Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP i fasta priser. Vad är BNP? Det är värdet av alla färdiga produkter som tillverkas i ett land som kallas bruttonationalprodukt (BNP). BNP är summan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP i fasta priser. Vad är BNP? Det är värdet av alla färdiga produkter som tillverkas i ett land som kallas bruttonationalprodukt (BNP). BNP är summan."— Presentationens avskrift:

1 BNP i fasta priser

2 Vad är BNP? Det är värdet av alla färdiga produkter som tillverkas i ett land som kallas bruttonationalprodukt (BNP). BNP är summan av alla förädlingsvärden i en ekonomi. Det innebär BNP är definitionsmässigt lika stor som nationalinkomsten – det vill säga landets samlade inkomster. Nationalprodukten = nationalinkomsten

3

4 BNP per capita

5 BNP som mått på välfärd  Att registrera de varor och tjänster som ingår i BNP. Att bullbak, trädgårdsland, ”den svarta marknaden” inte ingår.  Värderingen av offentliga varor och tjänster..  BNP inkluderar inte kostnader på miljön  Fördelningen av resurserna tar man inte hänsyn till.  Ta inte hänsyn till köpkraften

6 Varför använder man då BNP? BNP är trots allt ett mått på ekonomins samlade produktion som är viktigt att känna till för att utforma den ekonomiska politiken.

7 Procentuell förändring

8

9 BNP och tillväxt (kort sikt) Hur kan tillväxten ökas: 1)Genom att ökar mängden av produktionsfaktorer:  Arbetskraftsinvandring  Investeringar i realkapital 2)Att öka produktivitet  bättre maskiner, billigare arbetskraft eller effektivare arbetskraft

10 Tillväxt på lång sikt  Ny teknik ska utvecklas  Kreditmarknad  Fysisk infrastruktur (vägar, tele och bredband)  Rättsväsende och lagstiftning  Politisk stabilitet  Utbildning  Öppenhet  Kulturella faktorer  Konkurrens  Rätt person på rätt plats – ingen diskriminering


Ladda ner ppt "BNP i fasta priser. Vad är BNP? Det är värdet av alla färdiga produkter som tillverkas i ett land som kallas bruttonationalprodukt (BNP). BNP är summan."

Liknande presentationer


Google-annonser