Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FEM PROGRAMOMRÅDEN TRAFIKSÄKERHET OCH AUTOMATISERADE FORDON ENERGI OCH MILJÖ EFFEKTIVA OCH UPPKOPPLADE TRANSPORTSYSTEM HÅLLBAR PRODUKTION ELEKTRONIK, MJUKVARA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FEM PROGRAMOMRÅDEN TRAFIKSÄKERHET OCH AUTOMATISERADE FORDON ENERGI OCH MILJÖ EFFEKTIVA OCH UPPKOPPLADE TRANSPORTSYSTEM HÅLLBAR PRODUKTION ELEKTRONIK, MJUKVARA."— Presentationens avskrift:

1 FEM PROGRAMOMRÅDEN TRAFIKSÄKERHET OCH AUTOMATISERADE FORDON ENERGI OCH MILJÖ EFFEKTIVA OCH UPPKOPPLADE TRANSPORTSYSTEM HÅLLBAR PRODUKTION ELEKTRONIK, MJUKVARA OCH KOMMUNIKATION

2 Energi och miljö ska väsentligt bidra till reduktion av utsläppen av fossilt CO 2 och övriga emissioner från vägfordon och arbetsmaskiner. PROGRAMLEDARE PETER KASCHE, ENERGIMYNDIGHETEN ENERGI OCH MILJÖ

3 PROGRAMMET OMFATTAR INSATSER INOM Ökad energieffektivitet. Övergång till förnybara bränslen. Minskad lokal/regional miljöpåverkan. Närliggande områden med potential att stärka Sveriges och den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft i ett globalt perspektiv. ENERGI OCH MILJÖ

4 50 procent energieffektivisering (kWh/fordonskilometer) för nya personbilar (jämfört med 2008). Minst 25 procent energieffektivisering (kWh/tonkilometer) för nya lastbilar (jämfört med 2008). Utvecklad fordonsteknik som tillåter att minst 20 procent av drivmedels- användningen inom vägtrafikområdet ska vara förnybar. MÅL 2020 MÅL 2025 Utsläpp av emissioner såsom buller, partiklar och kväve­oxider ska minskas så de uppfyller kraven och är världsledande när det gäller utveckling av energieffektiva och miljöanpassade fordon. Volymintroduktion av pluginhybrider. Ytterligare 10 procent energi- effektivisering avseende personbilar och 5 procent

5 Trafiksäkerhet och automatiserade fordon ska bidra till utvecklingen av ”nollvisionsfordon”, dvs fordon med en optimal kombination av aktiva och passiva system som reducerar antal olyckor samt konsekvenserna av de olyckor som trots allt sker. PROGRAMLEDARE ULRIKA LANDELIUS, TRAFIKVERKET TRAFIKSÄKERHET OCH AUTOMATISERADE FORDON

6 PROGRAMMET OMFATTAR INSATSER INOM Fordons- och trafiksäkerhetsanalys inklusive annan möjliggörande teknik och kunskap. Grundläggande säkerhetsegenskaper hos fordon. Krocksäkerhet. Förarstöd och relaterade gränssnitt mellan förare och fordon. Intelligenta krockundvikande system och fordon. Security (till exempel personskydd/integritet). Automatiserade fordon. Andra närliggande områden med potential att stärka Sveriges och den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft i ett globalt perspektiv. TRAFIKSÄKERHET OCH AUTOMATISERADE FORDON

7 Det stödjande och skyddande fordonet finns i produkter på marknaden och har en säkerhetsprestanda motsvarande nära noll omkomna och allvarligt skadade (i svensk trafikmiljö). MÅL 2020 MÅL 2025 Det förutseende och uppkopplade fordonet finns i produkter på marknaden och har en säkerhetsprestanda motsvarande noll omkomna och allvarligt skadade (både i och av fordon) samt egenskaper som medför signifikant minskat antal olyckor.

