Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKOLANS KULTUR & LEDARSKAP BENGT-ÅKE GUSTAFSSON Fil dr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKOLANS KULTUR & LEDARSKAP BENGT-ÅKE GUSTAFSSON Fil dr."— Presentationens avskrift:

1 SKOLANS KULTUR & LEDARSKAP BENGT-ÅKE GUSTAFSSON Fil dr.

2 BERÄTTELSER MENING IDENTITET ”SJÄL” KULTUR LEDARSKAP

3 ”YOU ARE NOT A PERSON UNTIL YOU HAVE A STORY TO TELL” ISAK DINESEN (KARIN BLIXEN)

4 Berättelser binder ihop enskildheter och skapar spänning och mening Människor är ständigt på jakt efter mening (P Gärdenfors i boken ”Den Meningssökande människan”. Berättelser ger SPÄNNING… Vi lyssnar och ”blir en del av berättelsen”

5 DU KOMMUNICERAR DIG SJÄLV (DIN ”SJÄL”, DINA VÄRDEN) OCH DITT LEDARSKAP GENOM DE BERÄTTELSER DU ANVÄNDER DIG AV. Ingen eller dålig berättelse, lite mening i och med ditt ledarskap Ditt ledarskap och berättelsen

6 DU ÄR DINA BERÄTTELSER

7 I dentiteten vilar i berättelser Detta gäller Nationell identitet Religiös identitet Din skolas identitet (själ) Ledarskapets identitet Din personliga identitet

8 MÄNNISKAN ÄR EN BERÄTTELSE - Att samtala är mycket mer än att utbyta ord. Det innebär att se och lyssna med alla sinnen och att vara medveten om att man ständigt som lyssnare också själv hela tiden är en berättare. Våra relevanta minnen präglar oss från första stund och återkallas inom både kropp och själ. De återges i hela vår varelse. När vi uppmärksammar denna inbäddade berättelse anlägger vi det narrativa perspektivet på människan. Varje människa förtäljer oavlåtligt sin historia, inte bara i sin verbala framställning utan med hela sitt väsen - sitt framträdande, sin klädsel, sin uppsyn, hållning, röst och gångart. TANKAR OM SAMTALSKONST

9 BERÄTTELSER BYGGS KRING VÄRDEN OCH BÄR FRAM MENING BÄTTRE ÄN NÅGOT ANNAT MEDIUM

10 Alla organisationer med starka varumärken har också utvecklat en mycket tydlig identitet (själ, kultur) via bärande berättelser

11 APPLE IKEA HARLEY DAVIDSON GOOGLE NIKE DISNEY CORP COCA COLA

12 LEDARSKAPET MYCKET VIKTIGT: Ledarskapets betydelse för att bära fram Organisationens berättelser I Kamprad S Jobs W Disney Bröderna Davidson L Page (Google)

13 ” MIN”SKOLAS KULTUR …

14 KULTUR FINNS ALLTID I ALLA VERKSAMHETER POSITIV KULTUR (STÄRKER VERKSAMHETEN) NEGATIV KULTUR (HÄMMAR VERKSAMHETEN)

15 Vad skapar en gynnsam kultur, ett positivt”växtklimat”, en kreativ ”anda”? Vad skapar ogynnsamma villkor? (kargt klimat, ointresse, bristande engagemang,..)

16 TVÅNGSKULTUR KARRIÄRKULTUR (”beroendekultur” ) KUNSKAPSKULTUR OLIKA SKOLKULTURER

17 STARK RESULTATKULTUR? (HÖG KVALITET I ALLT VI GÖR) Vilka värden är särskilt viktiga? VILKA RESURSER ÄR SÄRSKILT CENTRALA?

18 ORGANISATORISKA RESURSER (KAPITAL) STRUKTURRESURSER INDIVIDER SYMBOLISKT KULTURELLT KAPITAL LEDARSKAPET

19 ORGANISATORISKA RESURSER (KAPITAL) PENGAR LÄRARE SKOLANS ”SJÄL” LEDARSKAP

20 MAN ROPAR PÅ ALLT! MEN INNEBÄR MER AV ”ALLT” HELT SÄKERT EN FRAMGÅNGSRIK SKOLA?

21 ORGANISATORISKA RESURSER (KAPITAL) STRUKTURRESURSER (budget, lokaler, teknologi, + juridiskt system etc) MÄNNISKOR ANSTÄLLDA -KOMPETENS -ENGAGEMANG -RELATIONER SYMBOLISKT KULTURELLT KAPITAL - ”Själ” - MENING !!! LEDARSKAP SOM KAN, VILL OCH VÅGAR ARBETA MED ALLA TRE ”KAPITALFORMERNA”

