Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi."— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi och Farmakologi Avd för Medicinsk fysik Tel 031-773 3395 E-post: mats.sandberg@anatcell.gu.se Inflammation Stroke Stress Miljögifter

2 Varför Miljöledningssystem på GU? Uppdrag från regeringen 1997. Syfte: minska negativ miljöpåverkan och ett led i arbetet med de nationella miljömålen. ISO 14001 på bl.a. Huddinge sjukhus, Mälardalens högskola, Akademiska hus, Naturvårdsverket, MAS m.fl.

3 Stockholmsmötet 1972 Bruntlandkommissionen, Hållbar utveckling Rio och Agenda 21, 1992 Kyotoprotokollet Rio+10 i Johannesburg Svenska miljömål Regionala miljömål VG regionen Miljöledningssystem med Källsortering Vad görs åt miljöproblemen? Think global Act local!

4 Hur ligger vi till på akademin? Uppdrag från akademistyrelsen att införa miljöledningssystemet ISO 14001 senast 31 dec 2005. Huvudsyfte att minska negativ miljöpåverkan. nov 2004 – jan 2005 feb 2005 – maj 2005 hösten 2005 Intern miljörevision 7–8 sept (EBM, klin genetik, Wallenberglab, odont, kansliet + stickprov) certifieringsrevision 10 och 11 nov (EBM, klin genetik, Wallenberglab, odont, kansliet, Neurokemi Mölndal + stickprov) åtgärda avvikelser certifiering 16/12 2005 planeringsdialog 4 oktober

5 Avvikelser från internrevisionen som rör källsortering 1. Dokumentationen. Källsorteringsguider saknas. Synpunkter på guider inkommit till Anna C från prefekter, kontaktpersoner och miljörepresentanter. Uppdaterade guider finns på: http://www.mls.adm.gu.se/SA/ 2. Implementeringen i verksamheten haltar. Anna C och Mats S kommer ut och informerar/hus alt kontaktperson/miljörepresentant informerar. Källsorteringskärl är på väg/har anlänt. 3. Verksamheten. Hantering av farligt avfall på lab, t.ex. vad räknas som farligt avfall? Riskbedömningar saknas i många fall när det gäller hantering av kemikalier (lagkrav).

6 “Viljan finns men det skall vara bekvämt” A Sörbom På berget : Så mycket som möjligt “när-sorteras”. I kontor likadant som idag: Ett kärl för kontorspapper och ett litet kärl för hushållsliknande avfall. Ingen kompostering. Grundprincip för källsorteringen ifrån forskare i “Sopor hit och dit” (FORMAS)

7 Avfallsfraktioner att källsortera Förpackning (rena) av: Papper Hårdplast Metall Glas Kontorspapper Wellpapp Sekretessavfall PET-flaskor och returburkar Icke brännbart Metallskrot (Frigolit) (Mjukplast, krymp- och sträckfilm) (Trä) Farligt avfall: Datorer och tillbehör och annat elektronikavfall Lysrör Lågenergilampor, glödlampor, batterier Tonerkassetter Kemikalieavfall/Fotokemikalier Riskavfall: Skärande och stickande, Smittförande, Radioaktivt, Läkemedel, GMO/GMM, Biologiskt = Miniminivå i GUs avfallsplan Hushållsliknande/brännbart

8

9 AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Hushållsliknandeavfal l (brännbart) inklusive komposterbart avfall Matavfall, servetter, plastpåsar, snören, gem, enstaka pärmar och annat avfall som inte sorteras i nedanstående fraktioner 6L kärl på kontor Kärl i kopieringsrum Grönt kärl i lunchrum Lokalvården Icke brännbartTrasigt glas, gips, porslin och keramik Kärl ovanpå ”Stapeln” i lunchrummet Lokalvården MetallskrotMaskin- och plåtdetaljer, metallband, häftapparater Lägg i märkt kärl i anslutning till ”Stapeln” i lunchrum Lokalvården KontorspapperKopieringspapper, vaxat papper som t ex förpackningar för kopieringspapper, datalistor, tidningar, broschyrer, telefonkataloger Post it - lappar, gummerat papper, kuvert, plastmappar, OH-plast, karbonpapper (går som hushålls- liknande/bränn- bart avfall) 25L kärl på kontor Kärlet töms i kontorspapperstunna på våningsplanet/ i korridoren Den som alstrar avfallet Fastighets- och service-avdelningen SekretessavfallPappersavfall med känsligt innehåll Rivs och slängs i kontorspapperstunnan Fastighets- och service-avdelningen Wellpapp Obs tillplattas/skärs sönder! Två kartonger med ett vågformat lager emellan Pappersförpack ningar I wellpapphäck bredvid kontorspapperstunnan Fastighets- och service-avdelningen

