Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Institutionskonferens Lökeberg 25-26 okt 2011 dag 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Institutionskonferens Lökeberg 25-26 okt 2011 dag 2."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Institutionskonferens Lökeberg 25-26 okt 2011 dag 2

2 www.gu.se e-lärande

3 www.gu.se e-lärande Information Kommunikation Teknologi

4 www.gu.se e-lärande Vilket mervärde kan det tillföra? Skillnad mellan campus- och nätkurser?

5 www.gu.se e-lärande Hårdvara – maskin Mjukvara – program ”Humanvara” – idé

6 www.gu.se e-pedagogik idé prova utvärdera berätta

7 www.gu.se e-pedagogik distribuera bearbeta kontrollera

8 www.gu.se tidsdilemmat lärarens tid räcker inte till studentens tid utnyttjas inte till fullo

9 www.gu.se tidsdilemmat rationalisera distribution och kontroll överföra resurser till bearbetningen

10 www.gu.se tidsdilemmat läraren släpper delvis kontrollen studenter involveras i att driva kursen studenter arbetar självständigt i grupp lärare i rollen som erfaren handledare

11 www.gu.se tidsdilemmat kartlägga och utnyttja öppna resurser dra nytta av informellt lärande

12 www.gu.se bearbetning tydligt formulerade anvisningar kräver inte lärarens deltagande dock är lärarens närvaro viktig

13 www.gu.se SP1301 Spanska Fördjupningskurs i litteratur Latinamerikansk kortprosa 15 hp, nät

14 www.gu.se SIP http://www.pil.gu.se/projekt/riktade/sip/

15 www.gu.se SIP-verksamhet under vårterminen 2011 4/2 Introduktion, presentation och planering (Maria Sunnerstam och Erik Jonasson, PIL) 11/2Framtidens undervisningslokaler (Bengt Petersson, PIL) 25/2Digitala resurser i undervisningen (Mattias von Feilitzen, PIL) 11/3Personalised and self-regulated learning in the Web 2.0 era (Frank Rennie, Lews Castle College) 1/4Upphovsrätt på nätet (SIP-deltagare) 15/4IKT-coacher och SIP-nätverk i Umeå (Per Andersson, Umeå universitet) 13/5Form, smak och lukt i den digitala världen (SIP-deltagare) 10/6Planering av GU Online hösten 2011 (SIP-deltagare)

16 www.gu.se SIP-verksamhet under höstterminen 2011 16/9IT-säkerhet och sociala medier (Mattias Lindgren, GU) 14/10IKT i juridiskt perspektiv (Kristina Ullgren, GU) 27/10GU Online: sociala medier, etiska frågor och framtidens lärare (SIP-nätverket arrangerar) 4/11… 18/11… 2/12… 16/12… 2012???

17 www.gu.se GU Online den 27 oktober 2011 http://www.pil.gu.se/aktiviteter/guonline/

18 www.gu.se GU on-line http://www.pil.gu.se/aktiviteter/guonline/

19 www.gu.se Hur kan vi pedagogiskt förbättra och utveckla såväl campus- som nätkurser genom inslag av e-lärande? Vad bör institutionen göra för att stötta lärarna i det utvecklingsarbetet?

20 www.gu.se Arbete som syftar till att få studenter att fullfölja sina påbörjade utbildningar Retention

21 www.gu.se Retention - Lökeberg Det mesta av forskning kring frågan handlar om programutbildningar (Något mer än 10% försvinner till den andra terminen)

22 www.gu.se Retention - Lökeberg Varför slutar programstudenterna? ”Växelspel mellan dem och deras upplevelse av universitetsmiljön”

23 www.gu.se Retention - Lökeberg Varför slutar programstudenterna? 1.- Inte valt rätt utbildning

24 www.gu.se Retention - Lökeberg Varför slutar programstudenterna? 2.- Inte klarar av utbildningen

25 www.gu.se Retention - Lökeberg Varför slutar programstudenterna? 3.- Inte passar in på utbildningen

26 www.gu.se Retention - Lökeberg Varför slutar programstudenterna? 4.- Måste lämna utbildningen på grund av yttre faktorer

27 www.gu.se Retention - Lökeberg Varför slutar programstudenterna? Vi kan påverka: 1.- Inte valt rätt utbildning 2.- Inte klarar av utbildningen 3.- Inte passar in på utbildningen

28 www.gu.se Retention - Lökeberg Varför slutar programstudenterna? Vad kan vi göra nu innan de börjar läsa program hos oss H12?

