Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BILD 1 Fullmäktiges beredningar Uppdrag Kort historik Arbetssätt Process.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BILD 1 Fullmäktiges beredningar Uppdrag Kort historik Arbetssätt Process."— Presentationens avskrift:

1 BILD 1 Fullmäktiges beredningar Uppdrag Kort historik Arbetssätt Process

2 BILD 2 Beredningarna ska stärka fullmäktige Öka fullmäktiges kunskap om medborgarnas behov Öka kontakten mellan förtroendevalda och medborgarna Rapportera om genomförd verksamhet Årligt uppdrag

3 BILD 3 I uppstartsfasen… Omöjligt uppdrag Ingen struktur Medborgardialog utan syfte och mål – fokus låg på att lyssna på medborgarna.

4 BILD 4 Ett arbetsår i beredningen – från planering till återkoppling Beredningen föreslår uppdraget Uppstartsfas: –Verksamhetsplan - uppdrag, mål, arbetsmodell, roller, förhållningssätt –Planering Dialog Analys Slutrapport Återkoppling

5 BILD 5 Kunskapsuppbyggnad – en ständigt pågående process Kunskap om –området –befolkningen –hälso- och sjukvården Fås genom: –faktamaterial –föreläsningar –fullmäktigeutbildningar –dialog

6 BILD 6 Metoder för dialogen - exempel Möten på målgruppens arena – skolor, arbetsplatser, föreningar, organisationer, andra möten, osv Möten på platser där folk uppehåller sig av andra skäl – marknader, mässor, osv Öppna möten, ting

7 BILD 7 Utvecklingen inom hälso- och sjukvården… Det ska inte finnas gräddfiler i vården Exempel på mötesstruktur: - Ordföranden berättar om syftet, vad händer med synpunkterna, hur ska man få återkoppling, mm - Ordföranden presenterar frågeställningar man vill ha belysta - Diskussion i smågrupper – redovisning - Ordföranden sammanfattar Kunskapsuppbyggnaden stärker dialogen - Men det blir inte alltid som man tänkt… Varför har ni lagt ner tandvårds- kliniken i …

8 BILD 8 Medborgarnas synpunkter ”Varför måste jag upprepa min sjukdomshistoria varje gång jag träffar en läkare?” ”Alla har ett eget ansvar för att hålla sig frisk” ”Man ska inte behöva tjata sig till en vårdplan” ”Hemsjukvården fungerar tack vare oss anhöriga, men hur ska vi orka” ”Mycket faller mellan stolarna, både papper och patienter” ”Är det meningen att man själv ska bevaka remisserna?” ”Landstingets information måste anpassas till alla åldersgrupper ” ”Bemötandet i vården måste bli bättre”

9 BILD 9 Medborgarnas synpunkter Befolkningens hälsa Befolkningens självupplevda hälsa (enkäter) Medicinsk utveckling (behandlingsmetoder, läkemedel, teknik) Ekonomi Befolkningsutveckling Analys i ett behovsperspektiv - medborgarnas synpunkter är en av byggstenarna Efter att ha analyserat fakta och medborgarnas synpunkter anser beredningen att… Nationella riktlinjer Rapport till fullmäktige Sjukdomars utbredning och förekomst Folkhälsa Egen ”ryggsäck”

10 BILD 10 Resultat från analysen – exempel: Slutsatser från analysen av dialogen om framtidens hälso- och sjukvård (Hälso- och sjukvårdsberedning Syd) Trygghetsfrågorna är viktiga Vården ska ha hög tillgänglighet Informationen är inte alltid tydlig Vårdkedjan brister ofta Vården ska vara lika för alla, men ska prioriteras efter behov Det finns en stor insikt om det egna ansvaret för hälsan Landstinget måste arbeta mer förebyggande Insikten ökar om att landstinget måste prioritera

11 BILD 11 Beredningen lyfte bl a till fullmäktige: Hälso- och sjukvården måste arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande Ungdomsmottagningarna måste utvecklas Ungdomar som drabbats av psykisk ohälsa ska få stöd utanför psykiatrin Folkhälsorådens roll i det förebyggande arbetet ska stärkas Familjerna måste få särskilt stöd

12 BILD 12 Verksamhetsrapporten till fullmäktige Innehåller behov i ett medborgar- och landstingsperspektiv – och där landstinget bör samverka med andra aktörer. Beredningarna äger sina rapporter och avgör vad de ska innehålla.

13 BILD 13 Vad händer med beredningarnas rapporter? t Hälso- och sjukvårds- beredning Öst Hälso- och sjukvårds- beredning Öst Hälso- och sjukvårds- beredning Mitt Hälso- och sjukvårds- beredning Mitt Regionala beredningen Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårds- beredning Nord Hälso- och sjukvårds- beredning Nord Hälso- och sjukvårds- beredning Syd Regional beredning Program- beredning Landstingsstyrelsen...som uppdrar till... Frågorna skapar debatt i......att bereda frågorna... …för beslut i...

14 BILD 14 Beredningarnas påverkan i styrprocessen Dec Juni Dec Rapporterna påverkar inriktning i L-plan och ger uppdrag till divisionerna Beredningarnas rapporter LandstingsplanDivisionernas verksamhetsplaner Process politik/verksamhetProcess verksamheten

15 BILD 15 Återkoppling – allas ansvar Styrelsens återkoppling till fullmäktige Beredningarnas återkoppling till medborgarna Verksamhetens kontinuerliga återkoppling

16 BILD 16 Dialogen har ett värde i sig Ökad förståelse och kunskap mellan förtroendevalda och medborgarna Ökad tillit till hälso- och sjukvården Ökad delaktighet för medborgarna Ökad förståelse för den demokratiska processen Ökat intresse för demokratin

17 BILD 17 Processen från planering till återkoppling Planering Kunskap Dialog Analys Rapport Rapporten tillför fullmäktige kunskap och skapar debatt i ett behovsperspektiv Rapporterna påverkar landstingsplanen och divisionernas verksamhetsplaner Beredningarna återkopplar till sina medborgar- grupper – vad händer nu? Verksam- heterna återkopplar kontinuerligt om hur arbetet fortskrider Rapporten skickas till styrelsen för beredning Styrelsen återkommer med förslag till hur behoven tillgodoses – men även vad som inte ska göras Beredningarna återkopplar till sina medborgar- grupper – hur blev det?

18 BILD 18 Utvecklingen pågår ständigt, än finns mycket att förbättra Från att lyssna... …till att föra dialog, bli kunnigare och lyfta behov på rätt nivå Behoven ska påverka verksamhets- planeringen Återkopplingen ska fungera på alla nivåer Resultaten ska kunna följas upp

19 BILD 19 Drivande Stödjande Passiv Allt ansvar på beredningen Allt ansvar på tjänstemannen Struktur och stadga Planering och framförhålln ing Möjlighete r och alternativ Paketerad kunskap och fakta Tjänstemannaorganisationens viktiga roll som processtöd Ordföranden äger, ansvarar för och driver arbetet Passiv


Ladda ner ppt "BILD 1 Fullmäktiges beredningar Uppdrag Kort historik Arbetssätt Process."

Liknande presentationer


Google-annonser