Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samarbetsaktörer & projekt Länets alla 12 kommuner Från ord till handling Energibalanser Energi- effektiviserings- strategier Klimat- och energistrategier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samarbetsaktörer & projekt Länets alla 12 kommuner Från ord till handling Energibalanser Energi- effektiviserings- strategier Klimat- och energistrategier."— Presentationens avskrift:

1

2 Samarbetsaktörer & projekt Länets alla 12 kommuner Från ord till handling Energibalanser Energi- effektiviserings- strategier Klimat- och energistrategier Klimatsamverkan Kalmar län Regional vatten- försörjningsplan Biogas – nya substrat från havet Biogas – hushållens avfall Risk- och sårbarhetsanalyser Boosta!

3 Boosta energieffektiviseringen i Kalmar län! Länsstyrelsen i Kalmar län Energikontor Sydost AB Regionförbundet i Kalmar län Sustainable Sweden Southeast AB Linnéuniversitetet

4 Boosta energieffektiviseringen! Del A -ska vara ett stöd för kommuner och landsting i genomförandet av beslutade åtgärder inom sina energieffektiviseringsstrategier Del B - ska handla om att på olika sätt motivera och stötta fastighetsägare och små och medelstora industriföretag i sitt arbete med energieffektivisering

5 Mål del A A1: Kompetensnivån hos politiker och tjänstemän ska höjas! A2: Det ska vara enkelt att finna information om energieffektivisering! A3: Kommunerna ska samarbeta och utvecklas genom temaarbetsgrupper! A4: Seminarier för temaarbetsgrupperna! A5: Sprida kunskap om och genomföra testbeds!

6 Mål del B B1:Kompetensnivån hos VD och ledningsgrupper ska höjas! B2: Kompetensnivån hos medarbetare ska höjas! B3: Identifiera, matcha och presentera goda exempel på beprövade metoder och verktyg gällande energieffektivisering. B4: Genomföra seminarie/föreläsningsserie i syfte att kontinuerligt informera, utbilda, motivera och aktivera industri- och fastighetsföretag

7 Mål del B forts. B5: Bilda, leda, samordna och coacha företagsgrupper till genomförande av åtgärder. B6: Projektet ska bidra till att målgruppen uppnår bästa möjliga resultat i sina respektive energieffektiviseringsåtgärder/ investeringar genom att erbjuda och vid efterfrågan genomföra så kallade testbeds.

8 Förslag till aktiviteter Del A Ta fram och erbjuda informations- och utbildningspaket för politiker och tjänstemän Identifiera likartade åtgärder i kommuners och landstings energieffektiviseringsstrategier och samordna temaarbetsgrupper inom exempelvis belysning, transporter, simhallar, klimatskal mm. Genomföra en seminarieserie inom olika områden med tydlig koppling till identifierade åtgärder enligt punkt 2, anpassade efter målgruppernas behov och tidsplaner. Erbjuda genomförande av så kallade testbeds i samband med olika typer av investeringar, t ex ny- och/eller ombyggnation Skapa ett förslag till en webbaserad databas över resursföretag inom energi- och klimatområdet

9 Förslag till aktiviteter Del B Ta fram och erbjuda informations- och utbildningspaket för VD och företagsledningar samt genomföra dessa. Ta fram och erbjuda informations- och utbildningspaket för medarbetare och anställda samt genomföra dessa. Identifiera, sammanställa och presentera goda exempel på beprövade metoder och verktyg vilka ska underlätta för företagen att påverka sina energikostnader. Driva årlig seminarie/föreläsningsserie, med minst 10 seminarier/föreläsningar per år, runt olika energieffektiviseringsteman för industrier och bostadsbolag. Inbjuda till ”Testbeds” för energieffektivisering där olika lösningar presenteras och utvärderas.

10 Förslag till aktiviteter Del B forts. Erbjuda coachning för företag så att dessa företag verkligen genomför rätt energieffektiviseringsåtgärder. Denna coachning ska anpassas efter de olika företagens behov på ett adekvat sätt. Samordning av företagsgrupper för energieffektiviseringsåtgärder Utveckla kontakter med näringslivsaktörer och energi- och klimatrådgivare i respektive kommun för att i samverkan nå företag att intressera sig för energifrågor I samverkan med akademi (högskola/universitet) och nätverk (t ex Goda Hus) genomföra aktiviteter inom fastighetsområdet utifrån privata och kommunala bolags intressen och behov, t ex seminarium/föreläsningsserie Skapa ett förslag till en webbaserad databas över resursföretag inom energi- och klimatområdet

11 Samverkan & synergier A ↔ B Informations- och utbildningspaket Seminarie/ föreläsningsserie Testbeds Ev. gemensamma temaarbetsgrupper för kommuner och företag Förslag till webb-baserad databas över resursföretag inom energi- och klimatområdet

12 Förslag till organisation Styrgrupp Referensgrupp Arbetsgrupper


Ladda ner ppt "Samarbetsaktörer & projekt Länets alla 12 kommuner Från ord till handling Energibalanser Energi- effektiviserings- strategier Klimat- och energistrategier."

Liknande presentationer


Google-annonser