Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkarmedverkan i hemsjukvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkarmedverkan i hemsjukvård"— Presentationens avskrift:

1 Läkarmedverkan i hemsjukvård

2 Problemidentifiering Halland
Svårigheter att nå varandra per telefon Mycket svårt att få tillstånd akuta hembesök av läkare Svårt att få kontakt med läkare, skiljer sig åt mellan olika vårdvalsenheter Svårt att få tillstånd planerade hembesök av läkare Samordnad planering med framförhållning saknas Rutinen fast vårdkontakt dåligt implementerad Samarbetet mellan specialistvård – primärvård kring hemsjukvårdspatienter brister Antalet brytpunktssamtal är få Ordination för symptomlindring ej optimal

3

4 Halländsk pilotmodell
Läkare knyts till hemsjukvårdsteamet i kommunen vardagar måndag – fredag Ansvarar för vården av multisjuka patienter i ordinärt boende efter beslut av PAS, ordinarie läkare på vårdcentralen samt hemsjukvårdsläkare. Patienten är fortsatt listad på sin vårdcentral som informeras om övertaget. Konsultationstid för kommunens hälso och sjukvårdspersonal samt hembesök. PAS samt arbetsterapeut och fysioterapeut utgörs av ordinarie personal inom hemsjukvården i kommunen. PAS samt ev annan hälso och sjukvårdspersonal följer med vid hembesök Möjlighet till inläggning på medicinkliniken eller v b korttidsplats, patient som bedömts av doktor ska inte behöva gå via akutmottagningen. Specialistvården måste knytas an, optimalt delar en läkare från primärvården uppdraget med en läkare från specialistvården. PKT måste knytas samman med hemsjukvårdsläkaren och det kommunala teamet Läkare utrustas med bil samt adekvat utrustning för uppdraget Dokumentation sker i VAS Kontorsplats står kommunen för i lämplig lokal, samlokalisering av övriga delar av hemsjukvårdsteamet.

5 Pilotprojekt Kungsbacka Knyts till verksamheten på omsorgens hus Ca 800 patienter i hemsjukvård ordinärt boende Målgrupp ca 300 Halmstad Knyts till verksamheten på Skyttevägen, södra och norra öster samt centrum Ca 600 patienter, målgrupp inte identifierad men ca 250

6 Pilot projekt Modellen och underlaget utvecklas och utvärderas under pilotprojekten Viktigt att de kommuner dit piloterna förläggs satsar och är delaktiga i utvecklingen av arbetssättet Arbetssättet följs för att möjliggöra en bra utvärdering Start , drivs i projektform året ut

7 Rekrytering Vi behöver doktorer som är intresserade av att vara med och utveckla vården av de mest sjuka Specialitet underordnad, kunskap och intresse avgörande Kan bestå av heltidsarbetande alternativt delar två personer på uppdraget, kanske en från primärvården och en från slutenvården? Studiebesök och utbildning inför uppdraget

8 Vill du veta mer? Gunilla Velin, projektledare Kjell Ivarsson, affärsområdeschef NSVH Anna Myredal, chefläkare HS


Ladda ner ppt "Läkarmedverkan i hemsjukvård"

Liknande presentationer


Google-annonser