Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Centralt avtal med lokala möjligheter, pass 1 Avtalsutbildning 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Centralt avtal med lokala möjligheter, pass 1 Avtalsutbildning 2015"— Presentationens avskrift:

1 Centralt avtal med lokala möjligheter, pass 1 Avtalsutbildning 2015

2 Arbetsrättens struktur
Enskilda anställningsavtal Kollektivavtal (centrala och lokala) Arbetsrättsliga lagar

3 Vad betyder det att en regel är dispositiv?
Dispositiv lagregel = går att avtala bort/annorlunda Semidispositiv lagregel = går att avtala bort/ annorlunda av lokala eller centrala parter i ett kollektivavtal Det framgår i inledande §:erna i varje arbetsrättslig lag vilka §§:er som är semidispositiva

4 Vad är ett kollektivavtal?
Skriftligt avtal… … mellan arbetsgivare eller arbetsgivareorganisation och lokal eller central facklig organisation… …som rör anställningsvillkor

5 Vad är ett lokalt kollektivavtal?
Skriftligt avtal… … mellan arbetsgivare och lokal facklig organisation… …som rör anställningsvillkor

6 Vem tecknar lokalt avtal?
I en koncern med flera fackliga nivåer så är det viktigt att reda ut om lokala kollektivavtal ska tecknas på förenings- eller klubbnivå. Hur är det hos er?

7 Varför kollektivavtal?
Bättre villkor än lagstiftningen och/eller centralt kollektivavtal Mer anpassade villkor till det egna företaget Fler villkor än lagstiftningen och/eller centralt kollektivavtal Arbetsgivaren slipper förhandla med varje anställd om varje fråga Den enskilde slipper förhandla själv i varje fråga Fredsplikt

8 Bikupa Vilka lokala kollektivavtal har ni? Fungerar era lokala kollektivavtal? Är de aktuella?

9 Syftet med lokalt kollektivavtal
De lokala parterna kommer överens om villkor som justerar och kompletterar de centrala kollektiv-avtalen. Kan göras då reglering av frågan saknas i de centrala kollektivavtalen, eller då det uttryckligen anges att man kan träffa annat lokalt avtal. Ger möjlighet till reglering utifrån lokala behov och förutsättningar. Får inte krocka med tvingande lagstiftning.

10 FTFs ambition - att de lokala avtalsvillkoren sammantaget är minst lika bra som de villkor som lag eller centralt kollektivavtal ger, både vad gäller materiella villkor och FTFs inflytande.

11 Vilket utrymme finns för lokala avtal i ”Allmänna villkor”?
Generella lokala avtal, ex Arbetstidsfrågor som ej är reglerade centralt, t ex beredskapsersättning Ordinarie arbetstids förläggning Riktlinjer för lönesättning för nyanställda under inlärningsperiod Rätt till restidsersättning Lokala avtal för att lösa konkreta situationer, ex Förlängning av provanställning för individ Omställningsstödets innehåll vid arbetsbrist Ytterligare övertid

12 Gruppdiskussion Vad kan man ha med i ett lokalt medbestämmandeavtal, även kallat samverkansavtal?

13 Klas Om lokala förhandlingar om nytt MBL-avtal när företagets organisation förändras Lokala fackets värdegrunder som vägledning i lokala förhandlngar

14 Förhandlingsformalia – innan
Begär förhandling skriftligt. Ange vad saken gäller. Arbetsgivaren kan aldrig vägra förhandla. Rådgivning kansliet vid behov Vi återkommer till preskription! Gör exempel på tavlan!! Använd ett av de exempel som gruppen tog fram tidigare!

15 Förhandlingsformalia – efter
Protokollför förhandlingen. Oftast arbetsgivaren som skriver. Protokollet beskriver vad som hänt under förhandlingen. Om oense om vad ni kommit överens om, begär ändring. Ni ska justera protokollet om arbetsgivaren skriver. Lägg gärna själva avtalsvillkoren utanför protokollstexten – som en bilaga till protokollet.

16 Hur fungerar formalia hos er?
Förhandlingsframställningar Protokoll Lokala avtal

17 Medlemskommunikation
När pratar ni med medlemmarna? Vilka steg i processen? Vad låter ni arbetsgivaren informera om? Gemensam information med arbetsgivaren? Vilka kanaler använder ni? Medlemsmöte Frågestund Arb giv info Nyhetsbrev

18 Meningen med kommunikation?
Vilka fördelar och/eller nackdelar ser ni med att kommunicera om kommande, pågående och avslutade förhandlingar?

19 Fackets roll – din roll Företräder medlemsintressen: individ och/eller grupp Olika uppdrag Inflytande Bevaka att lagar och kollektivavtal följs

20 Avslut på detta pass


Ladda ner ppt "Centralt avtal med lokala möjligheter, pass 1 Avtalsutbildning 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser