Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Protection and Prosperity Graham Russell and Ffiona Kyte, Local Better Regulation Office 21 st May 2010 Entrepreneurial Region Conference, Sweden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Protection and Prosperity Graham Russell and Ffiona Kyte, Local Better Regulation Office 21 st May 2010 Entrepreneurial Region Conference, Sweden."— Presentationens avskrift:

1 Protection and Prosperity Graham Russell and Ffiona Kyte, Local Better Regulation Office 21 st May 2010 Entrepreneurial Region Conference, Sweden

2 BETTER LOCAL REGULATION BÄTTRE LOKAL REGELTILLÄMPNING Vår presentation innehåller:  Prosperity and protection – Välstånd och skydd  LBRO’s role – LBROs roll  Improving the system of local regulation – Förbättra det lokala regelsystemet

3 BÄTTRE LOKAL REGELTILLÄMPNING Att främja tillväxt innebär att skapa de rätta förutsättningarna för privat företagande och att bibehålla UK´s rykte som en av de bästa platserna i världen att starta företag och att växa i. Regeringen påverkar företagens affärsmiljö när den definierar regelmiljön för företag och agerar för att upprätthålla öppna och konkurrenskraftiga marknader. Källa: Mot tillväxt – vårt framtida välstånd (Going for Growth: Our Future Prosperity)

4 BÄTTRE LOKAL REGELTILLÄMPNING Prosperity and Protection Välstånd och Skydd

5 Skyddar Skapar likhet Minskar kostnader Konsumenter Anställda Miljö Minska osäkerheter Minskar inkonsistens Minskar otillbörlig konkurrens Politiska kostnader Administrativa kostnader Bygger förtroende Trygga konsumenter Varför reglera?

6 BÄTTRE LOKAL REGELTILLÄMPNING Förtroende i affärsbeslut Ekonomisk hjälp för nyföretagare En väg in för företag Ekonomisk utveckling och företagsamhet Värdet av lokala regeltillämpning... …främjar välstånd

7 BÄTTRE LOKAL REGELTILLÄMPNING - LBRO LBRO i ett nötskal...... …“ att säkerställa en effektiv tillämpning av lokala myndigheters regler och regeltillämpning i enlighet med principerna om bättre regeltillämpning”

8 BÄTTRE LOKAL REGELTILLÄMPNING – Politiskt sammanhang

9 HANTERA “PRIMARY AUTHORITY” LEGALA FUNKTIONER RÅDGE MINISTRAR OM LOKALA REGLER OCH REGEL- TILLÄMPNING UTVECKLA FORMELLA PARTNERSKAP MED NATIONELLA MYNDIGHETER UPPMUNTRA INNOVATION OCH BEST PRACTICE FÖRBEREDA NATIONELLA PRIORITERINGAR FÖR GENOMFÖRANDE I ENGLAND OCH WALES GE UT RIKTLINJER TILL LOKALA MYNDIGHETER STÖDJA FÖRBÄTTRAD SERVICE/ UTFÖRANDE MÅL DELIVER CONSISTENCY DELIVER CONSISTENCY DELIVER CONSISTENCY LEVERERA ENHETLIGHETFÖRBÄTTRA SYSTEMET ATT SÄKERSTÄLLA EFFEKTIV LEVERANS AV LOKALA MYNDIGHETERS REGLER OCH REGELTILLÄMPNING I ENLIGHET MED PRINCIPERNA OM BÄTTRE REGELTILLÄMPNING MISSION RESULTAT BYGGSTENARNA I VÅR STRATEGI MINSKAT KRÅNGEL FÖR LAGLYDIGA FÖRETAG EKONOMISKT VÄLSTÅND SKYDD FÖR KONSUMENTER, ANSTÄLLDA OCH MILJÖ BÄTTRE LOKAL REGEL- TILLÄMPNING

10 BÄTTRE LOKAL REGELTILLÄMPNING Runt 25 anställda Betydande mandat Programbudget Avsiktligt oberoende Politisk kapacitet Fokus på resultaten Ingen myndighetsutövare........ men ett nytt instrument i regelutövning

11 BÄTTRE LOKAL REGELTILLÄMPNING Strategiskt Mål 1 Att aktivt stödja uthålliga, sektorledda serviceförbättringar i lokala myndigheters regler och regeltillämpning.