8 Elektronik, mjukvara och kommunikation har som mål att höja den tekniska mognadsgraden (TRL) och effektivisera metoder inom produktutveckling för att snabbare kunna industrialisera resultaten och öka kundvärdet. PROGRAMLEDARE ERIC WALLBERG, VINNOVA ELEKTRONIK, MJUKVARA OCH KOMMUNIKATION

9 PROGRAMMET OMFATTAR INSATSER INOM Elektrisk arkitektur för inbyggda och uppkopplade system Teknologier för ”gröna, säkra och uppkopplade funktioner” Utvecklingsmetoder för verifiering och validering Digitala användargränssnitt Andra närliggande områden med potential att stärka Sveriges och den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft i ett globalt perspektiv. ELEKTRONIK, MJUKVARA OCH KOMMUNIKATION

10 Förmåga att virtuellt utveckla och visualisera enskilda energi-, miljö- och säkerhetsfunktioner baserade på Elektronik, mjukvara och kommunikation. MÅL 2020 MÅL 2025 Förmåga att virtuellt utveckla och visualisera samverkan av samtliga energi-, miljö- och säkerhets­funktioner som är baserade på Elektronik, mjukvara och kommunikation på komplett fordonsnivå.

11 Global konkurrens ställer krav på automatiserade och innovativa tillverkningssystem av fordon, drivlinor och komponenter i Sverige. PROGRAMLEDARE JENS VON AXELSON, VINNOVA HÅLLBAR KOMMUNIKATION

12 PROGRAMMET OMFATTAR INSATSER INOM Komponenttillverkning Formning och fogning Ytbehandling och målning Montering Geometri-/kvalitetssäkring Automation av produktionslinjer, robotik och styrsystem Logistik och materialplanering/-hantering Produktionsledning Virtuell tillverkningsberedning och hantering av tillverkningsdata Kompetens och teknikspridning Nya material HÅLLBAR KOMMUNIKATION

13 MÅL 2015 MÅL 2025 komponenttillverkning hytt- och karosstillverkning ytbehandling och målning Montering Robotik kvalitetssäkring och produktionsledning. Global konkurrens ställer krav på automatiserade och innovativa tillverkningssystem av fordon, drivlinor och komponenter i Sverige

14 Effektiva och uppkopplade transportsystem främjar samarbete mellan olika transportslag inom logistik och styrning av person- och godstransporter olika fordonsinriktade tjänster teknikutveckling och förbättrade fordonskoncept. PROGRAMLEDARE PER NORMAN, VINNOVA EFFEKTIVA OCH UPPKOPPLADE TRANSPORTSYSTEM

15 PROGRAMMET OMFATTAR INSATSER INOM Logistik och styrning av persontransporter, godstransporter och fordonsflottor, tjänster, service och underhåll av fordon och fordonens egenskaper och tekniska uppbyggnad. Samhällets påverkan sker främst genom utformning av trafiksystem, övrig samhällsinfrastruktur, ekonomiska styrmedel och relevant lagstiftning. EFFEKTIVA OCH UPPKOPPLADE TRANSPORTSYSTEM

16 Det uppkopplade transportsystemet informationsöverföring i realtid mellan fordon och infrastruktur hållbara transporter genom utvecklade sammodala transportkedjor automatiserade system används i mindre skala, exempelvis för konvojkörning. MÅL 2020 MÅL 2025 Det integrerade transportsystemet sammodala transporter dörr-till-dörr mellan producent och konsument all godsinformation hanteras elektroniskt i system som är öppna för alla aktörer system för styrning av effektiva trafikflöden transportkorridorer med hög servicegrad där fordon kopplas samman till konvojer med automatisk körning.


Ladda ner ppt "FEM PROGRAMOMRÅDEN TRAFIKSÄKERHET OCH AUTOMATISERADE FORDON ENERGI OCH MILJÖ EFFEKTIVA OCH UPPKOPPLADE TRANSPORTSYSTEM HÅLLBAR PRODUKTION ELEKTRONIK, MJUKVARA."

Liknande presentationer


Google-annonser