Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ITT - InformationsTeknikTjänster Förvaltningsledning 2007-04-16 1 Region Skånes förändring av IT-verksamheten - ”En resebeskrivning” Evalotta Elnertz.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ITT - InformationsTeknikTjänster Förvaltningsledning 2007-04-16 1 Region Skånes förändring av IT-verksamheten - ”En resebeskrivning” Evalotta Elnertz."— Presentationens avskrift:

1 ITT - InformationsTeknikTjänster Förvaltningsledning 2007-04-16 1 Region Skånes förändring av IT-verksamheten - ”En resebeskrivning” Evalotta Elnertz

2 ITT - InformationsTeknikTjänster Förvaltningsledning 2007-04-16 Strategisk Styrning IT-utvecklingsfunktion Verksamhet Extern leverantör telefonITjänster Intern leverantör infrastrukturtjänster Extern leverantör IT-tjänster, verksamhet Etapp 1- Bakgrund 2004 Att minska kostnaderna för förvaltning, drift och support av it-system med minst 10% från och med år 2006 Att öka nyttan av varje investerad it-krona

3 ITT - InformationsTeknikTjänster Förvaltningsledning 2007-04-16 Regiondirektörens ledningsgrupp, strategisk styrning ansvarar för den långsiktiga färdriktningen för IT-utvecklingen i Region Skåne och beslutar om prioriteringar på en strategisk nivå. Det är på denna högsta nivå som ansvaret för styr- och affärsmodellen finns.

4 ITT - InformationsTeknikTjänster Förvaltningsledning 2007-04-16 IT-utvecklingsfunktionen samordnar utvecklingen samverkar med verksamhet och leverantör ansvarar för kvalitetssäkring, arbetsmetoder och uppföljning av servicenivåer är rådgivande bereder ärende rörande IT-tjänster för beslut i RDL samordnar beställningar av Region Skånes IT-tjänster

5 ITT - InformationsTeknikTjänster Förvaltningsledning 2007-04-16 ITTs uppdrag ITT, Informationsteknik och tjänster, är Region Skånes leverantör av IT- infrastrukturtjänster. ITT:s uppdrag är att ansvara för att leverera IT-infrastrukturtjänster, så som arbetsplatser, kommunikation/nät, lagring, arkivering, dokumenthantering, utskrifter, katalogtjänst, behörighetssystem, säkerhet, portalplattform och meddelandehantering till hela Region Skåne. ITT skall vara Region Skånes spjutspetskompetens inom området IT- infrastruktur. Vårt jobb! IT-utv 230 pers 275 mkr

6 ITT - InformationsTeknikTjänster Förvaltningsledning 2007-04-16 Förvaltningschef Evalotta Elnertz VO Drift Patrik Gertsson VO Strategi och utveckling Peter Bergström KO ansvar Projektledning Peter Kromnow KO ansvar Adm stab Ekonomi Personal Information Kansli Säkerhet VO Kund & Processer Ewamay Cederholm Process- ledning Process- ledning Kundansvar Process- ledning Kundansvar Servicedesk Michael Bergström Driftenhet SV Therese Theander Driftenhet NO Per Danebjer Driftenhet NVS Anders Berndtsson Driftenhet Mellersta Catarina Lydahl Driftenhet Syd Joakim Sjövall Regional drift Joakim Sjövall tf Applikation Katarina Arvdalen Programutveckling Robert Sandell

7 ITT - InformationsTeknikTjänster Förvaltningsledning 2007-04-16 Etapp 2 – Start genomförande Målbild ITT Ett IT-stöd som är organisations och geografiskt oberoende Enkelhet och trygghet Effektivisera och samordna Kvalitet och säkerhet Professionellt bemötande och tydlighet

8 ITT - InformationsTeknikTjänster Förvaltningsledning 2007-04-16 ”Vår utmaning” Vi har en stor utmaning framför oss! Vi måste få vår komplicerade IT-värld att framstå som enkel och tydlig för både oss själva och våra användare. Tänka tjänster och funktioner – Inte Mb och MHz! Koll på komponenter och dess kostnader – Och dess beroenden

