Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP i fasta priser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP i fasta priser."— Presentationens avskrift:

1 BNP i fasta priser

2 Vad är BNP? Det är värdet av alla färdiga produkter som tillverkas i ett land som kallas bruttonationalprodukt (BNP). BNP är summan av alla förädlingsvärden i en ekonomi. Det innebär BNP är definitionsmässigt lika stor som nationalinkomsten – det vill säga landets samlade inkomster. Nationalprodukten = nationalinkomsten

3

4 BNP per capita

5 BNP som mått på välfärd Att registrera de varor och tjänster som ingår i BNP. Att bullbak, trädgårdsland, ”den svarta marknaden” inte ingår. Värderingen av offentliga varor och tjänster.. BNP inkluderar inte kostnader på miljön Fördelningen av resurserna tar man inte hänsyn till. Ta inte hänsyn till köpkraften

6 Varför använder man då BNP?
BNP är trots allt ett mått på ekonomins samlade produktion som är viktigt att känna till för att utforma den ekonomiska politiken.

7 Procentuell förändring

8

9 BNP och tillväxt (kort sikt)
Hur kan tillväxten ökas: 1) Genom att ökar mängden av produktionsfaktorer: Arbetskraftsinvandring Investeringar i realkapital Att öka produktivitet bättre maskiner, billigare arbetskraft eller effektivare arbetskraft

10 Tillväxt på lång sikt Ny teknik ska utvecklas Kreditmarknad
Fysisk infrastruktur (vägar, tele och bredband) Rättsväsende och lagstiftning Politisk stabilitet Utbildning Öppenhet Kulturella faktorer Konkurrens Rätt person på rätt plats – ingen diskriminering


Ladda ner ppt "BNP i fasta priser."

Liknande presentationer


Google-annonser