Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energimyndigheten och FFI Dagens presentation •Energimyndighetens egna program inom transportområdet •Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energimyndigheten och FFI Dagens presentation •Energimyndighetens egna program inom transportområdet •Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI)"— Presentationens avskrift:

1 Energimyndigheten och FFI Dagens presentation •Energimyndighetens egna program inom transportområdet •Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) Peter Kasche Teknikavdelningen, Energimyndigheten Stödformer för utveckling & kompetenshöjning i Sverige, 2013-04-09

2 Energimyndigheten

3 Mål för energipolitiken •EU och den svenska riksdagen har satt upp mål för: –Effektivare energianvändning. –En växande andel förnybar energi. •Energimyndigheten ska hjälpa Sverige och industrin att uppfylla dessa mål, med lönsamhet och stärkt konkurrenskraft som resultat.

4 Energimyndighetens huvudsakliga arbetsområden inom transportsektorn Andra generationens drivmedel, i första hand etanol från skogsråvara och förgasning av biomassa Elektrifiering och effektivisering av förbränningsmotorn, samt anpassning av denna för alternativa drivmedel

5 Energirelaterad fordonsforskning i Sverige 2013 Mera marknadsnära Mera visionära projekt

6 Energimyndighetens program inom transportområdet FFI Energi o Miljö 125-175 Mkr/år 4 utlysningar/år Nästa stängningsdatum 2013-05-28 Demonstrationsprogrammet för elfordon 40 Mkr/år (totalt 200 Mkr) Ca 2 utlysningar/år 2010-2015(2017) Nästa stängningsdatum 2013-05-31 Energieffektiva vägfordon 20 Mkr/år (totalt 80 Mkr) 1-2 utlysningar i början av programperioden 2009-2013 Beslut om ny programperiod ej beslutad 5 Kompetenscentra KCK, CERC, KCFP, KCGEX, SHC 7-10 Mkr/år 10 åriga satsningar Projekt initieras av parterna Batterifondsprogrammet Ca 40 Mkr/år (totalt 205 Mkr) 2013-2017 Nästa stängningsdatum 2013-05-06 Energieffektiva transporter Ca 20 Mkr/år (totalt ca 80 Mkr) 2010-2013 Beslut om ny programperiod ej beslutad

7 Resultat från tidigare projekt

8 Regler för stöd till Forskning, utveckling och demonstration Typ av projektMax stöd Forskning100 % bidrag Tillämpad forskning50 % bidrag Experimentell utveckling25 % bidrag Speciell bonus för SME-företag Företag under 50 anställda20 % extra Företag mellan 50 och 250 anställda10 % extra Samarbete mellan företag15 % extra

9 Hur söka stöd? Se under aktuella utlysningar på www.energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Ta kontakt med ansvarig handläggare

10 Hur söka stöd? Se under aktuella utlysningar på Energimyndighetens webb Se under aktuella utlysningar på www.energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se

11 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI 2009-06-01 FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation Nära 1 miljard kronor per år satsas på svensk fordonsforskning inom ramen för FFI, varav hälften är offentliga medel. FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet

12 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI FFI mål Minska vägtransporternas miljöpåverkan Minska antalet skadade och dödade i trafiken Stärka fordonsindustrins internationella konkurrenskraft

13 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Hur länge pågår FFI? 20092010201120122013201420152016201720182019 Finansiering Inriktning Beslut Finansiering Inriktning Finansiering Inriktning Beslut Finansiering Inriktning Beslut Och så vidare..

14 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Fordons- utveckling Programledare: Eric Wallgren, VINNOVA Transport- effektivitet Programledare: Christina Kvarnström, VINNOVA Fordons- & trafiksäker- het Programledare: Ulrika Landelius, Trafikverket Energi & Miljö Programledare: Peter Kasche, Energimyndigheten Hållbar produktions- teknik. Programledare: Tero Stjernstoft, VINNOVA FFI - samverkansprogram

15 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Fordons- & trafiksäkerhet Programmet bidrar till fortsatt utveckling av fordon med både aktiva system för att förebygga olyckor och passiva system som lindrar konsekvenserna av de olyckor som trots allt sker. Insatser har en systemsyn för att få vägar, fordon och trafikanter att samspela på ett bra sätt.

