Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är Flyktingguide/Språkvän?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är Flyktingguide/Språkvän?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är Flyktingguide/Språkvän?

2 Människor Behöver Det räcker inte med bara mat och tak över huvudet
Vi ordnar möten mellan människor! Det räcker inte med bara mat och tak över huvudet

3 Vad är flyktingguide/språkvän?
Enkel sammanfattning ”Svensk” Utländsk bakgrund Oavsett inställning så behöver fungerande integrationsprocesser diskuteras. Hur sker integration inom olika områden på bästa sätt? Gemensamt utbyte: OETABLERAD - ETABLERAD

4 Befintligt system? Exempel på hur systemet för integration ser ut i Sverige idag.

5 SFI SO Etableringsreformen Föreningsliv Kommunen Integration?
Integrationsprocesser genom Sfi, föreningsliv, kommun, etableringsreformen via Arbetsförmedlingen, Samhällsorientering. Eller genom stark egenvilja från den enskilde…

6 SFI SO Etableringsreformen Föreningsliv Kommunen Integration?
Flera av samhällets funktioner för integrering handlar om en envägskommunikation eller envägsintegration. Det finns inget direkt utbyte med den nyanlände. I detta fall behöver denne på egen hand vara starkt aktiv för sin egen integration utifrån ”information” som getts utifrån. Det finns en ansaknad av dialog.

7 MATCHNING Vad är flyktingguide? Frivillighet Ömsesidigt utbyte
Bygga broar mellan människor. Etablerade – icke etablerade. Förebygga fördomar, okunskap och segregation. Samhälle där alla känner sig inkluderade. Frivillighet MATCHNING Ömsesidigt utbyte Språkträning

8 Hur går det till? Ansökan – Matchning – Telefonsamtal – Gemensamt möte

9 Parterna sköter sig själva
Såvida inte stöd behövs…

10 Återkommande aktiviteter

11 Det här är… …i praktiken!

12 Politisk vilja att satsa på verksamheten Stöd från Länsstyrelsen
Apr 2006 – Dec 2012 90 Guider Politisk vilja att satsa på verksamheten Stöd från Länsstyrelsen Jan Dec 2014 500 Guider

13 Breddning av uppdraget 2013 HELA SVERIGE – nationellt projekt 2014
SÖDERMANLAND - länsprojekt 2013 HELA SVERIGE – nationellt projekt 2014 Samordna/stötta nya verksamheter över hela landet…

14 Material www.språkvän.se Åtskilliga resor…
* Konferenser * Telefonsamtal * Utbildning * Personlig kontakt * Nyhetsbrev * Informationsspridning * Nätverk * Kontakter frivillig sektor Åtskilliga resor…

15 Tankar om Flyktingguide/Språkvän

16 Språkförbistring och kulturkrockar dyker upp, men med ett gott skratt och förståelse lämnar man lätt det bakom sig – för vi människor är mycket lika varandra när allt kommer till kritan. Att möta nya människor ger input och nya perspektiv på saker och det tycker jag är jätteviktigt. Flyktingguide fungerar bra för språket. Vi firar jul ihop, går på luciafiranden, går och fikar. Vi gör allt man kan tänka sig. Det är viktigt att lära känna svenskar. Jag skulle vilja ha en kompis för att lära mig svenska. Vi är precis som vilka vanliga människor som helst. Vi umgås och har en vänskaplig relation. Vi som invandrare har inte så lätt att umgås med svenskar. …tack för din hjälp att matcha ihop mig och Ameha. Vi har blivit bra vänner och det är väldigt kul att få chansen och hjälpa någon på det här sättet. Det kostar ingenting men ger massor.

17 Huvudsakliga effekter
Språkförbättring Kulturförståelse ”Vänner för livet” 2/3 fortsätter…

18 FÄRSK UTVÄRDERING Internationell migration Josefin Evenseth
och etniska relationer Anna Askari

19 ÖKAD KULTURFÖRSTÅELSE Bra grund för att minska fördomar
Positiva effekter NÖJDA & VILL FORTSÄTTA 26 av 28 invandrare 24 av 25 guider SPRÅKFÖRBÄTTRING 24 av 28 invandrare ÖKAD KULTURFÖRSTÅELSE 25 av 28 invandrare ÖMSESIDIGT UTBYTE 22 av 25 guider Bra språkträning Fördjupad kulturförståelse Bra grund för att minska fördomar

20 Förbättringsområden MATCHNING INFORMATION VÄNTETID Anpassad matchning
Åldersrelaterad matchning – fler ungdomar behövs Parmatchning går inte alltid att uppfylla INFORMATION Missförstånd: 1) Hur ofta? 2) Vad innebär kontakten? VÄNTETID Lång väntetid för invandrargruppen – avsaknad av guider GEMENSAMMA AKTIVITETER Informationskanaler bör klargöras (facebook m.m.) Guider större behov av gemensamma träffar Anpassad matchning Information Kortare väntetid

21 Rekommendationer Tydliga informationskanaler
Fler guider och åldersspridning Utveckla ansökningsblankett Fler gemensamma aktiviteter Större dialog med deltagare

22 Jämställdhet Män och kvinnors deltagande

23 FRAMTIDEN? Fortsatt nationell samordning
Fler verksamheter – fler guider/vänner! Styrkt samarbete med idéburna sektorn

24 www.språkvän.se Kontakt www.eskilstuna.se/flyktingguide
Jonatan Mathai Nationell koordinator Rabie Aldeeb Projektledare/Integrationssamordnare Ha denna som avslutningsbild där du rundar av presentationen.


Ladda ner ppt "Vad är Flyktingguide/Språkvän?"

Liknande presentationer


Google-annonser