22 Kultur: ”A system of shared * beliefs, * values and *meanings.”

23 DEFINITION AV KULTUR (ANTROPOLOGISK GRUND) Ett mönster av grundläggande antaganden och värden - uppfunnet, upptäckt eller utvecklat av en viss grupp (stam, klan, samhälle, organisation) efter hand som man lärt sig bemästra konsten att överleva (via externa relationer och intern sammanhållning), som fungerat tillräckligt bra för att bli betraktad som giltig och därför lärs ut till nya medlemmar som det rätta (bästa) sättet att TÄNKA (cognition), UPPFATTA (perception) och KÄNNA (emotion). (fritt översatt från Edgar Schein 1995, ”Culture and Leadership ”)

24 ”PÅTAGLIGT” DET VI KAN NOTERA T EX SE, HÖRA, TA PÅ VÄRDEN OCH VÄRDERINGAR ANTAGANDEN SOM VI KNAPPAST ÄR MEDVETNA OM

25 K U L T U R GEMENSAMMA VÄRDEN OCH TROSSATSER TÄNKESÄTT (KOGNITION) VARSEBLIVNING (SEENDE) (PERCEPTION) KÄNSLOR (EMOTION)

26 MEN DET RÄCKER INTE ATT HA KÄNNEDOM OM DESSA ”KOMPONENTER” ELLER ”EFFEKTER” VILL VI FÖRSÖKA PÅVERKA OCH STYRA KULTUREN MÅSTE DEN ISCENSÄTTAS [mise-en-scene]

27 Iscensättning: Genom ord Via handling ”Materialisering”

28 KULTUR ÄR SOM KÄRLEKEN DEN MÅSTE STÄNDIGT UNDERHÅLLAS (ODLAS, VATTNAS, GÖDAS) (GARDENING, ENTERTAINMENT)

29 TÄNKANDE (KOGNITION) SEENDE (PERCEPTION) KÄNSLA (EMOTION) TÄNKANDE (KOGNITION) SEENDE (PERCEPTION) KÄNSLA (EMOTION) ORD HANDLING MATERIALITET (OBJEKT) ORD HANDLING MATERIALITET (OBJEKT) Kulturmodell PÅVERKAR VERKSAMHETEN (KVALITET )

30 ISCENSÄTT [ MISE-EN- SCÈNE !!!]

31 Ord: Språkets menings- bärande kraft Scen # 1

32 I SCENSÄTTNING VIA ORD BERÄTTELSER (MENING, SAMMANHANG DELAR BILDAR HELHET) RETORIKEN

33 BERÄTTELSEN

34 Vilka berättelser underhåller du på ”din” skola? Särskilt meningsbärande? Särskilt värdebärande?

35 RETORIKEN

36 RETORIK THE ART OF PERSUASION LOGOS (”argument”) PATOS (”passion”) ETOS (”karaktär”)

37 Logos: Hur presenterar du ”problem”, ”resultat”, ”möjligheter” etc? Hur använder du dig av en genomtänkt argumentation? (förberedelse, struktur, uppföljning)? Patos: Hur visar du att du engagemang för det ovanstående? Etos: Hur visar du att DU tror på det du säger (karaktär) (”sätter dig själv på spel”)

38 HANDLING Scen # 2 som bär fram mening

39 ISCENSÄTTNING VIA HANDLINGAR VARDAGSHANDLINGAR (t ex hur dagens lektioner läggs upp hur möten genomförs, hur ni bemöter varandra etc. RUTINERNA SOM MENINGSBÄRARE DRAMATISERADE HANDLINGAR - RITUALER - KRISER OCH KONFLIKTER

40 MATERIALISERINGAR Objektens menings- bärande kraft Scen # 3

41 MATERIALISERING: KULTURENS VÄRDEN GES ”BOPLATS” I FYSISKA OBJEKT T EX LOKALERNA NI ARBETAR I ER KLÄDSEL ”PINS”, FLAGGOR,