16 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Transporteffektivitet Programmet främjar samarbete mellan:  olika transportslag inom logistik och styrning av person- och godstransporter  olika fordonsinriktade tjänster  teknikutveckling och förbättrade fordonskoncept.

17 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Energi & Miljö Programmet rör bland annat:  energieffektiva fordon med låg miljöpåverkan  drivsystem för förnybara drivmedel och eldrift  nya affärs- och samhällsekonomiska modeller. En omställning av transportsystemet är avgörande för att minska utsläppen av växthusgaser och motverka andra miljöproblem.

18 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Hållbar produktionsteknik Programmet omfattar insatser inom bl.a.  komponenttillverkning  hytt- och karosstillverkning  ytbehandling och målning  Montering  robotik  kvalitetssäkring och produktionsledning. Global konkurrens ställer krav på automatiserade och innovativa tillverkningssystem av fordon, drivlinor och komponenter i Sverige.

19 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Fordonsutveckling Utveckling av basteknik och systemkunnande är avgörande för att ta tillvara framgångar inom miljö och säkerhet. Programmet satsar på fordonselektronik och programvara samt effektiv konstruktion av nya fordonsegenskaper.

20 Regler för stöd inom FFI Typ av projektMax stöd Forskning100 % bidrag Tillämpad forskning50 % bidrag Experimentell utveckling25 % bidrag Speciell bonus för SME-företag Företag under 50 anställda20 % extra Företag mellan 50 och 250 anställda10 % extra Samarbete mellan företag15 % extra  att varje enskilt projekt ska ha minst 25 % finansiering från näringslivet (måste dock inte vara en avtalspart inom FFI)  sökande skall antingen vara avtalspart inom FFI eller ha ett Letter of Intent från en FFI-avtalspart. Genom FKG finns även en möjlighet för nya företag att söka stöd inom FFI.

21 FFI-Ansökan Delprogrammet Energi & Miljö Energimyndighetens E-portal https://www1.stem.se/etjanster/default.aspx Övriga delprogram Vinnovas E-portal http://portal.vinnova.se

22 FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI Projektprocessen från idé till genomförande Bild 22 http://www.vinnova.se/upload/dokument/Verksamhet/Transporter/FFI/Processen%20augusti%2009.pdf

23 Miljövänlig katalytisk värmare Projektbeskrivning Projektet är ett forskningsprojekt för att ta fram en helt ny och miljövänlig katalytisk fordonsvärmare för-, och tillsammans med Scania, VCC & KTH baserad på ReformTech’s teknikplattform. En sådan värmare genererar lägre utsläppsmängder, samt kan ha en högre verkningsgrad och lägre bränsleförbrukning. Resultat/Delresultat Projektet är just nu i “Demonstration phase”, A-tester är pågående och effektivitet och utsläppsmängder är verifierade. B-design är slutfört och B-testning skall börja i Q4 2011. Efter det skall C-design genomföras med mål att göra fordonstester/provning under vintern 2012. Projekttid: 2010 - 2012 Kontakt: Projektledare Bård Lindström, ReformTech, bard.lindstrom@reformtech.se bard.lindstrom@reformtech.se Energi och Miljö

24 Energy storage system (ESS) for heavy duty vehicles Projektbeskrivning Projektet omfattar utveckling och laboratorietester av ett ESS (Energy Storage System) avsett för att i framtiden kunna integreras i Scanias serieproducerade tunga fordon. Parallellt kommer tillverkningsmetoderna att utvecklas. Resultat/Delresultat  Förbättrad materialsammansättning i syfte att öka den teoretiska energikapaciteten.  Bipolär sammankoppling av flera batterimoduler för ett lågt internt motstånd i ESS och effektiv kylning i syfte att tillåta snabb uppladdning vid höga laddströmmar.  Påvisade resultat att ESS har potential att reducera bränsleförbrukningen hos tunga fordon med 20-30% Projekttid: 2011 - 2013 Kontakt: Projektledare Niclas Uggla, Nilar International AB, niclas.uggla@nilar.comniclas.uggla@nilar.com Energi & Miljö

25 Tack för er uppmärksamhet


Ladda ner ppt "Energimyndigheten och FFI Dagens presentation •Energimyndighetens egna program inom transportområdet •Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI)"

Liknande presentationer


Google-annonser