Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi Miljöombudsutbildning 23/10-2012 Mats Karlström, Energiingenjör TF/Fastighet, Östersunds Kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi Miljöombudsutbildning 23/10-2012 Mats Karlström, Energiingenjör TF/Fastighet, Östersunds Kommun."— Presentationens avskrift:

1 Energi Miljöombudsutbildning 23/10-2012 Mats Karlström, Energiingenjör TF/Fastighet, Östersunds Kommun

2 Hämtad från www.jamtkraft.se Elens ursprung Diagrammen visar ursprunget för den el Jämtkraft sålt i Sverige under 2011. Jämtkrafts samlade elförsäljning Avtal till privatkunder, Lokalpris, Jämtpris Resterande elförsäljning, utan tillval

3 Olika energislag

4 Vad säger Östersunds kommun? Energianvändningen minskar. Elförbrukningen minskar med 1 % per år. Utsläppen av luftföroreningar liksom koldioxid minskar. Utsläppen av koldioxid minskar med 60 % till 2020 i jämförelse med 1990. Vad säger TF/Fastighet? -25 % energianvändning per kvadratmeter 1995-2020. -22 % energianvändning per kvadratmeter 1995-2012. Nya byggnader skall vara energieffektiva

5 201119 881 kkr26 071 kkr1 094 kkr1 203 kkr48 249 kkr Ökning60%69%-48%60%57% Energikostnader 2004-2011

6 Total energianvändning 2004-2011

7 Energianvändning per kvadratmeter

8 Våra byggnader Medelvärde Nybyggnadskrav

9 Värmeanvändningen i våra byggnader Energiförluster, snittbyggnadEnergiförluster, nytt LSS-boende

10 Hur arbetar vi? Drift: ronderingar, funktionskontroller, styr- och reglersystem, energiuppföljning månadsvis, sticker ut-arbete Projekt: styrdokument vid installationsprojekt samt om- och nybyggnad, LCC-kalkyler och uppföljning av genomförda energiåtgärder Hantering energistatistik, energimätare, energibokslut, mål och handlingsplaner. Stöd för övriga enheten i energi

11 TF/Fastighets Energipolicy Användningen av energi skall vara effektiv i förhållande till nyttan. Vi skall minska användningen av fossila energislag. Energiarbetet ingår i varje medarbetares ansvar. Vi skall aktivt medverka till att våra samarbetspartners och hyresgäster deltar i energiarbetet. Vi skall ta varje tillfälle i akt att förbättra energiprestandan i vårt fastighetsbestånd. Energiarbetet baseras på långsiktig lönsamhet i ett livscykelperspektiv.

12 20-21 grader inomhus, äldreboenden kan behöva ha varmare Ventilationstider behovsanpassas, skolor vid behov upp till 12 h. Stängt nattetid. Även stängt när lokalerna inte används. Manuell timer kvällstid vanligt. Ventflöden enligt ”minimikrav för luftväxling”. Behovsstyr flödet i vissa lokaler, även några ombyggnadsprojekt. Belysningen tid- och närvarostyrs i ny lokaler samt i allt fler äldre. Utomhusbelysning släckt mellan 23-05 på skolor, fsk, dagverksamhet. Undantag t ex Rådhuset. Driftstrategi energi

13 Tack för mig! Mats Karlström Energiingenjör TF – Fastighet mats.karlstrom@ostersund.se


Ladda ner ppt "Energi Miljöombudsutbildning 23/10-2012 Mats Karlström, Energiingenjör TF/Fastighet, Östersunds Kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser