Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektledare Jan-Erik Wounsch Ambulanscentrum NU-sjukvården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektledare Jan-Erik Wounsch Ambulanscentrum NU-sjukvården"— Presentationens avskrift:

1 Samverkande sjukvård i Strömstad och Tanum Ett pilotprojekt i Strömstads och Tanums kommuner

2 Projektledare Jan-Erik Wounsch Ambulanscentrum NU-sjukvården
Effektivare sjukvård Att genom samarbete mellan kommunal hälso- och sjukvård, ambulanssjukvård, primärvård, Sjukvårdsrådgivning och NU-sjukvården tillgodose medborgarens krav på god sjukvård under jourtid”. Projektledare Jan-Erik Wounsch Ambulanscentrum NU-sjukvården

3 Sjukvårdsrådgivning/ kommunal hälso- och sjukvård
Gösta är 68 år och har nyligen fått en kateter insatt som nu krånglar. Han kontaktar Sjukvårdsrådgivningens sjuksköterska på telefon för att få råd. Sjukvårdsrådgivningens sköterska ringer då kommunsköterskan och ber om assistans. Kommunsköterskan åker hem till Gösta och åtgärdar problemet direkt på plats.

4 Sjukvårdsrådgivning/ambulanssjukvård
Gabriella är 17 år och är tillsammans med en kompis ensam i föräldrarnas sommarhus. Gabriella får en kraftig näsblödning och har svårt att ta till sig råden från Sjukvårdsrådgivningens sköterska på telefon. Sjuksköterskan ringer SOS Alarm som meddelar att det finns en ledig ambulans i området. Efter samtal med ambulanssköterskan åker ambulansen hem och hjälper Gabriella att stoppa blödningen på egen hand.

5 Kommunal hälso- och sjukvård/ ambulanssjukvård
När Elsa, 84 år, känner sig orolig larmar hon kommunsköterskan. Då denna är upptagen och inte kan komma till Elsa direkt, kontaktar hon SOS Alarm som meddelar att en ambulans finns tillgänglig i området. För att Elsa inte ska behöva vänta, kommer ambulanssköterskan istället.

6 Samverkande uppdrag mellan kommunala hälso- och sjukvården/ambulanssjukvård
Kommunens sjuksköterska larmas till Olof, 87 år, som har diffusa bröstsmärtor. Kommunsköterskan kontaktar ambulanssköterskan för att kunna ta ett EKG hemma hos Olof. Distriksläkaren på vårdcentralen bedömer EKG:t och avgör Olofs fortsatta omhändertagande.

7 Kommunal hälso- och sjukvård/ambulanssjukvård Rutiner vid ambulansbrist (IVPA)
SOS-Alarm får ett larm om en person med kramper. Det bedöms som ett prio 1-uppdrag. Ambulanserna i Strömstads och Tanums kommuner är upptagna. SOS-Alarm larmar kommunsköterskan som åker till patienten och påbörjar vård i avvaktan på att ambulans kommer.

8 Ambulanssjukvården/subakutmottagning Strömstads sjukhus
Anna, 63 år, som tidigare besökt medicinska mottagningen vid Strömstads sjukhus på grund av yrsel, får ett förnyat yrselanfall och kontaktar 112. Efter undersökning av Anna kontaktar ambulanssköterskan läkaren på medicinmottagningen vid Strömstad sjukhus. De bedömer gemensamt att Annas tillstånd kan tas omhand på Strömstad sjukhus.

9 MÄVA/primärvård (Medicinsk äldrevårdsavdelning)
Evert, 89 år, bor i eget boende har hjärtsvikt och ytterligare två kända sjukdomar. Evert känner sig sämre och hans anhöriga har kontaktat 112 som skickar en ambulans. Ambulanssköterskan bedömer att Evert är en möjlig MÄVA-patient och kontaktar distriktsläkaren, som i samråd med MÄVA-läkaren skriver in Evert direkt på MÄVA, Uddevalla sjukhus.

10 Förberedelser Utbildning och information till kommunal hälso- och sjukvård sjuksköterskor kring akutsjukvård Kommunens mobila team har utrustats med hjärtstartare Utbildning och information till ambulanspersonalen kring provtagning och andra i hemsjukvården förekommande uppgifter Säkrat juridiska förutsättningar för projektet

11 Framtida arbetsmodell - vinster
Utvecklande för personalen Patient kommer till rätt vårdnivå Trygghet för patient Bättre nyttjande av resurser Onödigt besök på akutmottagningen undviks

12 Pilotprojekt 3 maj – 31 december 2010

13 Samverkande sjukvård i Strömstad och Tanum
…ger trygghet för invånarna!


Ladda ner ppt "Projektledare Jan-Erik Wounsch Ambulanscentrum NU-sjukvården"

Liknande presentationer


Google-annonser