Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Snaps Olle Bergström Medicinkliniken Växjö. Hypertoni och levnadsvanor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Snaps Olle Bergström Medicinkliniken Växjö. Hypertoni och levnadsvanor."— Presentationens avskrift:

1 Snaps Olle Bergström Medicinkliniken Växjö

2 Hypertoni och levnadsvanor

3

4 Vad vill vi förhindra ?

5

6

7 ”If we could give every individual the right amount of nourishment and exercise, not too little and not too much, we would have found the safest way to health”. ― Hippocrates

8 ”Doctors are like poor plumbers. They treat a splashing tub by cleaning up the water. These plumbers are extremely apt at drying up the water, constantly inventing new, expensive, and refined methods of drying up water. Somebody should teach them how to close the tap." - Denis Burkitt

9 Issued in 2014 – RIKS-HIA Figure 8. Trend in incidence of background factors in MI age < 80, 1995–2013.

10 Levnadsvanor och blodtrycket Rökning Stillasittande - Fysisk aktivitet Alkoholbruk/riskbruk och blodtrycket Fetma-övervikt-Viktminskning

11 Rökning och BT

12 Med varje cigarett ses en BT-stegring Rökare har i regel lägre BT än icke-rökare, sannolikt pga lägre kroppsvikt och cotinine Rökstopp rekommenderas starkt pga minskad kardiovaskulär sjukdom och utveckling av njurinsuff

13 Stillasittande – Fysisk aktivitet

14 Fys.aktivitet/evidens Svårstuderat. Går ej att blinda. Kontrollgrupp saknas ofta. Kort interventionstid. Ofta på normotensiva/ normalt högt BT Bäst stöd för konditionsträning Dos-responsförhållande Bäst stöd för 40-60 min x 3-7/v i 8-37 v Effekt ca 10/5 mm Hg

15 Typ av fys.aktivitet Promenad : 8-20/4-12 mm Hg beroende på intensitet Ergometercykelträning: Sänker syst.BT Dans: otillräcklig evidens Fotboll : begränsat stöd men ja Bassäng: begränsat stöd men ja Yoga, Tai chi, Qigong : Svag evidens

16 Rekommendation fys.aktivitet Konditionsträning Måttlig intensitet 150 min / vecka (3-7 ggr/v) Hög intensitet 75 min / vecka ( 3-5 ggr/v) Kombination med muskelstärkande träning kan förstärka effekten, många reps Ger också sänkning av TG, Vikt, Inflammation Höjer HDL, insulinkänslighet

17 Lagom är bäst ?

18 Vi är genetiskt fortfarande jägare och samlare Mat på rullband Så vi fick jaga den

19 Alkohol och BT Missbruk av alkohol är hälsofarligt Måttligt alkoholintag har hälsovinster Hur balanserar man den informationen ? Randomiserade studier med olika doser finns inte. Studier på Alkohol och fysiologiska effekter Observationsstudier – måttliga vs nykterister Varför dricker man inte? Sjuk?, fd alkoholist?, psykiskt illabefinnande, självrapporterat intag, socioekonomi? Utbildning? Religion?

20

21 Alkohol och specifik dos Definition av ”standarddrink” varierar Definition av ”måttligt” varierar Säker dos olika för man och kvinna Finns det en säker dos ?

22 Alkohol och mortalitet Överkonsumtion ger ökad mortalitet Metaanalys (34 studier) 2006 : lägst mortalitet vid ½ standarddrink dagligen NHS : 1-3 drinkar / vecka Den största studien (n=480000) : 1 drink per dag både för man och kvinnor Metaanalys (84 studier) : RRR 25% CVDdöd måttlig vs ickedrickare

23 Alkohol och blodtryck Överkonsumtion ger högt BT > 2 drinkar/dag tvåfaldig ökning av hypertoni > 5 drinkar/dag mycket tydlig ökning av hypertoni Minskning av intag ger 4,1/2,4 mm Hg

24 Alkohol och livskvalitet Överkonsumtion ger dålig livskvalitet Avseende måttlighetsdrinkare få studier 1-2 drinkar dagligen gav bäst självrapporterad hälsa, hade även mindre sjukskrivning

25 Veckokonsumtion Fler än 14 standardglas per vecka för män Fler än 9 standardglas per vecka för kvinnor Var går gränsen för riskbruk? (friska vuxna) Intensivkonsumtion Fler än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle (man) Fler än 3 standardglas vid ett och samma tillfälle (kvinna)

