Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från JBOWS (“Just a bunch of Web Services”) till SOA 1 Sundsvall 42, 15 oktober 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från JBOWS (“Just a bunch of Web Services”) till SOA 1 Sundsvall 42, 15 oktober 2008."— Presentationens avskrift:

1 Från JBOWS (“Just a bunch of Web Services”) till SOA 1 peter.tallungs@objectware.se Sundsvall 42, 15 oktober 2008

2 2 Läget beträffande SOA idag Web Services vanligt ESB vanlig Tjänsteorientering mycket ovanligt Därmed missar man de strategiska fördelarna med SOA, och riskerar till och med att hamna i en sämre sits än innan. Applikationsintegration med hjälp av integrationsplattform och tjänster. Ingen koordinerad övergång till tjänsteperspektiv tvärs över verksamhet och it. Tjänsterna är inte stabila åter- användbara tillgångar Inga roller och riktlinjer på plats för ägarskap och livscykelhantering Ingen koordinerad övergång till tjänsteperspektiv tvärs över verksamhet och it. Tjänsterna är inte stabila åter- användbara tillgångar Inga roller och riktlinjer på plats för ägarskap och livscykelhantering Strategiska fördelar med SOA: + Flexibelt stöd för d istribuerade affärsprocesser + IT-system och information positionerade som återanvändbara tillgångar + IT-sidan tillgodoser verksamhetens behov snabbare och effektivare ----------------------------------------------------------------------------------------------------- = “The agile enterprise” Strategiska fördelar med SOA: + Flexibelt stöd för d istribuerade affärsprocesser + IT-system och information positionerade som återanvändbara tillgångar + IT-sidan tillgodoser verksamhetens behov snabbare och effektivare ----------------------------------------------------------------------------------------------------- = “The agile enterprise”

3 3 Tjänsteorientering i ett längre perspektiv Produktionsprocess Utvecklingsprocess Leveransprocess produktionseffektiv introvert stum kundorienterad kostnadseffektiv automatiserbar Första vågen: Den industriella revolutionen Andra vågen: Process- revolutionen Tredje vågen: Flexibilitets- revolutionen flexibel konfigurerbar adaptiv Vi upptäcker komponenterna som processerna är uppbyggda av och kan rekonfigurera dem efter behov.

4 4

5 5 Vad behöver göras? För en viss domän inom företaget 1.Etablera organisation 2.Etablera arbetssätt 3.Ta grepp om nuläget 4.Etablera ett tjänsteorienterat synsätt 5.Tjänster byggs sedan efter behov som en del av det vanliga utvecklingsarbetet En domän är en organisatorisk enhet (inköp, logistik, HR) och/eller ett relativt självständigt informationsområde (kunder, produkter) -Arbeta nära leveranserna (både it-leveranser och verksamhet) - Arbeta nära intressenterna (de vars behov skall tillgodoses) - Aktiv förvaltning (kontinuerlig, proaktiv utveckling) - Kommunicera (wiki, kartor, muntligt, grafiskt,) -Arbeta nära leveranserna (både it-leveranser och verksamhet) - Arbeta nära intressenterna (de vars behov skall tillgodoses) - Aktiv förvaltning (kontinuerlig, proaktiv utveckling) - Kommunicera (wiki, kartor, muntligt, grafiskt,) Ta fram Business model: - information, begrepp, verksamhetsregler - processer - IT-system, integrationspunkter Ta fram Business model: - information, begrepp, verksamhetsregler - processer - IT-system, integrationspunkter För varje domän: - Egen verksamhetsarkitekt - Egen förvaltningsorganisation (gemensam för IT och verksamhet) Gemensamt: - Affärsarkitekt för att kommunicera med verksamhetsledning. - Federativ styrmodell För varje domän: - Egen verksamhetsarkitekt - Egen förvaltningsorganisation (gemensam för IT och verksamhet) Gemensamt: - Affärsarkitekt för att kommunicera med verksamhetsledning. - Federativ styrmodell Varje befintlig integrationspunkt kan (och bör) ses som en tjänst

6 6


Ladda ner ppt "Från JBOWS (“Just a bunch of Web Services”) till SOA 1 Sundsvall 42, 15 oktober 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser