Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Team Väst Förbättringsarbete Säker utskrivning. 1. Förbättra informationen i Meddix Mål: Att vårdgivarna ska ha tillgång till relevant information O Utbildning/

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Team Väst Förbättringsarbete Säker utskrivning. 1. Förbättra informationen i Meddix Mål: Att vårdgivarna ska ha tillgång till relevant information O Utbildning/"— Presentationens avskrift:

1 Team Väst Förbättringsarbete Säker utskrivning

2 1. Förbättra informationen i Meddix Mål: Att vårdgivarna ska ha tillgång till relevant information O Utbildning/ information gällande Meddix O Innehåll och kvalitet O Rutiner

3 Aktiviteter O Utbildning till arbetsterapeuter i kommunen O Information och lathund till avd. sjuksköterskor O Sjukgymnaster och arbetsterapeuter på lasarettet tagit fram förslag till förbättrad innehåll utifrån SBAR O Fysioterapeuter och sjuksköterskor i primärvård inplanerat möte gällande Meddixrutiner

4 Mäta O Ett fel i Meddix upptäcktes. Tieto har korrigerat O Information och utbildningar genomförda O Granskning av statusmeddelanden som kommer till avd 1A under v ?? Och ?? O Granskning av vårdplaner genomförs av vårdplaneringsteamet

5 Ställningstagande till palliativ vård Mål: Minska återinläggningar och undvikbar slutenvård O Tidigt ställningstagande till vårdens inriktning O Information mellan vårdgivarna om vårdens inriktning O Identifiera patienter/brukare där ställningstagande/brytpunktssamtal borde genomföras

6 Aktiviteter O Tidigt brytpunktssamtal för personer som flyttar in på särskilt boende O Kartläggning av riskpatienter genom Meddix- ansvariga sjuksköterskor på tre vårdcentraler i väster. O Många frågor har väckts… O Borde Palliativa teamet byta namn? O Dokumentation synlig O Det svåra brytpunktssamtalet

7 Mäta O Kartläggning av riskpatienter under en period resulterade i 3 patienter. Granskning av journal genomfördes i 2 av journalerna, den 3e var stängd. De två aktuella åkte in och ut från sjukhuset ofta och var aktuella för brytpunktssamtal, men inte i primärvården utan från sjukhuset. O Det dokumenteras inte alltid så att informationen blir läsbar i klinisk portal för den andra vårdgivaren

8 SBAR O Situation O Bakgrund O Aktuellt tillstånd O Rekommendation

9 Situation O Vad är problemet? O Sammanfattning, några ord, O ex minskad självständighet,nedsatt ork.

10 Bakgrund O Boendet O Hjälpmedel som används sedan tidigare O funktions/aktivitetsförmåga sedan tidigare O Fallrisk, andra risker O från ADL till samhällsdeltagande O nätverk

11 Aktuellt tillstånd O Smärta O Mätningar / skattningar O Initiativ/ motivation/ förståelse/ motorisk orolig/ psykiskt välbefinnande O Resurser / ork O Förflyttning (miljö/trappa) O ADL O Restriktioner O Nya hjälpmedel som används vid vårdtillfället. O Riskbedömning ( fallrisk)

12 Rekommendation O Rehabbehov O Hjälpmedelsbehov O Stöd vid förflyttning O Rekommendation efter ADL O Uppföljning O Hjälp att hantera utrustning, (ex gördel,orthos, armslynga, träningsprogram, flaskblåsning) O Rehab egenvård / egenvård anhörig


Ladda ner ppt "Team Väst Förbättringsarbete Säker utskrivning. 1. Förbättra informationen i Meddix Mål: Att vårdgivarna ska ha tillgång till relevant information O Utbildning/"

Liknande presentationer


Google-annonser