Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ann-Ci Jonsson www.akademinorr.se 2014-03-14. Akademi Norr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ann-Ci Jonsson www.akademinorr.se 2014-03-14. Akademi Norr."— Presentationens avskrift:

1 Ann-Ci Jonsson www.akademinorr.se 2014-03-14

2 Akademi Norr

3

4 Utbildning som samspelar med lokala förutsättningar Platsoberoende innovationssystem Kreativa studieplatser Internationellt samarbete Integration Regionala utvecklingsstrategier Partnerskap Forskningsmiljöer Behovsanalyser Distansoberoende lösningar Utvecklingsområden 2014 - 2020 Akademi Norr

5

6 Koordinerad kraftsamling – Attraktiva platser för tillväxt -ett planeringsprojekt för att inspirera, kompetensutveckla samt hitta lösningar och samverkansmöjligheter kring skapandet av en attraktiv, socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar region Projektledare Ann-Christine Jonsson, Akademi Norr Akademi Norr Projekttid: 2013-01-01—2013-12-31

7 Finansiärer Akademi Norr

8 Resultat på kort sikt: Etablerat en fungerande metod för hur kommunerna kan fortsätta att arbeta med sin attraktivitet Ökat kunskapen om vad som kännetecknar en attraktiv plats Ökat kunskapen om hållbarhetsutveckling Skapat ett brett samhällsengagemang för utvecklingsfrågor Effekter på längre sikt: Positiv befolkningsutveckling Nya etableringar till regionen Attraktiva boende- och näringslivsmiljöer, särskilt för unga kvinnor En större andel (än för närvarande) invandrare och flyktingar som finns i regionen stannar kvar och etablerar sig. Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i regionen Akademi Norr Projektet förväntade resultat och effekter:

9 Framgångsfaktorer för att arbeta i projekt: Bra förarbete Förankring Handlingsplan Engagerade politiker, sektorsövergripande arbete, medborgardialoger = samarbete Akademi Norr

10 Är samarbete vägen ut ur stuprören? JA

11 Ann-Ci Jonsson www.akademinorr.se 2014-03-14


Ladda ner ppt "Ann-Ci Jonsson www.akademinorr.se 2014-03-14. Akademi Norr."

Liknande presentationer


Google-annonser