10 AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Förpackning (rena) av: PapperPappkartonger, mjölk- och juiceförpackningar, papperspåsar, omslagspapper, plast/pappersförpackni ngar med mer än 50 % papper eller kartong Wellpapp”Stapeln” i lunchrumLokalvården HårdplastHårda plastförpackningar, plastflaskor, plastburkar Mjukplast, plastpåsar, frigolit, PVC-plast (går som hushålls- liknande/bränn-bart avfall) ”Stapeln” i lunchrumLokalvården MetallKonservburkar, tuber, aluminiumfolie, kapsyler, metallband ”Stapeln” i lunchrumLokalvården Färgat glasFlaskor och burkartrasigt glas, porslin, pyrex-glas, planglas eller speglar ”Stapeln” i lunchrumLokalvården Ofärgat glasFlaskor och burkartrasigt glas, porslin, glöd­lampor, lysrör, pyrexglas, planglas eller speglar ”Stapeln” i lunchrumLokalvården PET-flaskor och returburkar Pantas eller läggs i ”Stapeln” i lunchrum Lokalvården

11 AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Övrigt avfall FrigolitMindre mängder/volymer läggs i kärl för hushållsliknande avfall. Större mängder/volymer läggs vid wellpapphäcken Lokalvården Fastighets- och service-avdelningen Mjukplast, krymp- och sträckfilm HårdplastMindre mängder/volymer läggs i kärl för hushållsliknande avfall. Större mängder/volymer läggs vid wellpapphäcken Lokalvården Fastighets- och service-avdelningen TräMindre mängder/volymer läggs i kärl för hushållsliknande avfall. Vid större mängder/volymer ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: Börje Karlsson 070-88 09 447, Benny Almqvist 073-90 11 016 E-post: fas@sahlgrenska.gu.sefas@sahlgrenska.gu.se Lokalvården Fastighets- och service-avdelningen

12 AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Farligt avfall: Datorer och tillbehör Annat elektronikavfall Ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: Börje Karlsson 070-88 09 447, Benny Almqvist 073-90 11 016 E-post: fas@sahlgrenska.gu.se fas@sahlgrenska.gu.se Fastighets- och service-avdelningen Annat elektronikavfall samt kyl- och frysskåp Allt som har sladd eller drivs med batteri exempelvis telekomutrustning, elmotorer, sladdar, medicinteknisk utrustning och laboratorieutrustning Ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: Börje Karlsson 070-88 09 447, Benny Almqvist 073-90 11 016 E-post: fas@sahlgrenska.gu.se fas@sahlgrenska.gu.se Fastighets- och service-avdelningen LysrörDess förpackningRing och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: Börje Karlsson 070-88 09 447, Benny Almqvist 073-90 11 016 E-post: fas@sahlgrenska.gu.se fas@sahlgrenska.gu.se Fastighets- och service-avdelningen

13 AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Farligt avfall: LågenergilamporDess förpackningVägghylla i trapphuset 4102 (hus 4, plan1) eller ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: Börje Karlsson 070- 88 09 447, Benny Almqvist 073-90 11 016 E-post: fas@sahlgrenska.gu.se fas@sahlgrenska.gu.se Fastighets- och service-avdelningen GlödlamporDess förpackningVägghylla i trapphuset 4102 (hus 4, plan1) Fastighets- och service-avdelningen BatterierFicklampsbatterier, radiobatterier, andra småbatterier, laddningsbara batterier, knappcellsbatterier Bilbatterier (lämnas till återförsäljaren) Vägghylla i trapphuset 4102 (hus 4, plan1) Fastighets- och service-avdelningen TonerkassetterToner från skrivare och kopiatorer Läggs tillbaks i sin kartong, märks med medföljande etikett och returneras till inköpsstället. De toners som inte kan returneras skickas med internposten till GU- shopen (skrivare) eller läggs bland det hushållsliknande avfallet (kopiator) Den som byter toner – Elisabeth Carlsson (tfn: 031-773 60 64)