12 BÄTTRE LOKAL REGELTILLÄMPNING Strategiskt Mål 2 Leverera Primary Authority och andra riskbaserade lösningar för att säkerställa bättre enhetlighet.

13 BÄTTRE LOKAL REGELTILLÄMPNING Strategiskt Mål 3 Förbättra regelmiljön genom att förenkla systemet och tillhandahålla evidensbaserade råd till regeringen.

14 BÄTTRE LOKAL REGELTILLÄMPNINGLATION Relationer i regellandskapet

15 BÄTTRE LOKAL REGELTILLÄMPNING - Enhetlighet Reglera vid källan – Konsumentsäkerhet vid införandepunkten – Internethandel Skyddssköldar – Djurskydd – Oseriösa näringsidkare Effektiv och ändamålsenlig leverans – Anpassa kostnader och fördelar – Primary Authority

16 Empowering Localism “Förstärk det lokala”- Lösningen Skapa ett sammanhängande system – World Class Coalition – en koalition i världsklass

17 Department for Environment, Food and Rural Affairs Better Regulation Executive Communities and Local Government Welsh Assembly Government Environment Agency Office Fair Trading Health and Safety Executive Food Standards Agency National Measurement Office Animal Health Gambling Commission Local Authority Coordinators of Regulatory Services Audit Commission Chartered Institute Environmental Health Trading Standards Institute Institute of Licensing Chief Fire Officers Association Regerings- departement Nationella myndigheter Lokala myndigheter Näringslivs- organisationer Koalition i världsklass

18 BÄTTRE LOKAL REGELTILLÄMPNING - System Ett enda “statement of excellence” Teman 1. Ledarskap, strategier och samverkan 2.Fokus på och engagemang med kunder 3. Resurser, aktivitet och management av människor 4. Nå resultat effektivt och uthålligt Huvud- kriterier 1.1 Service vision, Riktning och planering 1.2 Integration med lokala och natio- nella prioriteringar och strategier 1.3 Samverkan med andra 2.1 Engagemang hos kunder och intressenter 2.2 Förstå lokala behov och förhållanden 2.3 Lyhördhet för kunder och intressenter 3.1Effektiv resurs- och partnerskap management 3.2 Aktiviteter baseras på en sund förståelse av risk och använd- ning av underrättelser 3.3 Lärande och stödjande kultur 4.1Leverera uthålliga resultat 4.2 Verksamhets- styrning 4.3 Utvärdering och granskning för kontinuerlig förbättring

19 BÄTTRE LOKAL REGELTILLÄMPNING - System ‘Moduler’ som leder till gemensam tillämpning gällande: –Kompetens –Riskbedömning –Data- och informationsutbyte –National Enforcement Priorities: nationella tillämpningsprioriteringar –Civila sanktioner –Resultat och påverkan

20 BÄTTRE LOKAL REGELTILLÄMPNING - System Moving upstream – rörelse uppströms – Bättre regeltillämpning och efterlevnad genom att tidigare i kedjan sätta in “visdomar” från näringsliv och myndighetsutövning

21 BÄTTRE LOKAL REGELTILLÄMPNING– Kultur, kompetens och risk TS FSHSLicEH L A R S Specialist- intervention Efterlevnads- kontroller ”Förtjänad” självständighet Interventions- strategi Högre Matcha Kompetens & Risk – En möjlig framtida modell Specialicerade tjänstemän Efterlevnads- kontrollanter Risk Lägre X-Kärnteam regeltillämpning

22 BÄTTRE LOKAL REGELTILLÄMPNING – Nå resultat Better Regulation – Bättre regler Det meningsfulla användandet av regler och regelverktyg för att gå från risker till resultat.

23 Risk x Frekvens Risk Relationer Resultat

24 BÄTTRE LOKAL REGELTILLÄMPNING – Förstärk/bemyndiga marknaden Några ord om verktygen

25 BÄTTRE LOKAL REGELTILLÄMPNING– Kultur- och attitydförändring

26 BÄTTRE LOKAL REGELTILLÄMPNING Prosperity and Protection Bättre för företagen Bättre för konsumenter, anställda och miljön

27 BETTER LOCAL REGULATION Contact: +44 (0)121 226 4000 enquiries@lbro.org.uk www.lbro.org.uk


Ladda ner ppt "Protection and Prosperity Graham Russell and Ffiona Kyte, Local Better Regulation Office 21 st May 2010 Entrepreneurial Region Conference, Sweden."

Liknande presentationer


Google-annonser