Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vidareutnyttjande.se 2.0 Björn Hagström

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vidareutnyttjande.se 2.0 Björn Hagström"— Presentationens avskrift:

1 Vidareutnyttjande.se 2.0 Björn Hagström bjorn.hagstrom@regeringskansliet.se

2 Vidareutnyttjande.se 2.0 Vidareutnyttjande.se + SKLs ramverk för öppna data = Vidareutnyttjande.se 2.0

3 Projektgruppen E-delegationen SKL KSL PwC

4 Vidareutnyttjande.se 2.0 Övriga resurser Bazooka Daniel Westman Jeanna Thorslund

5 Vidareutnyttjande.se 2.0 Vägledande principer Ansvar, roller, avgifter med mera Inventering av informationsresurser Bedöma nyttor och kostnader Bedöma nyttor och kostnader för publicering Beskrivning av datamängder Kravställande vid upphandlingar

6 Vidareutnyttjande.se 2.0 Beständiga länkar Framställande av maskinbara organisationsbeskrivningar Framställande av maskinläsbara organisationsbeskrivningar Vokabulärer för kommuners och landstings arbete med länkade öppna data

7 Vidareutnyttjande.se 2.0 KSLs överbyggnad på ramverket

8 Vidareutnyttjande.se 2.0 Skyldighet att lämna ut elektroniska handlingar? Efter det att PSI-direktivet ändrats (2013/37/EU) är det inte lika självklart att rätten att ta del av allmänna handlingar i elektronisk form är begränsad på det sätt som har beskrivits. I den nya artikel 5.1 anges bl.a. att myndigheter ska göra sina handlingar tillgängliga ”i alla befintliga format”. Detta skulle kunna tolkas som att en svensk myndighet är skyldig att lämna ut en befintlig elektronisk kopia av en offentlig handling – åtminstone om denna inte innehåller personuppgifter.

9 Vidareutnyttjande.se 2.0 Skyldighet att lämna ut elektroniska handlingar? Den svenska regeringen pekar emellertid på att artikel 1.3 anger att direktivet inte påverkar ”tillämpningen av medlemsstaternas bestämmelser om tillgång” och att någon skyldighet att ändra utskriftsundantaget därför inte föreligger. Det kan dock diskuteras om utskriftsundantaget i direktivets mening ska ses som en bestämmelse om tillgång. Varför regleras i sådana fall överhuvudtaget formatet i artikel 5? Innan en rättslig prövning har skett får det konstateras att rättsläget på denna punkt är osäkert.

10 Vidareutnyttjande.se 2.0 Trycker hårdare på Creative commons En myndighet får givetvis välja att använda standardlicenser på ett annat sätt än som rekommenderats här (så länge som PSI-lagens krav följs). Innan myndigheten väljer en avvikande licensstrategi bör den dock beakta att en vidareutnyttjares möjligheter att kombinera licensierat material från olika källor kan försvåras om olika myndigheter tillämpar olika licensvillkor.

11 Vidareutnyttjande.se 2.0 SKLs ramverk har brutits isär och bakats in i vidareutnyttjande.se, ibland in i befintliga texter och ibland som egna nya texter.

12 Vidareutnyttjande.se 2.0 Översättning av CC0 och PDM

13 Vidareutnyttjande.se 2.0 Framtiden?


Ladda ner ppt "Vidareutnyttjande.se 2.0 Björn Hagström"

Liknande presentationer


Google-annonser