Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fö 5 Cyklett uppg 1 Centralisering Materialförsörjning Produktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fö 5 Cyklett uppg 1 Centralisering Materialförsörjning Produktion."— Presentationens avskrift:

1 Fö 5 Cyklett uppg 1 Centralisering Materialförsörjning Produktion

2 Sammanställning av nyckeltal MF 1 8734,45,310 FM 10,3 ML 8001,212,54 SM 21,1 FVL 8402,511,94 DL 3841,226,02 TOT 3 4979,32,6231,4 MLN ("cyklar") MLV (MSEK) LOH (ggr/år) GLT (v) MPIAV (MSEK)

3 DuPont, Cykletts nuläge

4 Cykletts lönsamhetsdiagram 16% 6% 4% 8% 12% 10% 14% 20% 18% RTOT 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Kapitalomsättningshastighet 0% 5%10%15%20% Vinstmarginal Cyklett

5 Summering nyckeltal R ca 7%, Vm = 8,6 % och KOH = 0,8 (jmf med konkurrenter och branschindex) Lönsamhetsdiagramet, jobba med båda halvorna av DuPont Kassalikviditeten låg, ha koll på denna vid förändringar. Logistiska förändringar borde ge en ökning, men se upp under förändringen. Varför stämmer inte L+PIA med BR?

6 Vad bör Cyklett gå vidare med Binder mycket kapital i början och slutet av röret Marknadskoppla produktionen Se över ej optimerade SL

7 Uppgift 2 i Cyklett Skall de outsourca transporterna i distributionen? Skall Cyklett Centralisera sin distribution till ett CL i Ödeshög?

8 Stegen i förändringsarbetet Figur 5.1

9 Klargör förutsättningarna T&L tranportör Idag hyr vi DL till ett totalt pris av 413 000 SEK/år 1 person jobbar i varje lager a 260 000 SEK/år En förstudie visar att 2 av dessa erbjuds jobb i CL

10 Totalkostnadsmodell & leveransservice Figur 1.8

11 Precisering av uppgiften Fundera på vilka kostnader vi skall arbeta med i undersökningen? Vilket är det studerade systemet?

12 Cykletts materialflöde Slutkunder FMSM MF ML FVL 50% Kunder (?/DL) Lev (ca 75) DL (4)

13 SL funktion Varför har man SL i både FVL och DL? Har de olika funktion?

14 SL`s förändring vid centralisering Fundera tillsammans med bordgrannen vad som händer med SL i DL när det flyttas tillbaka till CL.

15 Lagerföringskostnaderna LFK = MLV x r Där r = Kalkylräntan + (riskkost/MLV) x 100

16 Kapitel 10.1 I kap 10.1 har ni hjälp att strukturera er TK.

17 Studerat system, uppgift 2c Slutkunder FMSM MF ML FVL 50% Kunder (?/DL) Lev (ca 75) Studerat system

18 Rapporten Cyklett Förslag på struktur Cyklett rapport - Sammanfattning - Bakgrund och syfte - Teoretisk utgångspunkt - Nulägesbeskrivning Flödeskarta Kvantifiering av flödet (ev logistikrör) Övr nyckeltal - Beskrivning av alt centralisering Flödeskarta Diskussion om de förändrade förutsättningarna - Jmf av alternativen - Slutsatser - Reflektioner

19 Materialförsörjning Figur 2.29

20 Kanban - princip & beordring Figur 2.34

21 Tvåbingesystem, principer & beordring Figur 2.35

22 Materialsatser/kit, princip & beordring Figur 2.36

23 Sekvensleveranser, princip & beordring Figur 2.37

24 Försörjning via ett TPL-företag Figur 2.38

25 Historien innan TPS Taylor, mfl Ford

26 Taylor, mfl Arbetsdelning Det finns ett bästa sätt att utföra arbetet (ingenjören vet bäst) Rätt man på rätt plats

27 FORD Extrem arbetsdelning Taktade linor Kontinuerligt förändringsarbete Små lager och buffertar Minimal kapitalbindning och korta ledtider

28 Historien bakom TPS Kapitalknapphet - vill få tillbaka pengarna snabbt Differensierad marknad Taiichi Ohno´s egna ord på frågan om var ide´erna till TPS kom ifrån: ”I learned it all from Henry Ford´s book”

29 Olika tankesätt Väst (jmf tryckstyrning):Japan (jmf sugstyrning) Till verkningskostnadFörsäljningspris + Vinst- Tillverkningskostnad ----------------------------------------------------- Försäljningspris Vinst

30 De sju spillen Spill genom överproduktion Spill genom vänetider Spill i transporter Spill i lager och förråd Spill i själva processen Spill i rörelser Spill i defekta produkter

31 TPS egenskaper Snabbt och flexibelt - enkla maskiner, snabba ställ och små satser Låga kostnader - minimal kapitalbindning Långsiktighet - kontinuerlig förbättring

32 Kräver intensivt arbete med: Q-säkring Flöden Underhåll Mångkunnighet Ställtidsrationalisering

33 Resultat ur TPS Mycket hög Q-nivå Lågt antal manh per enhet Korta GLT Kraftig expansion Hög takt på produktförnyelse

34 Nackdelar TPS Arbetsskador Stora övertidsuttag

35 Sammanfattning TPS JIT TBM TID Timing Snabbare företag TPM TQM Q Underhåll Ledarskap Kaizen LEAN PRODUCTION


Ladda ner ppt "Fö 5 Cyklett uppg 1 Centralisering Materialförsörjning Produktion."

Liknande presentationer


Google-annonser