Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokens religioner En gemensam bakgrund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokens religioner En gemensam bakgrund."— Presentationens avskrift:

1 Bokens religioner En gemensam bakgrund

2 Gruppuppgift Med den du sitter med ska ni göra tre korta genomgångar av judendom, kristendom och islam. Ni ska föreställa er att ni ska berätta kortfattat och enkelt för årskurs 6 om de här religionerna. Tänk på: Tro Levnadssätt Heliga riter och handlingar Högtider Grundare Övrigt

3 Gemensam analys Vad kom vi fram till?

4 Varför är de så lika? Abraham (kallas Ibrahim i koranen) är stamfader till alla de här tre religionerna. Vi tittar på släktträdet ni fått.

5 Judendomens grundare Mose - judendomens grundare
Ledde judarna ut ur Egypten Gud överlämnade de tio budorden på berget Sinai till Mose Judendomens egentlige grundare hette Mose. Ibland markerar judarna det genom att kalla sig för mosaiska trosbekännare i stället för judar. Mose levde på och 1400-talet f.Kr. Som vuxen fick han i uppdrag att leda sitt folk ut från Egypten, där de levde i slaveri. Anledningen till slaveriet var att judarna under flera generationer efter Abraham hade slutat att tro på Gud. Gud hade därför bestraffat sitt folk genom att göra dem till slavar i Egypten. Under ökenvandringen efter att de lämnat Egypten mötte Mose Gud på berget Sinai. På berget slöt Gud ett nytt förbund med judarna och Mose fick ta emot en lag av Gud. Dess kärna var de tio budorden (eller Guds bud). Än idag har de flesta av jordens kulturer sin grund i dessa budord. Det nya förbundet innebar att judarna skulle följa de reglerna som Mose fick av Gud, och i gengäld skulle Gud beskydda dem.

6 Kristendomens grundare
Jesus Judar trodde på att Jesus var guds son Övertygade fler och fler Började kalla sig kristna Kristendomen uppstod i det lilla landet Israel för cirka 2000 år sedan. Då var landet Israel ockuperat av romarna. Det judiska folket i Israel väntade då på att Messias skulle komma. Judarna ansåg att Messias skulle vara en god härskare som skulle vara sänd av Gud. Men Messias skulle inte vara någon Gud utan en människa liksom andra. Denna Messias skulle befria Israel från det förtryck som romarna orsakade i landet. Vid den här tiden vandrade Jesus omkring och predikade om Gudsriket. Ett av hans viktigaste budskap var att även fattiga och förtryckta fick tillhöra detta rike. Det fanns judar som trodde att han var den Messias som man väntade på. Men de flesta blev besvikna på Jesus när han inte ville göra uppror mot romarna. När Jesus var drygt 30 år greps han av romerska soldater och dömdes som en upprorsman till döden och blev korsfäst, vilket var en vanlig avrättningsmetod i romarriket. De flesta judarna glömde snart bort Jesus, men en del av Jesus anhängare fortsatte att tro att han var Guds utsände Messias. De var övertygade om att Jesus hade uppstått från döden och tagits upp till Gud i himlen. Snart skulle han komma tillbaka till jorden och bli världens frälsare. De första anhängarna i den första församlingen i Jerusalem var judar (som Jesus) och de ansåg inte alls att de hade skapat en ny religion. De levde som judar och följde de judiska lagarna och reglerna. Runt om i romarriket levde grupper av judar. Till dem reste Jesus efterföljare, exempelvis Petrus och Paulus, för att berätta om Jesus. På vissa ställen lyckades de övertyga människor om att Jesus var Messias. Det bildades på så vis fler kristna församlingar. De som ansåg att Jesus var Messias började säga Jesus Messias. I romarriket fungerade grekiskan som de lärdas språk och ordet Messias heter Christós på grekiska. Snart började man säga Jesus Christós - Jesus Kristus - istället, och nu började församlingsmedlemmarna kalla sig för kristna.

7 Islams grundare Muhammed Får budskap från Gud
Flera profeter: Mose och Jesus men Muhammed den sista och viktigaste Muhammed blir Guds profet Muhammed blev tidigt föräldralös och fick arbeta som kameldrivare hos en rik änka som hette Khadidja. I Mekka och genom sitt arbete som kameldrivare i olika karavaner kom han i kontakt med både kristendomen och judendomen. Han kände därför till Bibeln med dess lära och de personer som nämns där. Genom mötet med judar och kristna blev han övertygad om att det bara finns en Gud. Efter några år gifte sig Muhammed med Khadidja. Den fattige kameldrivaren blev då en rik man med många tjänare. Muhammed hade nu mer fritid än tidigare och kunde bestämma själv över sitt liv. Under en period varje år brukade han därför dra sig tillbaka i enskildhet för att meditera och fundera över livet. Han avstod då från mat. Vid ett sådant tillfälle uppenbarade sig ärkeängeln Gabriel för honom och gav honom i uppdrag att bli Guds (Allahs) sändebud på jorden. Uppenbarelserna återkom därefter många gånger. Under dessa träffar med Gabriel mottog han Guds budskap till människorna. Muhammed som varken kunde läsa eller skriva berättade för andra om sina uppenbarelser och fick dem nedskrivna. Texterna kallas Koranen (recitation/uppläsning) och är islams heliga skrift. Enligt islam har Gud uppenbarat sig för människorna genom en rad olika profeter som levt tidigare i historien, där Abraham, Moses och Jesus utgör de viktigaste näst efter Muhammed. Judendomen, kristendomen och islam riktar sig till samma Gud. Muhammed ansåg dock att de nedskrivna uppenbarelserna inom judendomen och kristendomen inte var korrekta. Bibelns innehåll stämde alltså inte helt överens med Guds budskap. Muhammed är därför den sista och största av profeterna. Det är han som har mottagit Guds senaste och slutgiltiga budskap till människorna. Allt finns nedtecknat i Koranen. Efter Muhammed behövs inga fler profeter.


Ladda ner ppt "Bokens religioner En gemensam bakgrund."

Liknande presentationer


Google-annonser