42 LEDARSKAP: ATT LÅTA DE TRE DELARNA SAMSPELA UTIFRÅN ”VISIONEN” VISION MISSION VISION MISSION ORD HANDLINGOBJEKT

43 EXEMPEL PÅ ORGANISATIONS- KULTUR IKEA

44 1. ORDENS BETYDELSE

45 IKEAS BERÄTTELSE ….

46 Berättelsen binder ihop värdena (och människorna)

47 IKEA hävdar (logos) att man har ett uppdrag, en mission (patos) som innebär att också den enkla människan har rätt till ett vackert hemt (etos) ”TO CREATE A BETTER EVERY DAY LIFE FOR THE MANY” [KAN EN SKOLA HA ETT LIKNANDE UPPDRAG?] IKEA-RETORIK

48 Har ni någon mission? Eller bara ett ”jobb”? Har ni en berättelse som innehåller en ”plot”, en”intrig”? ( tex kampen för ett bättre liv trots ….?) Alltså vad är din skolas: Logos, etos och patos? Vilken retorik använder Du på din (för-)skola

49 2. HANDLINGARNAS VÄRDE- OCH MENINGSBÄRANDE ROLL Vardagshandlingar (oreflekterade, tex att i vissa kulturer hälsar man varmt på varandra, en, två tre kyssar på kinden, i andra hälsar man knappast) RITUALER: symboliskt kondenserade handlingar- särskilt meningsladdade. T ex Lundsbergs elever ber bön innan maten, går aldrig ut ur ett rummet med ryggen vänd mot läraren-kamraterna) Dramatiserande handlingar som tydliggör vissa värden. T ex avslutningar, att ni firar framgångar dvs att ni tydliggör värden som ni inte vill ge avkall på eller anser vara av avgörande betydelse för verksamhetens utveckling

50 IKEA HANDLINGAR [ACT ON VALUES] ANTI-BYRÅKRATIVECKAN VARUÅTERLÄMNINGSPROCEDUREN LUCIA-FIRANDE I ANDRA LÄNDER BRÄNNSBOLLSTURNERING ENKLA OCH SNABBA MÖTEN TÄVLINGAR BELÖNINGAR- FIRAR FRAMGÅNGAR FIKA-PAUSERNAS BETYDELSE

51 DRAMATISERA ! SHOW-BUSINESS! DRAMATISERA FÖR ATT TYDLIGGÖRA DE VÄRDEN DU SOM LEDARE ANSER HELT CENTRALA KAMPRAD = DEN ENKLA VARDAGSMÄNNISKAN ISCENSATT

52 ” DRAMATIZE YOURSELF AND YOUR LEADERSHIP” ATT SÄTTA SIG SJÄLV PÅ SPEL ATT TA STRIDEN ….

53 3. OBJEKTENS VÄRDE OCH MENINGSBÄRANDE ROLL LOKALER VI BEDRIVER UNDERVISNINGEN I … As organizational symbols, spaces signal organisational identity, management philosophy and vision. As Leslie (2011: 863) contends, “a corporate headquarters says—in steel, concrete, aluminium, and (fiber) glass— this is who we are; this is what we do; and this is how we do it”. Spaces can ‘lock in’ organizations, influencing not only how these organisations are perceived but also the ideas upon which they were conceived. New strategies often need new symbolic spaces; new symbolic spaces often require new strategies.

54 SAMMANFATTNING VÄRDEN & MENING TÄNKANDE SEENDE KÄNSLOR VÄRDEN & MENING TÄNKANDE SEENDE KÄNSLOR ORD ACTION OBJEKT SPRÅKET -RETORIK -BERÄTTELSER HANDLINGARNA -VARDAGENS HANDLINGAR -”RITUALER” -DRAMATISERINGAR OBJEKT - ARKITEKTUR -UTRUSTNINGSNIVÅ -KLÄDSEL ISCENSÄTTS PÅ FÖLJANDE ”ARENOR”

55 DU KAN T EX BÖRJA MED ….

56 DISKUSSION/REFLEKTION DU AVSER ATT INLEDA EN KULTURFÖRÄNDRING PÅ ”DIN” (FÖR-) SKOLA Mål: en kultur som stödjer kvalitet och resultatutveckling 1.Identifiera TRE VÄRDEN som är särskilt kritiska för att nå målet 2.ORD: vad skulle en kvalitetsstärkande berättelse kunna handla om? 3.HANDLING: ge exempel på några handlingar i vardagen som skulle skulle kunna betonas mer eller förändras för att målet skall nås. 4. OBJEKT: Finns det något i den ”materiella” världen som skulle kunna användas för att stödja ”rätt kultur” eller något som borde förändras?


Ladda ner ppt "SKOLANS KULTUR & LEDARSKAP BENGT-ÅKE GUSTAFSSON Fil dr."

Liknande presentationer


Google-annonser