Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TLl FOI-behov 2016 VO Trafikledning Trafikledningssystem Förvaltning Ewa Gustafsson Systemdesign Karl-Einar Jonsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TLl FOI-behov 2016 VO Trafikledning Trafikledningssystem Förvaltning Ewa Gustafsson Systemdesign Karl-Einar Jonsson."— Presentationens avskrift:

1 TLl FOI-behov 2016 VO Trafikledning Trafikledningssystem Förvaltning Ewa Gustafsson Systemdesign Karl-Einar Jonsson

2 22015-07-01 TLl FOI-behov 2016 Inom Trafikverket pågår ett antal projekt för att stärka möjligheterna till att förbättra punktligheten och öka kapacitetsutnyttjandet av anläggningen. Bland annat Nationell Tågledning (NTL) introducerar ett nationellt tågledningssystem samt konceptet ”Styra genom att planera” Marknadsanpassad Planering av Kapacitet (MPK) Anläggningsdata (ANDA) Utvecklade processer och arbetssätt.

3 32015-07-01 FOI Beslutsstödjande funktioner Inom Trafikledning finns behov av att bedriva forskning inom beslutsstödjande funktioner där algoritmer och koncept på beslutsstödjande funktioner, utvecklas och förpackas, så att Trafikverket kan förstå och tillämpa forskningsresultaten. Trafikverket har också behov att beskriva dagens och morgondagens beslutsstöd utifrån state-of-art och best practice.

4 42015-07-01 FOI Beslutsstödjande funktioner forts Marknadens befintliga produkter, modulanpassning och standarder. Shift2Rail – infrastrukturförvaltare gör gemensam sak i att styra systemleverantörer mot öppna standarder och demonstration Utveckla konceptet Planering – Styrning – Uppföljning Utveckla koncept för hantering av mindre och större störningar Datahantering och IT standarder tex RailML, TAF/TAP TSI

5 52015-07-01 Trafiklednings behov av FOI ur MTO perspektiv Målet Skapa förutsättningar för användaren att på ett effektivt och säkert sätt utföra sina arbetsuppgifter utan onödiga kognitiva, eller andra besvärande, belastningar. Detta förutsätter: IT lösningar som är anpassade till människans förutsättningar Fungerande kognitiv arbetsmiljö Fungerande arbetsorganisation, ledarskap och bemanning Fungerande samarbete och utbyte av information mellan olika parter inom hela transportsystemet (MTO inom det hela sociotekniska transportsystemet)

6 62015-07-01 Analys och design - Operatörens villkor förutsättningar Vilka interaktionsdesignprinciper bör vara gällande i operativa miljöer? Färger som informationsbärare i komplexa miljöer Färganvändning vid visning av information kopplat till kartor Systemstöd för expertanvändare

7 72015-07-01 Kognitiv arbetsmiljö – operatörens villkor och förutsättningar Automationsfilosofi för beslutsfattande Ändamålsenlighet i gällande regleringar och arbetsprocesser. Arbetsbelastning och flexibilitet i operativa miljöer Vad krävs av en medarbetare i operativa miljöer? Situationsmedvetenhet i ett distribuerat system Beslutsfattande i ett distribuerat system

8 82015-07-01 Bemanning och arbetsorganisation – organisatoriska villkor och förutsättningar Flexibilitet i bemanning i krislägen Optimal bemanningslösning TKL - kopplat till kognitiv belastning Organisering av arbete Attraktiv arbetsplats

9 92015-07-01 MTO inom hela sociotekniska transportsystemet Kommunikation och Samarbete inom hela transportsystemet

10 102015-07-01 Övriga behov Omvärldsbevakning och forskningssammanställning Upphandlingsformer för att främja användarcentrerad utveckling

11 112015-07-01 Slut, frågor?


Ladda ner ppt "TLl FOI-behov 2016 VO Trafikledning Trafikledningssystem Förvaltning Ewa Gustafsson Systemdesign Karl-Einar Jonsson."

Liknande presentationer


Google-annonser