29 www.gu.se Retention - Lökeberg Hur är det på fristående? Det finns inte så mycket forskning Ska vi lägga tid och pengar för att undersöka situationen närmare?

30 www.gu.se Retention - Lökeberg Hur är det på fristående? 1.- Inte valt rätt utbildning ”Jag vill lära mig ett språk så att jag kan klara mig i Spanien, men ni har för mycket litteraturstudier, allmän grammatik, fonetik, osv”

31 www.gu.se Retention - Lökeberg Hur är det på fristående? 2.- Inte klarar av utbildningen: ”Jag har steg 3 men jag klarar inte kursen”

32 www.gu.se Retention - Lökeberg Hur är det på fristående? 3.- Inte passar in på utbildningen ” jag har det svårare att lära mig ett språk än jag hade tänkt mig”

33 www.gu.se Retention - Lökeberg Hur är det på fristående? Vilka kan vi påverka? Betyder inte minskningen av de förberedande kurserna en begränsning av våra möjligheter till retention?

34 www.gu.se Retention - Lökeberg Hur är det på fristående? Vad förstår vi under retention på fristående? Inom ämnet? Inom institutionen? Kan vi samarbeta?

35 www.gu.se Retention - Lökeberg Varför slutar (program)studenterna? ”Växelspel mellan dem och deras upplevelse av universitetsmiljön” Mentorprogrammet

36 www.gu.se Retention - Lökeberg Från och med höstterminen 2011 sprids mentorsverksamheten, som under de senast fyra terminerna bedrivits på Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, till övriga institutioner på Humanistiska fakulteten.

37 www.gu.se Retention - Lökeberg Studenter som läst minst 60 högskolepoäng i sitt ämne agerar mentorer för dem som läser på grundnivå i samma ämne.

38 www.gu.se Retention - Lökeberg Man arbetar i grupper med två mentorer och mellan fyra och sex adepter, träffas gör man i regel en gång i veckan

39 www.gu.se Retention - Lökeberg under mötena får man möjlighet att ställa frågor och ytterligare diskutera sådant som man gått igenom på föreläsningar och seminarier

40 www.gu.se Retention - Lökeberg Hur blir jag mentor eller adept? Är du intresserad av att få delta antingen som mentor eller adept? Kontakta David Solberger (e-post), ansvarig projektkoordinatorDavid Solberger

41 www.gu.se Monas frågor: Har ni förslag till åtgärder som vi kan vidta på olika nivåer för att öka retentionen? Anser ni att mentorverksamheten är värd att satsa på? Varför? Varför inte?

42 www.gu.se Examensarbeten

43 Omorganisation på HumFak 2009-01- 01 Gemensamma rutiner Kartläggning av rutiner för kursvärdering GU:s benchmarkingprojekt lå 2009/2010 Benchmarkinggruppen studerar goda förebilder Handlingsplan för institutionen

44 HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN OM KURSVÄRDERING: Studenter ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kurser som man deltar i eller har avslutat. Kursvärderingarna ska sammanställas. Studenterna ska informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder. Resultaten ska vara tillgängliga för studenterna.

45 Kursvärderingar kan används som underlag för förändringar och åtgärder, men även som kvitto på att en kurs fungerar bra. Fokus på lärandet – inte på läraren! Strukturering och förtydligande av processen kan effektivisera kursvärderingarnas användbarhet i förbättringsarbetet. Kursvärderingen ger studenten tillfälle att reflektera över kursens mål och framtida användbarhet, samt över den egna insatsen och lärandeprocessen.

46 1)Digital kursvärdering och svarsfrekvens: Revidering av handlingsplan: Kursvärdering vid schemalagt tillfälle i datasal som infaller tillsammans med genomgång av tentamen sista lektionstillfället Förkortad version av utvärderingen

47 2) Lärarens roll i processen: Lärare ges möjlighet att kommentera kurs: Beskrivning av hur kursens undervisningsformer, examinationsformer samt litteratur bidrar till att möjliggöra att studenten uppnår målen Studierektor i samråd med läraren: Sammanfattande kommentar till utfall av kursvärdering, förslag till åtgärd


Ladda ner ppt "Www.gu.se Institutionskonferens Lökeberg 25-26 okt 2011 dag 2."

Liknande presentationer


Google-annonser