Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Semester – vad gäller?. SemL och AB säger20212223242526272829303132333435363738 Måndag den 1juni.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Semester – vad gäller?. SemL och AB säger20212223242526272829303132333435363738 Måndag den 1juni."— Presentationens avskrift:

1 Semester – vad gäller?

2 SemL och AB säger20212223242526272829303132333435363738 Måndag den 1juni

3 Vad säger Semesterlagen och AB? Semester är en inarbetad rätt till ledighet med betalning för rekreation, återhämtning och egna angelägenheter. dialogmed hänsyn till bägges behov Semesterlagens tanke är att semesterförläggningen ska göras i dialog mellan anställda och arbetsgivare med hänsyn till bägges behov. medbestämmandelagens krav på förhandling före beslut Frågorna kring semester har i vissa delar en sådan tyngd att de berörs av medbestämmandelagens krav på förhandling före beslut.

4 Semester är viktigt för ett långt och hållbart arbetsliv! Därför ska hela årets semesterledighet kunna tas ut under året. i så hög grad som möjligt tar hänsyn till allas önskemål Det är arbetsgivarens uppgift att planera sin verksamhet så att alla anställda kan ta ut hela sin semester på ett sätt som i så hög grad som möjligt tar hänsyn till allas önskemål. närom Arbetsgivaren ska alltså besluta om när (och inte om) semestern ska tas ut under året.

5 Huvudsemester senasttvå månader före ledighetens början Huvudsemestern ska samverkas på varje arbetsplats och vara klar senast två månader före ledighetens början. samtidigt Alla sommarsemestrar på arbetsplatsen ska vara klara samtidigt. gäller även Tvåmånadersregeln gäller även när semester söks för andra tidpunkter på året. Kommentar: Önskemål om förläggning kan anses beviljad om inget annat meddelats enligt ”tvåmånadersregeln” – SL §11.

6 Kan semestern återtas? ett bindande avtal En utlagd och beviljad semester är ett bindande avtal mellan arbetsgivare och anställd. inte ensidigt kan återtas utan fog, Arbetsdomstolen har slagit fast att den inte ensidigt kan återtas utan fog, eftersom det innebär att ändamålet med semesterlagen och ledigheten sätts ur spel.

7 Anträffbar på semestern? Under ledighet har man ingen skyldighet att vara anträffbar eller hålla kontakt med sin arbetsplats. Därför bör sådant som scheman efter semestern också var klara i god tid inför en ledighet.

8 Ledighetsvärde ledighetsvärdet Oberoende om du jobbar rak vecka eller på schema ska ledighetsvärdet vara likvärdigt: Fyra veckors sommarledighet motsvarar 30 dagar Fem dagars semester innebär nio dagars sammanhängande ledighet under övriga året för den som jobbar rak vecka. LöSöMåTiOnToFrLöSö 123456789

9 Semesterpaket Många arbetsgivare erbjuder paketlösningar för de som avstår från semesterdagar/-veckor. Vårdförbundet tecknar aldrig avtal kring detta eftersom vi menar att våra medlemmar behöver sin semester för att orka bedriva en god och säker vård. Om en enskild medlem väljer att tacka ja därför att det passar bra, kanske till och med bättre, att ta ut ledighet annan tid och då erbjuds kompensation för detta har vi inga synpunkter på. Dock bör kompensation erbjudas alla som underlättar för verksamheten genom att sprida ut sin semester över året.

10 Är vi trovärdiga om vi … Å´ ena sidan vill ha förutsättningar för att kunna bedriva en god och säker vård ha återhämtningstid mellan arbetspassen slippa arbeta dubbelpass och övertid förbättra arbetsmiljön Och å´ andra sidan kan vi tänka oss att inte ta ut semester mot pengar

11 Låt oss få besked snarast … mot sin vilja Om någon mot sin vilja tvingas flytta semesterdagar utanför semesterperioden eller blir tillsagd att man inte får ta en redan beviljad semester!


Ladda ner ppt "Semester – vad gäller?. SemL och AB säger20212223242526272829303132333435363738 Måndag den 1juni."

Liknande presentationer


Google-annonser