9 ITT - InformationsTeknikTjänster Förvaltningsledning 2007-04-16 Tre typer av standarddator Funktionssäkrad gemensam dator För användning i vårdmiljö, många olika användare Ingen möjlighet att ändra inställningar och funktioner Högsta möjliga tillgänglighet Har samma utseende oavsett geografisk placering Funktionssäkrad personlig dator För användning av ett fåtal användare Kontrollerad men ger viss frihet för personlig anpassning Hög tillgänglighet Egenansvars dator För användare med speciella behov Specialanpassad behörighet Kan installera applikationer och utrustning Endast garantier på grundinstallation

10 ITT - InformationsTeknikTjänster Förvaltningsledning 2007-04-16 Gemensam infrastruktur – en förutsättning AD Struktur Identity Manager Lagring av användardata Antivirus och patchhantering Gemensamt inloggningsskript Applikations- hantering / Paketering Skrivar- hantering Standard dator Målbild Nuläge

11 ITT - InformationsTeknikTjänster Förvaltningsledning 2007-04-16 Berörda områden TGP Etapp 2 AD Struktur OU Grupper Organisation av Policies Namnstandard Rättigheter Identity Manager Ett gemensamt gränssnitt för administration av användare och utrustning Ett gemensamt gränssnitt för administration av användare och utrustning ServiceDeskens viktigaste verktyg ServiceDeskens viktigaste verktyg Möjlighet till decentraliserad administration Möjlighet till decentraliserad administration Ger möjlighet till automatiserade beställningsflöden ink skapande av användare och tilldelning av rättigheter samt applikationer Ger möjlighet till automatiserade beställningsflöden ink skapande av användare och tilldelning av rättigheter samt applikationer

12 ITT - InformationsTeknikTjänster Förvaltningsledning 2007-04-16 Berörda områden TGP Etapp 2 Lagring av användardata Hemkataloger Gemensamma kataloger Kataloger med specialbehörigheter Fysisk lagring ink Backup/Recovery Printservrar Antivirus och patchhantering En gemensam tekniks miljö En gemensam tekniks miljö WSUS för gemensam patchhantering WSUS för gemensam patchhantering Centraliserad administration Centraliserad administration Enhetliga installationer och versioner Enhetliga installationer och versioner

13 ITT - InformationsTeknikTjänster Förvaltningsledning 2007-04-16 Berörda områden TGP Etapp 2 Gemensamt inloggningsskript Enhetliga funktioner för: Enhetliga funktioner för: - Anslutning av skrivare - Tilldelning av nätverksenheter - Visning av driftmeddelanden Standardisering av enhetsbokstäver Standardisering av enhetsbokstäver Enhetligt oavsett tunn eller fet miljö Enhetligt oavsett tunn eller fet miljö Applikationshantering / Paketering Enhetlig paketeringsstandard Enhetliga regler för test och verifiering Regional paketerarverkstad Enhetliga rutiner för uppföljning av distribution Få lokala anpassningar

14 ITT - InformationsTeknikTjänster Förvaltningsledning 2007-04-16 Berörda områden TGP Etapp 2 Skrivarhantering Enhetlighet gällande: Enhetlighet gällande: - Tilldelning - Drivrutiner - Dokumentation - Namnstandard - Standardmodeller Standard dator Enhetlig image som omfattar: - Automatisk import i AD och eDirectory - Automatisk installation av ZEN agent - Optimerad installation av Windows XP SP2 Enhetliga utseende som omfattar: - Skrivbord, startmeny, bakgrund, ikoner mm.

15 ITT - InformationsTeknikTjänster Förvaltningsledning 2007-04-16 Strategisk Styrning IT-utvecklingsfunktion Verksamhet Extern leverantör telefonITjänster Intern leverantör infrastrukturtjänster Extern leverantör IT-tjänster, verksamhet Samarbete UsiLUMAS


Ladda ner ppt "ITT - InformationsTeknikTjänster Förvaltningsledning 2007-04-16 1 Region Skånes förändring av IT-verksamheten - ”En resebeskrivning” Evalotta Elnertz."

Liknande presentationer


Google-annonser