Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enheten för Europaprogrammen Eva Carnestedt, NCP SSH (Socio-economic sciences and Humanities) 08-454 64 43

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enheten för Europaprogrammen Eva Carnestedt, NCP SSH (Socio-economic sciences and Humanities) 08-454 64 43"— Presentationens avskrift:

1 Enheten för Europaprogrammen Eva Carnestedt, NCP SSH (Socio-economic sciences and Humanities) 08-454 64 43 eva.carnestedt@VINNOVA.se

2 Agenda informationsdagen 16 februari Presentation av enheten för Europaprogrammen. Något om FP7, SSH, statistik. Öppna utlysningar i SSH - tema 8. Att vara deltagare i ett EU-projekt. Regler för deltagande. Nationella finansieringsmöjligheter. Enskilda diskussioner.

3 Europaprogrammen vid VINNOVA Sedan 2006 enhet under VINNOVAs internationella avdelning. Kontor i Stockholm (Mäster Samuelsgatan) och i Bryssel. 12 anställda; 10 i Stockholm och 2 i Bryssel. Samlad NCP (national contact point) organisation. – NCP-organisationer finns i varje EU-land. Nationellt finansierade och organiserade. Nätverk i Europa. – Namngivna kontaktpersoner (inte bara Europaprogrammen) för alla områden i ramprogrammet. – EU-kommissionens förlängda arm för generell information och rådgivning om ramprogrammet för forskning och utveckling. – Får löpande information, utbildning m m av EU-kommissionen. Primära målgrupper: Svenska forskare, företag, universitet/högskolor, kommun, landsting och vidareförmedlare (t ex EU-handläggare), etc. Aktiviteter: infodagar, kurser, konferenser, föreläsningar, nyhetsbrev etc. Mobility Centre Sweden, ska främja forskarrörligheten inom och till Europa (www.researchinsweden.se). www.europaprogrammen.se

4 Europaprogrammens kurser - våren 2007 How to succeed in FP7, 2-day course on how to handle the proposal preparation phase of an EU- funded research project. 13-14 March, 19-20 March, 19-20 April, 23-24 May. Managing EU RTD-projects, 2-day course on how to handle the execution phase of an EU-funded research project. 24-25 April, 30-31 May. www.europaprogrammen.se

5 FP7 2007 –2013 | Specifika program (Specific programmes) + Idéer (Ideas) – Banbrytande forskning Kapaciteter (Capacities) – Forskningskapacitet Människor (People) – Marie Curie-åtgärder Samarbete (Cooperation) – Forskningssamarbete JRC icke-nukleär forskning Euratom direkta åtgärder – JRC nukleär forskning Euratom indirekta åtgärder – fusions- och fissionsforskning

6 FP7 budget - 54,582 (incl. Euroatom) (EUR billion, 2004 constant prices)

7 Samarbete (Cooperation) – Forskningssamarbete 1. Hälsa 2. Livsmedel, jordbruk och fiske, samt bioteknik 3. Informations- och kommunikationsteknik 4. Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik 5. Energi 6. Miljö (även klimatförändringar) 7. Transport (även flygteknik) 8. Samhällsvetenskap och humaniora 9. Rymdforskning 10. Säkerhet Euratom: Fusionsenergiforskning, nukleär fission och strålskydd Tio teman +

8 FP7s samarbetsbudget 2007 – 2013 I. Samarbete - Cooperation Budget (miljoner euro, aktuellt penningvärde) 1. Hälsa 6 100 2. Livsmedel, jordbruk och bioteknik 1 935 3. Informations- och kommunikationsteknik 9 050 4. Nanoteknik, material och tillverkning 3 475 5. Energi 2 350 6. Miljö 1 890 7. Transport 4 160 8. Socio-ekonomisk forskning 623 9+10. Rymdforskning och Säkerhet 2 830 Totalt 32 413 * Inkluderar ej icke-nukleär verksamhet för JRC: €1 751 miljoner *

