Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättringsarbete Säker utskrivning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättringsarbete Säker utskrivning"— Presentationens avskrift:

1 Förbättringsarbete Säker utskrivning
Team Väst Förbättringsarbete Säker utskrivning

2 1. Förbättra informationen i Meddix
Mål: Att vårdgivarna ska ha tillgång till relevant information Utbildning/ information gällande Meddix Innehåll och kvalitet Rutiner

3 Aktiviteter Utbildning till arbetsterapeuter i kommunen
Information och lathund till avd. sjuksköterskor Sjukgymnaster och arbetsterapeuter på lasarettet tagit fram förslag till förbättrad innehåll utifrån SBAR Fysioterapeuter och sjuksköterskor i primärvård inplanerat möte gällande Meddixrutiner

4 Mäta Ett fel i Meddix upptäcktes. Tieto har korrigerat
Information och utbildningar genomförda Granskning av statusmeddelanden som kommer till avd 1A under v ?? Och ?? Granskning av vårdplaner genomförs av vårdplaneringsteamet

5 Ställningstagande till palliativ vård
Mål: Minska återinläggningar och undvikbar slutenvård Tidigt ställningstagande till vårdens inriktning Information mellan vårdgivarna om vårdens inriktning Identifiera patienter/brukare där ställningstagande/brytpunktssamtal borde genomföras

6 Aktiviteter Tidigt brytpunktssamtal för personer som flyttar in på särskilt boende Kartläggning av riskpatienter genom Meddix-ansvariga sjuksköterskor på tre vårdcentraler i väster. Många frågor har väckts… Borde Palliativa teamet byta namn? Dokumentation synlig Det svåra brytpunktssamtalet

7 Mäta Kartläggning av riskpatienter under en period resulterade i 3 patienter. Granskning av journal genomfördes i 2 av journalerna, den 3e var stängd. De två aktuella åkte in och ut från sjukhuset ofta och var aktuella för brytpunktssamtal, men inte i primärvården utan från sjukhuset. Det dokumenteras inte alltid så att informationen blir läsbar i klinisk portal för den andra vårdgivaren

8 SBAR Situation Bakgrund Aktuellt tillstånd Rekommendation

9 Situation Vad är problemet? Sammanfattning, några ord,
ex minskad självständighet,nedsatt ork.

10 Bakgrund Boendet Hjälpmedel som används sedan tidigare
funktions/aktivitetsförmåga sedan tidigare Fallrisk, andra risker från ADL till samhällsdeltagande nätverk

11 Aktuellt tillstånd Smärta Mätningar / skattningar
Initiativ/ motivation/ förståelse/ motorisk orolig/ psykiskt välbefinnande Resurser / ork Förflyttning (miljö/trappa) ADL Restriktioner Nya hjälpmedel som används vid vårdtillfället. Riskbedömning ( fallrisk)

12 Rekommendation Rehabbehov Hjälpmedelsbehov Stöd vid förflyttning
Rekommendation efter ADL Uppföljning Hjälp att hantera utrustning, (ex gördel,orthos, armslynga, träningsprogram, flaskblåsning) Rehab egenvård / egenvård anhörig


Ladda ner ppt "Förbättringsarbete Säker utskrivning"

Liknande presentationer


Google-annonser