Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det professionella samtalet Triage – Telefonrådgivning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det professionella samtalet Triage – Telefonrådgivning."— Presentationens avskrift:

1 Det professionella samtalet Triage – Telefonrådgivning

2 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 2 Lena Runius Leg. sjuksköterska/distriktssköterska Telefonsjuksköterska på Sjukvårdsupplysningen Jämtland 1982- 1999 Enhetschef Sjukvårdsupplysningen Jämtland 2000-2003 Projektet Vårdråd per telefon (uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet) 2003- TRIHS- styrelsemedlem i föreningen för telefonrådgivning 2005-

3 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 3 Föredragets innehåll  Förutsättningar organisation, roll  Värdegrund – förhållningssätt - kort film  Mandat  samtalets faser – samtalsprocessen  Samtalsmetodik -övning  Lyssna på inspelat samtal

4 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 4 Profession i telefonrådgivning – triage  Vårdande bedömning – medicinskt - mänskligt  Egen mottagning  Använder hela min erfarenhet och kunskap i samtalet  Muntlig undersökning

5 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 5 Organisation Är din verksamhet organiserad för triage ? » Mottagningsrum » Schemalagt » Resurser » Högre medicinsk kompetens

6 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 6 Sjuksköterskans roll  Vårdcentralen/akutmottagning - en organisationen som man ringer till för att få hjälp av en läkare med sina problem, läkaren är verksamhetens medicinska expert  Centrala Sjukvårdsrådgivningen - en organisation som befolkningen ringer till för att få sjuksköterskans råd och bedömning, hon är verksamhetens medicinska expert

7 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 7 Rollen  Att ha en tydlig roll inom dig  Att ha en tydlig roll inför den hjälpsökande

8 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 8 Värdegrund och förhållningssätt Värdering ger svar på: Vad är gott och eftersträvansvärt Förhållningssätt: Det som ligger till grund för vårt handlande Det som driver oss för att uppnå det som är gott och eftersträvansvärt

9 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 9 Värdegrund – det goda samtalet  Empati  Respekt  Trovärdighet Det sjunger i hjärtat …..

10 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 10 Förhållningssätt - det goda samtalet  Genuint intresse  Viljan att förstå – aktivt lyssnande  Respekt Det sjunger i hjärtat …..

11 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 11 Professionell telefonsjuksköterska Inre kompetensen  Empati  Självkännedom  Kunskap Förhållningssätet  Respekt  Genuint intresse  Viljan att förstå – aktivt lyssnande

12 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 12 Solidaritets- och behovsprincipen  ”Det är min rättighet att komma till en läkare”  ”Man kan aldrig neka någon vård” Vilket svar kan du ge?

13 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 13 Hälso-och sjukvårdslagen Lagen säger att ”varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är uppenbart onödigt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd”

14 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 14 Medicinsk bedömning "Den medicinska bedömningen som avses görs ofta av en läkare, men kan många gånger göras av annan hälso- och sjukvårdspersonal, i första hand en sjuksköterska. Bedömningen kan ibland göras per telefon” Jan Sahlins bok Kommentar till Hälso- och sjukvårdslagen sjätte upplagan (Nordstedts Juridik AB) sid. 67

15 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 15 Orsaker bakom samtalet Okunskap R ä dsla, oro F ö rnekande Mindre tolerans

16 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 16 Rädsla  D å ä r det ditt fel att mitt barn d ö r i natt ….

17 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 17 Att sitta på sin egen axel Lyssna på dina känslor Lyssna på dina fördomar Lyssna in patientens känslor

18 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 18 Gå in i korridorren Öppna Analysera Bedöma Motivation Åtgärd Avsluta Lyssna

19 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 19 Samtalets olika faser Öppna Analysera Bedöma Motivera Åtgärd Avsluta Lyssna

20 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 20 Bemötande Människor blir inte till av sig själva, det är i mötet med andra människor vi blir formade ( K.E. Logstrup )

21 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 21 Svårhanterliga samtal Arbeta underifrån Sätt ord på vad som händer Våga sätta ord på vad du känner Våga nämna svåra känslor

22 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 22 Samtalets olika faser Öppna Analysera Bedöma Motivera Åtgärd Avsluta Lyssna

23 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 23 Öppna upp  Öppna dörren – välkomnande empatisk nyfiken intresserad kompetent  Stänga dörren – mota bort irriterad motvilja arrogant trött frustrerad

24 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 24 Den hjälpsökandes process  Låter hon kompetent  Låter hon säker  Känns hon trygg  Finns det något motstånd

25 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 25 Talande tystnad… Empatisk Lyssnande Fokuserad Kompetent Okoncentrerad Ointresserad Arrogant  Irriterad

26 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 26 Mänskligt - medicinskt - lyssnande Symtomljud L ä sa bakom orden K ä nslor Lyssna kritiskt

27 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 27 Tre F:en  Föreställningar  Farhågor  Förväntningar

28 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 28 Samtalets olika faser Öppna Analysera Bedöma Motivera Åtgärd Avsluta Lyssna

29 2015-03-21 | Grundutbildning 1177 | Sida 29 Föreningen TRIHS Telefon Rådgivning Inom Hälso-och sjukvård www.trihs.se www.trihs.se lena.runius@skl.se


Ladda ner ppt "Det professionella samtalet Triage – Telefonrådgivning."

Liknande presentationer


Google-annonser