14

15 AvfallsslagExempelvisHit räknas inte Sorteras var?Ansvar för tömning Farligt avfall: Kemikalieavfall Hit räknas även kontaminerade pipettspetsar, rör, handskar etc Fast eller flytande avfall t.ex. rester av farligt kemiskt ämne och förorenat material såsom indränkt trassel (bensinindränkta tussar för rengöring) och använt saneringsmedel samt ej rengjord förpackning som innehållit farligt kemiskt ämne Se definition på http://www.av.se/regler/afs/2 000_4.pdf http://www.av.se/regler/afs/2 000_4.pdf För utsläppsregeler och klassificering av kemikalieavfall inom GU (OBS! gäller inte SU- områden) se http://www.mls.adm.g u.se/GU/handbok/44621.htm Läggs i en avfallsbehållare med tättslutande lock vilken skall märkas upp redan när avfallet läggs däri. Fyll i och klistra på etiketten [1] ”Farligt avfall” [1] För vidare instruktioner se Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker http://www.av.se/regler/af s/2000_4.pdf Transporteras till vaktmästeriet Anita Andersson, tfn: 773 60 42 lämnar till Fastighets- och service-avdelningen (vaktmästeriet) [ 1] [ 1] Samtliga etiketter för farligt avfall och riskavfall kan beställas från kundtjänst på IL-recycling, tfn: 031- 50 65 50

16 AvfallsslagExempelvisHit räknas inte Sorteras var?Ansvar för tömning Riskavfall Skärande och stickande avfall kasserade kanyler, lansetter, knivblad, trasigt glas och vaccinrester i injektionsflaskor eller glasampuller Se definition på http://www.arbetsmiljo.adm. gu.se/doc/hantering_riskavf all.pdf http://www.arbetsmiljo.adm. gu.se/doc/hantering_riskavf all.pdf Läggs i väl försluten plåtburk Riskavfallsetikett: Kryssa i rutan ”Skärande/stickande” samt fyll i etiketten Se anvisningar på http://www.arbetsmiljo.adm. gu.se/doc/hantering_riskavf all.pdf http://www.arbetsmiljo.adm. gu.se/doc/hantering_riskavf all.pdf Transporteras till vaktmästeriet Anita Andersson, tfn: 773 60 42 lämnar till Fastighets- och service-avdelningen (vaktmästeriet) Smittförande avfall i form av använda nållansetter (blod betraktas alltid som smittförande) Hit räknas även kontaminerade pipettspetsar, rör, handskar etc Material som innehåller biologiska ämnen skyddsklass 2 eller högre och som inte kan avdödas. Ex avfall från mikrobiologisk verksamhet där man hanterar human patogener, prov innehållande blod med känd eller misstänkt smittrisk. Se definition på http://www.arbetsmiljo.adm. gu.se/doc/hantering_riskavf all.pdf http://www.arbetsmiljo.adm. gu.se/doc/hantering_riskavf all.pdf Läggs i väl försluten plåtburk Märkning med standardiserad etikett för ”Smittförande, stickande/ skärande” Se anvisningar på http://www.arbetsmiljo.adm. gu.se/doc/hantering_riskavf all.pdf http://www.arbetsmiljo.adm. gu.se/doc/hantering_riskavf all.pdf Transporteras till vaktmästeriet Anita Andersson, tfn: 773 60 42 lämnar till Fastighets- och service-avdelningen (vaktmästeriet) Radioaktivt avfall Hit räknas även kontaminerade pipettspetsar, rör, handskar etc Uppkommer ej

17 Vad säger forskare om källsortering? “Återvinning bättre än förbränning” Pressmeddelande KTH 2005-03-16 Livscykelanalyser visar att man i regel sparar mer energi genom att återvinna material än genom att förbränna dem….även om man tar hänsyn till transporter, rengöring med mera. Docent Göran Finnveden m. fl. Journal of Cleaner Production 13 (2005) 213- “Sopförbränning bästa alternativet” GP 2002-02-23 Förbränning av biobränsle (matrester) har vissa fördelar jmr med storskalig kompostering. “Vad som nu behövs är en snabb omställning av källsorteringen så att vi kan sortera ut biobränsle… vid sidan av papper, plast, glas och metall”. Professor Göran Pettersson m.fl. Chalmers

18 Källsorteringsgruppen  Anna Carlsson (projektanställd SA)  Bernt Johansson (fastighets och service)  Göran Lyckemark (fastighetschef SA)  Mats Sandberg (miljösamordnare SA)  Maritha Svensson (avfallshandläggare GU)  Beatriz Tomaduz (chef lokalvården SA) + kontaktpersoner på institutionerna För frågor och synpunkter kontakta Anna på: anna.carlsson@sahlgrenska.gu.se

19 Kommer detta verkligen att gå?


Ladda ner ppt "Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi."

Liknande presentationer


Google-annonser