9 Socio-economic sciences and the Humanities. Workprogramme 2007. Totalt: första utlysningen nästan 138 M€ (deadline 1 nästan dubbelt så mycket som deadline 2). Högt prioriterade frågor och relaterade till EUs politiska agenda. Jmf FP6: mer fokus på internationella och globala frågor. Starkare fokus på humaniora. 8 ”activities”, 19 ”areas” och 38 ”topics”. En utlysning för 2007 med två deadlines (maj + nov). ”Funding scheme”= mest collaborative projects (samverkansforskningsprojekt). En ansökningsguide per ”funding scheme”.

10 EU är samfinansiering (50-75%) så partners måste själva hitta ytterligare finansiering till projektet. Det finns ingen “schysst återbetalningsbalans”. Många FP6 projekt pågår fortfarande. Se vilken forskning som gjorts för att inte göra om samma sak. För att inte börja forskningen från början. Kontrollera i Cordis. Electronic submission of proposals (EPSS). Inga pappersansökningar och inte per e-post. Involvera tredje land – 12 ”topics” inom denna utlysning med uttalat önskemål om internationellt samarbete. Tre huvudkriterier vid utvärdering: S&T quality (relevans till utlysningen), implementation, impact. Betyg upp till 5. Individuell tröskel 3 och totaltröskel 10.

11 Tidtabell för utlysning 2007 En utlysning med två deadlines: Stängningsdatum 1: 10 maj 2007 (17.00 Bryssel tid) Utvärderingar: juni/juli 2007. Förhandlingar för short-listed proposals: från augusti 2007. Kontrakt: december 2007. ………………………………………………………………... Stängningsdatum 2: 29 november 2007. Utvärderingar: januari/februari 2008. Förhandlingar för short-listed proposals: från mars 2008. Kontrakt: september 2008. ………………………………………………………………... Ansökningar endast via EPSS – inga papper och inte via e-post! Var ute i god tid med att ladda ner ansökan!

12 Information EU-forskning : http://ec.europa.eu/research Sjunde ramprogrammet: http://ec.europa.eu/research/fp7 Information om forskningsprogram och projekt: http://cordis.europa.eu/ FP7 utlysningar: http://cordis.europa.eu/fp7/calls FAQ FP7: http://ec.europa.eu/research/enquiries

13 Statistik FP6, Sverige och SSH (per 17/7-06) FP6 hittills 12 miljarder€ har kontrakterats (63.8% av tot budg på 19,1 milj€). 6 662 projekt, 51 358 deltagare. 25-30% hit-rate totalt i ansökningar. 4.3% har Sverige tagit hem totalt i FP6. Motsvarar ca 500 milj €. Sverige involverade totalt i ca 1 200 projekt med 2 000 deltagare i FP6. Sverige totalt på 7plats. SSH ( Citizens and governance in a knowledge-based society) 10e plats: Sverige (3,6%). Storbritannien (14,6%), Tyskland (12,1%), Nederländerna (8,4%), Italien (8,1%), Frankrike (7,7%), Belgien (6,3%), Spanien (4,4%), Österrike (4,0%), Norge (3,8%). 60 svenska deltagare varav 4 koordinatorer (2 Uppsala uni, 1 Stockholms uni, 1 Göteborgs uni). 23 svenska organisationer involverade.

14 Ta kontakt! Om du… …söker information om arbetsprogram, utlysning. …söker samarbetspartner i Europa. …har frågor eller stöter på problem relaterade till SSH i FP7. …vill diskutera projektidé. …vill boka en NCP-rådgivning/presentation. Håll dig informerad! Anmäl dig till nyhetsbrev via: www.europaprogrammen.se.


Ladda ner ppt "Enheten för Europaprogrammen Eva Carnestedt, NCP SSH (Socio-economic sciences and Humanities) 08-454 64 43"

Liknande presentationer


Google-annonser