Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brister i vården, fokus de äldre Efter 35 år i sjukvården, 17 på sjukhus och med ansvar för äldre förvånas jag av att: 1. Inget gjorts för att korrigera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brister i vården, fokus de äldre Efter 35 år i sjukvården, 17 på sjukhus och med ansvar för äldre förvånas jag av att: 1. Inget gjorts för att korrigera."— Presentationens avskrift:

1 Brister i vården, fokus de äldre Efter 35 år i sjukvården, 17 på sjukhus och med ansvar för äldre förvånas jag av att: 1. Inget gjorts för att korrigera brister i informationsöverföringen 2. Strukturerad planering ofta ej finns, gäller även läkemedelsbehandlingen 3. Den utredning och behandling som ges har ofta ingen evidens

2 Vad kan ligga bakom detta? Bristfällig dokumentation med dåliga dokumentationsrutiner/system/överföring IT används fel eller ej optimalt Ostrukturerad organisation utan ”fasta rutiner” där utredning och behandling sker utan evidens Planläggningen av vården ej strukturerad och långsiktig

3 Vad kan göras? Det handlar inte om att ” hitta nya revolutionerade behandlingar” Många ”administrativa rutiner” måste ifrågasättas/omprövas och utvärderas vetenskapligt Forskning måste bedrivas så att evidens fås fram för vanliga/enkla utredningar och behandlingar

4 Vad finns för forskning på äldre? Få studier med högt bevisvärde på individer äldre än 80 år vad gäller utrednings- och behandlingseffekter (inkluderande läkemedelsbehandling) på morbiditet och mortalitet Inga studier om ”vårdkedjor med adekvat omhändertagande” påverkar morbiditet och mortalitet

5 Varför har inget gjorts? Alltför många vill inte se problemen ”Administrativa rutiner” skall ej ifrågasättas, är bra som de är. Behöver ej utsättas för ”granskning” Har ej ansetts vara ett forskningsområde Man skall ej satsa resurser på något som är så ”simpelt”

6 Problem Svårt hitta en acceptabel kontrollgrupp. Randomisering på klinik/PVnivå ger ”smitteffekter” men är nog det bästa Det finns många möjliga effektvariabler men många är ”mjuka” och därför svåra att utvärdera. Man bör dock försöka utvärdera de 3 ”nivåerna” patient, vårdgivare och organisationen

7 Tänkbara projekt kring äldre Samarbetsprojekt mellan primärvård, sjukhus och kommun Hilmaprojektet, beforskas och kvalitetsutvecklas 1. Optimering av vårdkedjor med relevant informationsöverföring vid ”övergångar” 2. Adekvat utredning och behandling

8 Tänkbara projekt kring äldre, forts Rationell läkemedelsbehandling, speciellt hos de äldre 1. Dokumentation 2. Hantering av polyfarmaci, ”riskläkemedel”, interaktioner, njurfunktionsnedsättning, utvärdering av behandlingseffekt 3. Icke farmakologisk behandling 4. Prevention, vilken/vilka riskfaktorer skall prioriteras? 5. Behandling, vilken/vilka sjukdomar skall prioriteras?

9 Initiala forskningsområden Informationsöverföring Strukturerad planering Evidensbaserad utredning och behandling

10 Sammanfattning Vetenskapliga underlaget för behandling av de flesta åkommor hos 80+ är svagt Läkemedelsbehandlingen hos dessa kan idag därför sägas vara alltför omfattande Behandlingen måste kontinuerligt utvärderas och omprövas. Icke-farmakologisk beh. och omvårdnadsåtgärder bör användas i större utsträckning Gemensamt skulle vi med små extrainsatser kunna driva projekt där behandling mm skulle kunna utvärderas med patientrelaterade effektmått för att nu inför vårdvalet visa på PV stora kunnande och framsynthet. Ingen skulle då kunna slå oss


Ladda ner ppt "Brister i vården, fokus de äldre Efter 35 år i sjukvården, 17 på sjukhus och med ansvar för äldre förvånas jag av att: 1. Inget gjorts för att korrigera."

Liknande presentationer


Google-annonser