26 Standardglas ett standardglas motsvarar: L ä tt ö l 2x33 cl Folk ö l 50 cl Stark ö l 33 cl Vin 12-15 cl Starkvin 8 cl Sprit 4 cl

27 Indikatorsfrågor Socialstyrelsen föreslår i riktlinjerna att följande frågor (indikatorsfrågor) kan ställas: 1 Hur många standardglas dricker du en vanlig vecka?  Mindre än 1 standardglas eller inte alls  1-4 standardglas/vecka  5-9 standardglas/vecka  10-14 standardglas/vecka  15 eller fler standardglas/vecka 2 Hur ofta dricker du som kvinna 4 standardglas och du som man 5 standardglas eller mer vid ett och samma tillfälle?  Aldrig  Mer sällan än 1 gång per månad  Varje månad  Varje vecka  Dagligen eller nästan dagligen

28 Alkohol sammanfattning Måttligt, sannolikt lite lägre Ger hälsovinster fr.a kardiovaskulära Typ av alkohol spelar ingen roll utan dos och frekvens Bingedrinking raderar all positiv effekt Nykterister skall sannolikt inte börja Vi i vården måste fråga oftare

29

30 Idealen växlar

31 Kroppsvikt 30 % av jordens befolkning är överviktig eller har fetma Det är fler som är överviktiga än underviktiga

32

33

34

35 Övervikt/ fetma Ökar risk för hypertoni, sömnapne, kranskärlssjukdom, stroke, dyslipidemi, T2DM,gallsjukdom, artros, respinsuff, bröst-, colon-, njur-, esofagus-, lever- och pancreascancer Kortar livet mellan 2-8 år beroende på grad av fetma, jämförbart med rökning Psykisk lidande

36 Viktminskning Många olika bud i omlopp Viktnedgång är kopplat till död-oavsett cancer Viktuppgång kopplat till död Viktstabil bättre – är det något man är eller blir? Vid ”Bantning” förloras mer muskler och mineral än fett om man inte kombinerar med träning För att inte bli hjärtsjuk – var smal ? För att överleva hjärtsjukdom – bli fet ?

37 Effekt av viktminskning på blodtryck Metaanalys 2008 diet/orlistat= 6,3/3,4 mm Hg Framinghamdata: Viktnedgång minskar risken att utveckla hypertoni

38 Behålla vikten ? Hormonerna jobbar emot dig. Mediatorer för aptit kvar på högre nivåer efter 1 år Energiomsättningen minskar efter viktnedgång, stimulerar till återgång till utgångsvikt Energiomsättningen ökar efter viktuppgång och stimulerar till återgång till ursprungsvikt Ökad fys.aktivitet således nödvändig

39 Energiomsättning vid ändrad vikt

40 Vilken diet sänker BT ? DASH – frukt, grönsaker, <25% fett, minimjölk, inga sötsaker eller snacks, mindre kött gav en minskning på 5,5/3,0 mm Hg oavsett saltintag och viktminskning Fiber, kakao, folat, Sojaprotein(istället för kolhydrater), magnesium sänker alla litegrann men … Kombinationen av reducerat saltintag, viktminskning och undvika alkoholriskbruk är ändå slutsatsen

41 Ett hälsosamt kostmönster Ökat intag avByt utBegränsa intaget av Grönsaker Rotfrukter Ärter/bönor/linser Vitt mjöl, produkter av vitt siktat mjöl Spannmåls- produkter med fullkorn Charkprodukter Rött kött Frukt och bärSmör- smörbaserade matfetter Vegetabiliska oljor, oljebaserade matfetter Drycker och livsmedel med tillsatt socker Godis och kakor, snacks Fisk och skaldjurFeta mejeriprodukter Magra mejeriprodukter Salt Nötter och fröerAlkohol Kostförändringar som gynnar energibalans och hälsa i den Nordiska befolkningen. Källa: NNR2012

42 Mindre än hälften av männen äter frukt och grönsaker varje dag gram/dag Råd: Ät mycket frukt och grönt – gärna 500 gram per dag Susann Ask, dietist

43 Det är svårt att förändra levnadsvanor ”De flesta skulle vilja bestiga Mount Everest men vissa kan helt enkelt inte” Ekonomiska incitament har prövats exv. Gravida rökare i England NNT =7 Är det doktorernas fel ? Ex LOOK-AHEAD Är det patienternas fel ?

44

45

46

47 Tack för uppmärksamheten !


Ladda ner ppt "Snaps Olle Bergström Medicinkliniken Växjö. Hypertoni och levnadsvanor."

Liknande presentationer


Google-annonser