Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beredningens uppdrag 2007-2008 2007 Integrationens och mångfaldens betydelse för tillväxten 2008 Norrbotten – en attraktiv region för alla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beredningens uppdrag 2007-2008 2007 Integrationens och mångfaldens betydelse för tillväxten 2008 Norrbotten – en attraktiv region för alla."— Presentationens avskrift:

1 Beredningens uppdrag 2007-2008 2007 Integrationens och mångfaldens betydelse för tillväxten 2008 Norrbotten – en attraktiv region för alla

2 BILD 2 Beredningens arbete 2007 – bara en bit på vägen Mångfald skapar tillväxt Hinder och möjligheter för nya svenskar i BD Hinder och möjligheter för xxxx och xxxx i BD Norrbotten – en attraktiv region för alla Verksamhetsrapport 2007-2008 Vad kännetecknar en attraktiv region för alla?

3 BILD 3 Följande frågor bör besvaras på internatet Konkretisering av uppdraget – vilken är beredningens konkreta uppgift/frågeställning 2008? Vilka diskrimineringsgrunder ska beredningen arbeta med under 2008? Vad kännetecknar en attraktiv region för alla?

4 BILD 4 Så kan beredningens uppdrag konkretiseras 2007-2008 2007 Hinder och möjligheter för nya svenskar i Norrbotten 2008 Hinder och möjligheter för xxxx och xxxx i Norrbotten = Norrbotten – en attraktiv region för alla

5 BILD 5 Förslag på mötesdatum och viktiga deadlines 2008 8-9 novemberInternat - Konkretisering av uppdraget 14 decemberPresentation av aktivitetsplan, kunskapsuppbyggnad, dialog 23 januariFörberedelse och stöd för medborgardialog, planering av avslutande aktivitet, Revisionsbesök, Inledande, diskussion om uppdrag 2009 4 marsPreliminärt mötesdatum 11 juniKunskapsuppbyggnad – utvärdering av vårens dialog, behövs fler dialoger i aug? Planering av avslutande aktivitet, uppdrag 2009 Xx septAnalysmöte I, Beslut uppdrag 2009 15 oktoberAnalysmöte II Xx novIntroduktionsinternat v.år 2009 (Beslut VR 2008) 18 decVerksamhetsrapport 2008 i fullmäktige

6 BILD 6 Kön Könsidentitet Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning, Funktionshinder Sexuell läggning Ålder Föreslagna diskrimineringsgrunder i den nya diskrimineringslagstiftningen, vårproposition 2008 Vilka diskrimineringsgrunder ska beredningen arbeta med 2008?

7 BILD 7 Grupparbete 09.30-10.15 Vad kännetecknar en attraktiv region för alla? Var hittar beredningen medborgarna 2008? Vilka myndigheter organisationer är lämpliga att bjuda in till den gemensamma kunskapsuppbyggnaden?

8 BILD 8 Kunskapsuppbyggnad – vem ska beredningen bjuda in? Försäkringskassan Länsarbetsnämnden Folkhögskolor Arbetsförmedlingen Landstinget KommunerSociala ekonomin Arbetsför- medlingen Kyrkan Röda korset


Ladda ner ppt "Beredningens uppdrag 2007-2008 2007 Integrationens och mångfaldens betydelse för tillväxten 2008 Norrbotten – en attraktiv region för alla."

Liknande presentationer


Google-annonser