Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEPOS – framtida utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEPOS – framtida utveckling"— Presentationens avskrift:

1 SWEPOS – framtida utveckling
Bo Jonsson Lantmäteriet

2 Framtida utveckling (1)
Beräkningstjänsten Flera distributionskanaler - Satellittelefoni (GlobalStar) - WLAN - FM-Radio Mer information på SWEPOS –webben - bättre satellitprediktion - tillgänglighetsstatistik - jonosfärsinformation - stationsmonitorering Förfinade utskick om driftsstörningar

3 Framtida utveckling (2)
Efterberäkningsdata för virtuell station Bättre modellering av felkällor: - troposfär - jonosfär - antennmodellering

4 Projektanpassad Nätverks-RTK -Funktioner
Samarbetsprojekt med Vägverket och Banverket Nätverks-RTK-tjänst för anläggningsprojekt (Stand avv plan = 9 mm och höjd 13 mm) Distribueras via radiomodem Beräkningstjänst för statiska mätningar

5 Projektanpassad Nätverks-RTK
Enhetligt realtidssystem för hela arbetsområdet Monitorering av utsända korrektioner och ev. deformationer i stomnätet Förenklad kontroll av byggnationen för beställaren Beräkningstjänst för referenspunkter på marken Befrämjar standardisering för GNSS-mätning och maskinstyrning


Ladda ner ppt "SWEPOS – framtida utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser