fotavtrycksberäknarna har hittat på utan den bygger på klassificeringar av jordytan som görs av FAO, FNs skogs- och jordbruksorgan. (Behov av mer detaljer? Man kan grovt dela in jorden i följande kategorier. 71% av jordytan - över 36 miljarder hektar, är täckt av hav. Den biologiska produktionen är dock koncentrerad i cirka 3 miljarder hektar, d.v.s. kustzonerna. 29% av jordens yta är landyta. Men bara 16% – lite mer än 8 miljarder hektar – är biologiskt produktiv. Med tillstånd från Mathis Wackernagel

8 Living Planet Report, WWF 2006

9 Nationernas Ekologiska Fotavtryck
Totalt nationellt fotavtryck i proportion till det globala fotavtrycket uttrycks av nationernas areor. Nationella fotavtryck per person är markerade i färg Mer än 5,4 globala hektar per person 3,6-5,4 globala hektar per person 1,8-3,6 globala hektar per person 0,9-1,8 globala hektar per person Mindre än 0,9 globala hektar per person Otillräcklig data Living Planet Report, WWF 2006

10 Om alla skulle leva som vi i Europa
One Planet Economy Ett gott liv för alla på EN planet Om alla skulle leva som vi i Europa Så det som återstår när bilden av de rika ländernas hållbarhet krackelerar är att i globalt samförstånd och samarbete hitta nya vägar till utveckling. Skulle alla utveckla samma livsstilar och infrastruktur som i EU skulle vi behöva tre planeter. Men vi kan skapa ett gott liv för alla på en planet bara vi lyckas mobilisera de rätta krafterna tillräckligt snabbt kring de lösningar som detta kräver inom samhällsbyggnad, teknik, livsstilar, styrmedel, förvaltning. Och alla kompetenser behövs, inom samhällsvetenskap humaniora, naturvetenskap och teknik. Och innovationer för en framtid på en planet handlar om nytänkande både kring mål och medel.

11 The Footprint family of indicators
Ecological Footprint Water Footprint Carbon Footprint

12 Skära tårtan: Mark vatten och luft eller bilen biffen och bostaden?
Maten Boendet Vattenfotavtryck Markfotavtryck Koldioxidfotavtryck 60 – 70 % av globala Ekologiska Fotavtrycket Transporterna Varor Tjänster

13 Reap, ett verktyg för policyanalys
EU-REAP REAP för Sverige 2010 Scope Nuläge Scenario Långsiktig vidareutveckling och uppdatering Borad project aim and phases of OPEN EU Building the evidence base: > footprint family of indicators (carbon, water, ecological)    Building the applications: > scenario modelling and policy analysis Building the capacity and dissemination: > network of decision-makers OPEN EU Intentions provide decision-makers with information "Beyond GDP" promote consumption-based accounting extend scope of assessments: biofuels as example harmonize water, ecological and carbon footprint accounting integrate with MRIO (economic) modelling maintain product level detail!

14 Project Aims and Phases of OPEN EU
Building the evidence base: > footprint family of indicators (carbon, water, ecological)    Building the applications: > scenario modelling and policy analysis Building the capacity and dissemination: > network of decision-makers

15 Med Reap kan man beräkna och förutspå befolkningens Ekologiska Fotavtryck och koldioxidfotavtryck mm
Nulägesanalys Var befinner vi oss? ? Forecast Vart är vi på väg? ? Backcast Vart vill vi gå? Hur kommer vi dit? Vart vill vi inte gå? Hur undviker vi att vi hamnar där?

16 Med Reap kan man jämföra trender och målsättningar

17 …och väga samman olika åtgärder inom ett visst område till alternativa scenarier

18 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Ekologiska Fotavtryck"

Liknande presentationer


Google-annonser